Delen voor Aandelen

Slimme actie van !

Want als jij ook lid wordt van BrightPensioen, krijgen jullie allebei twintig extra certificaten van aandelen. En als we straks winst maken, delen jullie natuurlijk mee!

Image

Wat maakt Bright uniek?

 • We zijn tegen variabele kosten

  We pakken geen percentage van je pensioen. Zo hou je meer over.

 • We zijn een social enterprise

  We gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • We werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.

Samen met onze duizenden leden
bouwen we aan een eerlijker financieel en pensioenstelsel

Bouw met ons mee aan een eerlijke, transparante en duurzame toekomst!

Image

Hoe groot moet jouw pensioenpot worden?

Jouw leeftijd
0
Start pensioenuitkering
0

Gemiddelde inleg per maand

Wat denk je gemiddeld per maand in te leggen gedurende de gehele looptijd?
Gemiddelde inleg per maand
0

Eenmalige inleg

Vul hier een bedrag in dat je ineens wilt inleggen. Bijvoorbeeld omdat je een bestaande lijfrente overboekt. Of omdat je je fiscale oudedagsreserve (FOR) afstort.
Eenmalige inleg
0

Gemiddeld bruto rendement

We beleggen volgens het lifecycle principe. Tien jaar voor de gekozen einddatum wordt het risico afgebouwd naar defensief. Het getoonde rendement houdt hier rekening mee: hoe korter de opbouwperiode, hoe lager dit rendement. Als je het rendement hier wijzigt, wordt geen rekening meer gehouden met risico-afbouw via de lifecycle.
Gemiddeld bruto rendement
0
Wat mis ik als ik jaar later begin?
0
Benieuwd hoe je pensioen eruit kan komen zien?
Speel met schuifjes.
Opbouwperiode: jaar

Indicatie opgebouwd vermogen

Dit is de totale pot met geld die kunt opbouwen. Met deze pot koop je uiteindelijk een uitkering aan. Je bepaalt zelf hoe lang die uitkeringsperiode moet zijn.
Indicatie opgebouwd vermogen

Indicatie bruto uitkering per maand

Dit is een indicatie van de uitkering die je bij de huidige rentestand kunt verwachten voor de periode daaronder kiest. Koopkracht toont wat deze uitkering in euro's van vandaag zou zijn bij een inflatie van 2%. Kijk dus voor het bepalen van je inleg naar de door jou gewenste koopkracht.
Indicatie bruto uitkering per maand
Koopkracht: €

Uitkeringsperiode

In deze indicator krijg je een indicatie voor een uitkeringsperiode van 20, 25 of 30 jaar. In de praktijk kun je ook een andere periodes kiezen. Minimaal 5 jaar, maximaal levenslang.
Uitkeringsperiode
0
Met de gegevens die je nu hebt ingevuld, is uitsluitend lijfrente opbouwen bij BrightPensioen minder aantrekkelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden hier iets aan te doen. Wil je weten wat? Neem dan even contact met ons op: 020 – 70 70 540.
Wat mis ik als ik jaar later begin?
€ − % minder
  Sta BrightPensioen toe de uitkomsten van de pensioenindicator en andere handige tips en tools met je te delen. We beloven je niet te spammen en je kunt je via elke e-mail die je van ons ontvangt uitschrijven.
 • Voor meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan: zie onze privacyverklaring.

Disclaimer
Deze tool geeft je een indicatie van het op te bouwen pensioenvermogen en bijbehorende uitkering bij een zelf te variëren inleg, rendement en looptijd. Het jaarlijks lidmaatschap wordt niet op de inleg in mindering gebracht en is ook niet verwerkt in de indicatie van het opgebouwd vermogen. Dit houden we bewust apart. De getoonde bedragen zijn slechts een indicatie. Er is geen rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie en deze indicatie is geen individueel advies. Het daadwerkelijke eindresultaat is van meerdere factoren afhankelijk. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De berekeningen worden hier uitgelegd.

