Aanmelden

Kan ik ook een bedrag zelf storten?

BrightPensioen incasseert de door jou opgegeven inleg van jouw tegenrekening. Dit geef je aan in jouw persoonlijke online omgeving. Deze inleg kun je periodiek doen (per maand, kwartaal of per jaar) of eenmalig. Zie hier de data waarop we incasseren en beleggen. Indien je eenmalig een inleg instelt, dan zal deze eenmalige inleg alleen deze maand geïncasseerd worden en voor de volgende maand gecorrigeerd worden naar €0.

Bij uitzondering kunnen deelnemers eens per jaar een storting doen, wanneer het om een bedrag boven de €20.000 gaat. Bedragen boven dit bedrag kunnen we namelijk niet incasseren. In dat geval kun je contact opnemen met het BrightPensioen team.

Ik ben werknemer, maar mijn werkgever faciliteert geen pensioen. Kan ik toch lid worden van BrightPensioen?

Iedereen kan een rekening openen bij BrightPensioen. Jouw werkgever kan het lidmaatschap betalen en daarmee pensioen faciliteren. Dit brengt een aantal (fiscale) voordelen met zich mee, maar dit hoeft niet natuurlijk. Je kunt ook zelf starten bij BrightPensioen en zelf de lidmaatschapsvergoeding betalen.

Waarom vraagt BrightPensioen om een SEPA machtiging?

BrightPensioen heeft de meeste van haar processen volledig geautomatiseerd. Dit voorkomt menselijke fouten en zo houden we de kosten laag. Zo incasseren we de (door jou opgegeven) periodieke en de eventuele eenmalige inleg, maar ook het jaarlijkse lidmaatschap. In de online deelnemersomgeving kan je jouw (periodieke en/of eenmalige) inleg zelf wijzigen en desgewenst naar 0 zetten. Belangrijke data voor de inleg verwerking zijn hier terug te vinden.

Het voordeel van een incasso is dat je deze nog altijd binnen 8 weken nadat de incasso heeft plaatsgevonden zelf kan terugdraaien als je het er niet mee eens bent.

Let wel op: als je dit doet met de inlegincasso nadat de gelden belegd zijn, dan kunnen er extra kosten aan verbonden zijn. Neem in dat geval eerst contact op met onze klantenservice, zodat we je kunnen helpen eventuele kosten te vermijden.

 

Waarom heeft BrightPensioen mijn BSN en fiscaal inwonerschap nodig?

Als financiële instelling, zijn wij verplicht om bij het afsluiten van een nieuwe rekening, om het fiscale inwonerschap van de deelnemer vast te stellen. Ook dienen wij de belastingdienst jaarlijks te melden hoeveel jij hebt ingelegd op je (box 1) (lijfrente)pensioenrekening. Ook dienen wij de belastingdienst te melden hoeveel (box 3) vermogen jij op je beleggingsrekening bij Bright hebt staan.

Om dit te kunnen doen, hebben wij jouw BSN nodig en/of het Tax Identification Number (“TIN”) van eventue(e)l(e) andere land(en) waarin je fiscaal inwoner bent.

De belastingdienst kan vervolgens deze gegevens vooringevuld in jouw jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte opnemen, of -indien je (ook) fiscaal inwoner bent in een ander land dan Nederland- deze doorsturen naar dit andere land.

 

Mag mijn partner ook meedoen?

Uiteraard mag jouw partner ook een rekening openen bij BrightPensioen. Een rekening staat echter op naam van een individu dus een rekening delen is niet mogelijk.

Moeten alle werknemers verplicht meedoen?

Nee, werknemers mogen zelf bepalen of zij een rekening openen bij BrightPensioen om te starten met pensioenopbouw. Een werkgever kan dit wel faciliteren of stimuleren, waardoor het voor de werknemer nog interessanter wordt om mee te doen. Het betreft echter een individuele pensioenopbouw waarbij een werknemer zelf bepaalt hoeveel hij/zij inlegt.

Hoeveel betaal je als zzp’er voor het lidmaatschap?

Bij BrightPensioen kunnen zzp’ers vrijblijvend beginnen. Zolang jouw (pensioen)vermogen in de eerste twee jaar nog geen €3.000 bedraagt, betaal je geen lidmaatschapsvergoeding. Daarna betaal je €210 per jaar.

Indien je – al dan niet tijdelijk – wilt stoppen met inleggen en er zit minder dan €50.000 in jouw pot, dan kun je een inlegpauze inlassen. In dat geval betaal je niets.

Zie ook onze kostenpagina voor meer informatie.

Hoeveel mag ik fiscaal vriendelijk voor mijn pensioen opzij zetten?

Via deze pagina krijg je een indicatie van jouw jaarruimte.

Fiscaal vriendelijk betekent dat je vanuit je bruto-inkomen (winst uit onderneming) geld opzij mag zetten voor je pensioen, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Het maximale deel van je salaris dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten wordt je jaarruimte genoemd. De jaarruimte voor 2018 is 13,3 procent van de premiegrondslag (2017: 13,8%). De pensioengrondslag is het bruto-inkomen minus de AOW-franchise (2018: € 12.129, 2017: € 12.032). De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover je geen pensioenpremie betaalt omdat je AOW krijgt. Niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dat heet de reserveringsruimte. Deze is in 2018 gemaximeerd op € 7.167 (2017: € 7.110) per jaar of – als je op 1 januari ouder bent dan 55 en 9 maanden – € 14.152 (2017: € 14.039). Dit bedrag mag je naast je jaarruimte extra storten voor je pensioen.

