Crowdfunderscoöperatie BrightPensioen

Op deze pagina vind je informatie voor de crowdfunders die via het Symbid platform hebben geïnvesteerd in BrightPensioen

Image

Wat is de rol van de crowdfunderscoöperatie?

BrightPensioen is deels gefinancierd door crowdfunding. Tijdens een eerste investeringsronde in 2014 brachten ruim 200 crowdfunders een bedrag van € 300.000 bijeen via het platform Symbid. In 2016 werd via een tweede investeringsronde nogmaals € 280.000 opgehaald.

Het bestuur van de coöperatie

Het bestuur van de coöperatie is belangenbehartiger van de leden van de coöperatie. De ALV verleent het bestuur een volmacht om haar te vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering. Het bestuur stemt zoals zij door haar leden wordt geïnstrueerd en stelt vragen namens de leden. Hieronder de bestuursleden van de deelnemerscoöperatie.

Inventarisatie vraag & aanbod

Omdat Symbid op dit moment nog steeds geen vraag en aanbod faciliteiten heeft, inventariseren we via deze pagina of er crowdfunders zijn die voor een bepaalde prijs willen verkopen, en wie er voor die prijs zouden willen bijkopen. Om op deze manier de mensen die er graag van af willen een eventuele mogelijkheid te bieden.

Wil jij jouw certificaten verkopen voor 0,40 per aandeel?

  • Deze vraag wordt doorgestuurd naar het bestuur van de deelnemerscoöperatie
  • Graag het e-mailadres waarmee je bekend bent bij BrightPensioen