Veel gestelde vragen

 • Hoe kan ik van Bright overstappen naar een andere aanbieder?

  Als je bij ons weg wilt vinden we dat natuurlijk jammer, maar we leggen je geen strobreed in de weg. We volgen hiervoor het zogenoemde Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

  Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen hebben onderling afspraken gemaakt zodat fiscaal gefaciliteerde potjes – lijfrente of stamrecht – soepel overgeheveld kunnen worden tussen aanbieders. Deze afspraken liggen vast in dit protocol.

  Hoe werkt het?

  Om jouw potje over te hevelen naar een andere aanbieder hebben wij de volgende zaken nodig:

  • Jouw BrightPensioen rekeningnummer
  • Naam en handtekening
  • Een kopie legitimatie (ID-kaart, paspoort of Nederlands rijbewijs)
  • De naam en contactgegevens van de nieuwe aanbieder. En indien bekend jouw polis- of rekeningnummer bij deze aanbieder.

  Wij vragen je deze aanvraag (zie voorbeeld) te sturen naar psk@brightpensioen.nl Vervolgens zullen de waarde van jouw vermogen bij BrightPensioen vaststellen. Hiervoor hebben we zogenoemde NAV bepaling – zeg maar de waarde van het fonds – nodig. Deze wordt eens per maand opgesteld door Kasbank en wij ontvangen deze drie werkdagen na de standaard handelsdag (laatste dag van de maand)

  Hoe lang duurt het?

  Als wij bovengenoemde gegevens ontvangen vóór de laatste werkdag van de maand, dan hevelen wij jouw vermogen binnen 14 dagen over naar jouw nieuwe aanbieder. Na de laatste werkdag duurt het een maand langer. Mocht Bright de termijn van 14 dagen overschrijden dan zullen wij de wettelijke rente (op niet-handelstransacties) vergoeden.

  Kosten

  Wij rekenen zelf geen kosten voor jouw overstap. Wel wordt voor deze waardeoverdracht 0,05% ingehouden op de waarde van jouw participaties bij BrightPensioen. Dus 50 cent van elke 1000 euro. Dit blijft achter in het Bright LifeCycle fonds om de zittende deelnemers te compenseren. Zij zouden anders opdraaien voor de kostprijs van jouw vertrek.

   

 • Wat is het samengesteld rendement bij periodieke inleg?

  Het samengesteld rendement is het gemiddeld jaarrendement per inleg. Als je sinds de start van het Bright LifeCycle Fonds (6 februari 2015) een vast bedrag per maand hebt ingelegd, heeft elke inleg dit rendement gemiddeld per jaar gemaakt. Dit komt het meest overeen met de praktijk van pensioen opbouwen, waar je periodiek een bedrag inlegt.

 • Als ik later in het jaar bij BrightPensioen begin, moet ik dan voor het hele jaar betalen?

  Bij BrightPensioen betaal je pas lidmaatschap vanaf €3000 aan opgebouwd vermogen, of als je twee jaar deelnemer bent. Je betaalt enkel voor de maanden waarin aan één of beide van deze voorwaarden is voldaan (€17,50 per maand).

 • Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

  Je kunt de inkomstenbelasting terugvragen over het totale bedrag dat je bij BrightPensioen op jouw pensioenrekening hebt ingelegd. Mocht jouw werkgever ook bijdragen aan jouw pensioenopbouw, dan kan je zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in jouw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel inkomstenbelasting je betaalt.

 • Hoeveel mag ik fiscaal vriendelijk voor mijn pensioen opzij zetten?

  Fiscaal vriendelijk betekent dat je vanuit je inkomen (winst uit onderneming of salaris) geld opzij mag zetten voor je pensioen, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Het maximale deel van je salaris dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten, wordt je jaarruimte genoemd.

  De niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dat heet de reserveringsruimte.

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online meteen een rekening.

 • Start met inleggen

  We beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je je geld laten uitkeren.

Aldus onze leden: