9 juni 2016

Aankondiging prospectus aanpassingen

Aanpassing Bright LifeCycle fonds

Het huidige Bright LifeCycle fonds zal worden omgezet naar een duurzamer variant. Daarnaast stappen we voor een aantal beleggingen over van de Amerikaanse leveranciers Vanguard en Blackrock naar het Nederlandse Think ETF’s. Deze wijziging heeft een minimale impact (0,05%) op de kosten, welke door de overgang naar Think ETF’s ruimschoots gecompenseerd worden.

Wat betekent dit voor onze deelnemers?

De neutrale portefeuille zal er als volgt gaan uitzien:

De defensieve portefeuille heeft dezelfde beleggingen, maar kent een iets andere verdeling:

  • 30% in wereldwijde duurzame aandelen
  • 35% in duurzame bedrijfsobligaties
  • 35% in ‘greenbonds’ en in West-Europese staatsobligaties

Dit heeft tot gevolg dat:

  • de lopende fonds kosten (Total Expense Ratio of “TER”) – welke tegen kostprijs worden verrekend – maximaal 0,30% gaan bedragen (dit was maximaal 0,25%). Dit komt doordat de fondskosten bij duurzame beleggingen iets hoger zijn dan bij niet-duurzame beleggingen.
  • ‘dividend lekkage’ zal verdwijnen doordat we overstappen naar Think ETF’s. Lees hier de uitgebreide uitleg over dividend lekkage en het belang van het beperken ervan.

Hierdoor verbetert het verwachtte netto rendement, ondanks de iets hogere kosten. Daarnaast is het uiteraard goed mogelijk dat de duurzame beleggingen het beter zullen doen dan niet-duurzame beleggingen.
NB: De kosten die met deze wijziging gemoeid gaan worden door BrightPensioen gedragen. Deelnemers betalen hier niet voor.

Wijziging juridische eigenaar Bright LifeCycle fonds

Zoals bekend is onze bewaarbank KAS BANK. Naast de functie van bewaarbank heeft KAS tevens de functie van bewaarder en vervult KAS een trustfunctie, middels KAS Trust & Depositary Services. Dit laatste houdt in dat de juridische eigendom van het Bright LifeCycle fonds ligt bij ‘KAS-Trust Legal Owner Bright LifeCycle Fund B.V.’. Dat is de ‘rekeninghouder’ van het fonds. Je herkent deze naam wellicht van je bankafschriften bij je periodieke inleg voor je BrightPensioen.
KAS BANK is voornemens zijn trustactiviteiten dit jaar stop te zetten. Daarom zal de juridische eigendom van het fonds deze zomer worden ondergebracht bij Stichting Bright LifeCycle Fund, die in mei 2016 voor dit doel is opgericht. Voor jou als deelnemer verandert er niets, behalve dat de naam op de bankafschriften ‘Stichting Bright LifeCycle Fund’ zal worden.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit het recent benoemde bestuur van onze deelnemerscoöperatie (BrightPensioen Coöperatief U.A.). In een volgende nieuwsbrief zullen we het bestuur nader aan jullie voorstellen.

Nieuw prospectus

Het herziene prospectus met de hiervoor genoemde wijzigingen gaat van kracht op 11 juli 2016. Op deze datum zal het gewijzigde prospectus in ons documentencentrum worden opgenomen. Hierna zullen de bovengenoemde wijzigingen worden doorgevoerd.

Zoals je weet kan iedere deelnemer van BrightPensioen op elk moment overstappen naar een andere aanbieder. Dus als je je niet kunt vinden in bovengenoemde wijziging in het beleggingsbeleid, kun je uitstappen tegen de ongewijzigde fondsvoorwaarden door vóór 11 juli 2016 een uitgaande waardeoverdracht aan te vragen.