Online ALV – 16 mei 2019, 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 2019 – BrightPensioen Cooperatief UA

Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering online gehouden. Dat wil zeggen dat iedereen de ALV bij kan wonen via de laptop of computer en ook online kan stemmen. We maken hiervoor gebruik van het webinar platform Demio. Graag alleen aanmelden als je daadwerkelijk van plan bent de ALV bij te wonen.

Aanmelden kan hier

Agenda + bijlagen

Jaarrekening BrightPensioen Coöperatief UA

Notulen ALV 2018

Jaarverslag 2018 Bright Pensions N.V.

Agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bright Pensions N.V.

 

Een dag eerder vindt de zogeheten fondsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden alleen de resultaten van het Bright LifeCycle Fonds besproken. NB: Dit gebeurt ook tijdens de ALV. Dus als je de ALV bijwoont krijg je alle informatie.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000