Benieuwd wat jouw jaarruimte voor dit jaar en/of voorgaande jaren is? Download onze handige tool!

 

Wat houdt ‘aandeelhouder worden’ precies in?

Bij BrightPensioen krijg je voor het inschrijfgeld (€ 100) aandelen BrightPensioen. Via een coöperatie wordt je mede-eigenaar van BrightPensioen. Je hebt daarmee een stem in hoe zaken bij BrightPensioen geregeld worden. Er is een coöperatiebestuur en een jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Daardoor kan iedere deelnemer zaken ter tafel brengen. Bijvoorbeeld over ons beloningsbeleid. Of ons beleggingsbeleid.

Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het aandeel – en daarmee de zeggenschap – van de deelnemerscoöperatie. Op een bepaald moment bereikt de deelnemerscoöperatie zelfs de meerderheid van de aandelen. En daarmee de facto de zeggenschap over BrightPensioen. Jouw pensioen is immers van jou. Dus heb je daar ook echt iets over te zeggen.

Als er in de toekomst winst gemaakt wordt, dan deel je als deelnemer mee in die winst. De eerste deelnemers (2015) kregen 500 aandelen voor € 100. Vanaf juni 2016 was dat nog 400 aandelen en vanaf 1 januari 2018 nog 300 aandelen. Naarmate BrightPensioen groeit stijgt de waarde. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe meer je hiervan profiteert.

Kan ik een overbruggingslijfrente overhevelen?

Een overbruggingslijfrente kun je – net als andere lijfrentes – overhevelen naar BrightPensioen. De bijbehorende rechten blijven bestaan.

Als je een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kun je de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde gebruiken als overbruggingslijfrente. Met deze overbruggingslijfrente kun je een uitkering ontvangen tot je pensioendatum. Indien voor de betreffende lijfrentepolis na 1 januari 2006 geen premie meer is voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend*. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin je:  of 65 jaar wordt, of de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt of jouw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar.

*Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Kan ik voor mijzelf en mijn partner inleggen?

Een lijfrente is altijd gekoppeld aan één natuurlijk persoon. Jouw partner zal dus een eigen pensioenrekening bij BrightPensioen moeten openen.
Wel is het zo dat als je gaat scheiden, je pensioen verevend kan worden met je ex.
En als je komt te overlijden dat je erfgenamen met jouw opgebouwde pensioenpotje een nabestaandenuitkering mogen aankopen.

Kan ik van mijn zakelijke rekening inleggen, of moet het een privé-rekening zijn?

Pensioen opbouwen via de derde pijler betreft lijfrente en een lijfrente is altijd gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Een storting is daarom altijd een privé-storting. Het mag zowel een zakelijke als een privé-rekening zijn en BrightPensioen gebruikt de bankrekening ter identificatie. Als je de eerste storting van een zakelijke rekening doet, hebben we ter identificatie additioneel een uittreksel KvK nodig. En als het een ‘en/of rekening’ betreft, moet de naamgeving van deze rekening overeenkomen met de persoon die de BrightPensioen rekening geopend heeft.

Wanneer moet ik beginnen met geld opzij te zetten voor pensioen?

Wanneer kan ik het beste beginnen met pensioen opbouwen?

Dat bepaal je zelf. Wel is het zo dat hoe vroeger je begint, hoe lager het bedrag is dat je maandelijks opzij moet zetten voor een zelfde pensioen. Daarom loont het de moeite zo vroeg mogelijk te beginnen. Als je 1000 euro op je 25e opzij zet is dit vermoedelijk zo’n 12 keer meer waard geworden op pensioendatum. Als je dat op je 35e doet, zal dit zo’n 7 keer meer waard worden en als je tot je 45e wacht, wellicht nog zo’n 4 keer. Onze pensioenindicator laat zien wat een enorm verschil vroeg beginnen maakt. Natuurlijk kun je wel eens een poosje stoppen of wat minder inleggen als het  niet uitkomt. Gelukkig mag je maximaal zeven jaar uit het verleden goedmaken via je beschikbare jaar- en reserveringsruimte. Maar als je pensioen opbouwen langer dan vijf jaar uitstelt, wordt het een stuk moeilijker om je pensioengat opgevuld te krijgen binnen de fiscale regelingen zoals we die nu kennen in Nederland.

Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen?

Pensioen overhevelen

Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een individuele derdepijler pensioenrekening zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

Lijfrente of bankspaarsaldo overhevelen

Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever.  Volg deze 5 stappen om het te regelen.

Wanneer kan ik met (deeltijd) pensioen?

Wanneer met pensioen

Bij zelf opgebouwd pensioen mag je zelf bepalen wanneer je je pensioenuitkering wil laten beginnen. Hierbij ben je wel aan regels gebonden. Koop je een tijdelijke uitkering aan, dan geldt een maximum uitkering van € 20.953 per jaar (2015). Als je een levenslange uitkering aankoopt, geldt er geen maximum. Dit geldt ook voor een uitkering die tot minimaal 20 jaar na de AOW leeftijd loopt.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000