Ambitie: onze plannen voor de toekomst

We zullen  onze dienstverlening op gebied van pensioen verder uitbreiden en verbeteren. Dit zijn onze ambities.

Groei

BrightPensioen wil groeien zodat de kostprijs – en daarmee ons tarief – verder omlaag kan en BrightPensioen voor nog meer mensen interessant wordt. We hebben onze ambitie gezet op 30.000 deelnemers eind 2020.

Tweede pijler

Het is in Nederland momenteel helaas niet mogelijk pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een individuele (derde pijler) pensioenrekening. Daarom wil BrightPensioen in de toekomst ook werkgeverspensioen gaan uitvoeren, zodat deelnemers ook pensioen dat in loondienst is opgebouwd kunnen onderbrengen in het Bright LifeCycle Fonds. Hierdoor wordt zowel het tweede als derde pijler pensioenkapitaal zichtbaar op één rekening, bij dezelfde uitvoerder. Dat is wel zo overzichtelijk. En omdat de deelnemer dezelfde vaste vergoeding per jaar betaalt ook nog eens heel voordelig.

Uitkeringsfase

De dienstverlening van BrightPensioen richt zich in eerste instantie uitsluitend op het opbouwen van pensioenkapitaal. In de toekomst gaat BrightPensioen ook de uitkeringsfase verzorgen. Maar dan met meer flexibiliteit dan op dit moment mogelijk geboden wordt. Een bijkomend voordeel is dat beleggingen langer kunnen renderen en dat het renterisico beter kan worden beheerst. We verwachten dit in 2018 te kunnen bieden.

Duurzaamheid

Graag willen we het geïnvesteerde geld op een goede manier kunnen inzetten. Om te bouwen aan de betere toekomst van onze samenleving. Daarom beleggen we vanaf juli 2016 duurzaam. We willen een tweede, nog duurzamer fonds lanceren op het moment dat we 6000 deelnemers hebben. Lees hier meer over beleggen.

Verandering pensioenstelsel

Tenslotte willen we ons pensioenstelsel veranderd zien. Pensioen moet flexibeler, eerlijker en met meer ruimte voor keuzevrijheid. Dit hebben we uiteraard niet zelf in de hand. Maar we zetten ons hier wel voor in. Bijvoorbeeld met onze bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000