3 februari 2015

We zullen  onze dienstverlening op gebied van pensioen verder uitbreiden en verbeteren. Dit zijn onze ambities.

Groeien en lagere beleggingskosten

BrightPensioen wil groeien zodat de kostprijs van de beleggingen verder omlaag kan en BrightPensioen voor nog meer mensen interessant wordt.

Uitkeringsfase

De dienstverlening van BrightPensioen richt zich in eerste instantie uitsluitend op het opbouwen van pensioenkapitaal. In de toekomst gaat BrightPensioen ook de uitkeringsfase verzorgen. Maar dan met meer flexibiliteit dan op dit moment mogelijk geboden wordt. Een bijkomend voordeel is dat beleggingen langer kunnen renderen en dat het renterisico beter kan worden beheerst. We verwachten dit in 2020 te kunnen bieden.

Duurzaamheid

Graag willen we het geïnvesteerde geld op een goede manier kunnen inzetten. Om te bouwen aan de betere toekomst van onze samenleving. Daarom beleggen we vanaf juli 2016 duurzaam. We willen in de toekomst dit verder uitbreiden zodat onze beleggingen nog duurzamer worden. Lees hier meer over beleggen.

Verandering pensioenstelsel

Tenslotte willen we ons pensioenstelsel veranderd zien. Pensioen moet flexibeler, eerlijker en met meer ruimte voor keuzevrijheid. Dit hebben we uiteraard niet zelf in de hand. Maar we zetten ons hier wel actief voor in. Lees hier onze visie op het pensioenstelsel.