Delen voor Aandelen

Het member-get-member programma van BrightPensioen liep van 1 augustus 2018 tot 27 december 2022. Dit programma is inmiddels gestopt.

Image

Aangedragen vóór 27 december 2022

Droeg je iemand aan voor 27 december? Dan krijg je nog certificaten van aandelen. Deze worden aan zowel de promoter (deler van de actie) als de nieuwe deelnemers toegekend, zodra de nieuwe deelnemer betalend lid is geworden (dit is bij meer dan € 5.000 aan opgebouwd vermogen of na het eerste jaar lidmaatschap). Hierover ontvang je bericht.

Veelgestelde vragen over Delen voor Aandelen

 • Wat houdt "aandeelhouder worden" precies in?

  Bij BrightPensioen wordt iedere klant ook lid van onze deelnemerscoöperatie en via deze coöperatie word je mede-eigenaar van BrightPensioen. De coöperatie is namelijk één van de aandeelhouders van BrightPensioen. 

  Er is een coöperatiebestuur en een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar kan iedere deelnemer zaken ter tafel brengen. Het bestuur kan deze punten – als aandeelhouder van BrightPensioen – inbrengen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BrightPensioen.

  Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het aandelenbelang – en daarmee de zeggenschap – van de deelnemerscoöperatie. Als er in de toekomst winst kan worden gedeeld, dan delen de leden hierin mee.

 • Wie komt in aanmerking voor Delen voor Aandelen?

  Alleen deelnemers van BrightPensioen mogen zich aanmelden als ambassadeur. De introducé mag nog geen deelnemer van BrightPensioen zijn of niet onder een kortingsregeling vallen, anders dan de ‘gratis lid tot € 5.000 / één jaar’ regeling.

  Lees de actievoorwaarden voor mensen die zijn uitgesloten van deelname.

 • Waar vind ik het certificaat van mijn aandelen?

  Tot 1 januari 2021 betaalde elk nieuwe lid € 100 inschrijfgeld, waarvoor deelnemers certificaten van aandelen kregen. Deze werden maximaal eens per jaar, meestal in maart, definitief toegekend aan de leden die inmiddels betalend lid waren.

  Ben je deelnemer geworden voor 1 januari 2021? Dan kun je deze certificaten terugvinden in de online portal.

  Ben je na 1 januari 2021 lid geworden? Dan betaalde je € 50 inschrijfgeld, waardoor er minder geld overbleef voor certificaten van aandelen (zoals hier uitgelegd). Bright mocht vanaf dat moment ook geen extra certificaten van aandelen meer uitgeven en zou deze moeten inkopen van andere aandeelhouders. Zo lang de verliezen uit het verleden nog niet zijn goedgemaakt, is inkopen van eigen aandelen alleen niet toegestaan.

  Daarom moeten wij op een alternatieve manier Bright-leden die na 1 januari 2021 lid zijn geworden, deelnemerscertificaten toekennen. Binnenkort zullen we hier meer over vertellen.

  Meer achtergrondinformatie vind je op deze pagina.

 • Wat houdt de fair-use-policy in?

  Voor de tijdelijke member-get-member actie hanteren we een fair-use-policy. Ofwel: wij vertrouwen erop dat iedereen de member-get-member actie eerlijk gebruikt.

  • Er worden alleen ‘echte klanten’ aangemeld.
  • Er worden geen klanten aangemeld die niet de intentie hebben om daadwerkelijk in te gaan inleggen.
  • Er worden geen klanten aangemeld die, voordat ze betalend lid worden, hun lidmaatschap alweer opzeggen.

  Bright behoudt zich het recht voor om ongebruikte rekeningen (en/of rekeningen met een zeer lage inleg, zoals € 1 per maand) eenzijdig op te zeggen.

  In bovenstaande gevallen of bij een vermoeden van oneerlijk gebruik, hebben wij het recht om de gewonnen prijs in te trekken (bij beide winnaars).

 • Ik heb mijn beloning niet ontvangen. Wat nu?

  De certificaten worden eenmaal per jaar geüpload in de portal. Dit gebeurt in maart, nadat de introducé betalend lid is geworden.

  Vermoed je dat er iets mis is gegaan of mis je certificaten van aandelen? Neem dan contact met ons op via: info@brightpensioen.nl.

Samen met onze duizenden leden bouwen
we aan een eerlijker financieel- en pensioenstelsel

Image