Oproeping Participantenvergadering 15 mei, 11.00 uur

Fondsvergadering Bright LifeCycle Fonds 2019

N.B. Tijdens de fondsvergadering worden alleen de resultaten van Bright Lifecycle Fonds toegelicht. Dit gebeurt ook tijdens de Algemene Leden Vergadering. Woon je de ALV al bij, dan krijg je alle informatie.

 

Bright Pensions N.V. (de “beheerder”), beheerder van het Bright LifeCycle Fonds, een instelling voor collectieve belegging in effecten (“icbe”) als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (het “Fonds”), nodigt hierbij participanten van het Fonds uit tot het bijwonen van de jaarlijkse fondsvergadering, welke online wordt gehouden op woensdag 15 mei 2019 om 11:00 uur.

De agenda van de fondsvergadering bevat de volgende onderwerpen:

  1. Opening
  2. Verslag van de beheerder en de bewaarder over de gang van zaken in 2018
  3. Vaststelling van het jaarverslag 2018
  4. Verlening van decharge aan de beheerder voor de vervulling van hun taak over 2018
  5. Rondvraag & gelegenheid tot stellen vragen
  6. Sluiting

Participanten die de fondsvergadering willen bijwonen, dienen zich vóór maandag 13 mei 2019 hier aan te melden.

Het jaarverslag 2018 van het Bright LifeCycle Fund is hier te downloaden.

Amsterdam, 1 mei 2019

De beheerder

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000