Beleggen

Hoe kan ik een bedrag van mijn beleggingsrekening naar mijn pensioenrekening overhevelen?

Gebruik je jouw beleggingsrekening als buffer voordat je jouw vermogen vast wilt zetten op je pensioenrekening? Dan moet je op een gegeven moment vermogen van jouw beleggingsrekening naar je pensioenrekening overhevelen.

Dit doe je door vanuit je persoonlijke online omgeving een contactformulier in te vullen door rechts bovenin het scherm op ‘Contact’ te klikken. Hier geef je aan welke waarde je van jouw beleggingsrekening wilt doorstorten naar jouw pensioenrekening.
Vervolgens regelen wij het verder voor je! NB: er zijn geen kosten aan verbonden.

Waarom belegt BrightPensioen niet offensief?

De reden dat wij niet offensief beleggen is dat bij een neutraal profiel het effect van herbalanceren maximaal is. Herbalanceren verlaagt het risico en kan tot een procent extra rendement tot gevolg hebben. Door herbalanceren beogen we een vergelijkbaar resultaat te halen als met een offensief profiel, maar dan met een lager risico. Doordat bij BrightPensioen iedereen in het zelfde fonds zit en er geen individuele portefeuille-samenstelling gemaakt kan worden, kunnen wij maandelijks herbalanceren met de instroom van de inleg van onze deelnemers, zonder daarvoor extra kosten te maken. Lees hier meer over herbalanceren.
Onze rendementsdoelstelling is inflatie plus 4 procent en dat is met de huidige samenstelling mogelijk. En dus is meer risico niet noodzakelijk. Zie hier de meest recente rendementen van het Bright LifeCycle fonds

Wat is een ETF?

ETF staat voor Exchange Traded Fund. Dit is een mandje beleggingen dat net als een aandeel kan worden verhandeld op de beurs. Ze worden ook wel indextrackers genoemd. Beleggen er in ETF’s noem je ook wel indexbeleggen of passief beleggen. Als je bijvoorbeeld belegt in een indextracker van de AEX, beleg je in de 25 bedrijven die deel uitmaken van de AEX index. Maar dan tegen lagere kosten dan wanneer je afzonderlijk in deze 25 bedrijven zou beleggen. Indexbeleggen maakt het makkelijk om tegen lage kosten breed gespreid te beleggen.

Hoe beperken jullie het valutarisico?

Wat is valutarisico?

BrightPensioen belegt breed gespreid in bedrijven uit alle delen van de wereld. Dit betekent dat je ook in andere valuta belegt dan de Euro. Deelnemers leggen gedurende de opbouwperiode, (bijvoorbeeld 25 jaar) maandelijks in tegen verschillende valutakoersen. Dus over de gehele opbouwperiode stap je in tegen de zogenoemde middenkoers. Op pensioendatum worden je beleggingen verkocht en heb je een pot met geld in Euro’s. De verkoopkoers kan op dat moment hoger of lager zijn dan deze middenkoers.

Hedgen

Eén van de mogelijkheden dit risico af te dekken door middel van derivaten te kopen en te verkopen. Dit wordt ook wel hedgen genoemd. Daardoor kun je zorgen dat je op pensioendatum ook tegen de middenkoers uitstapt. Aan hedgen zijn echter kosten verbonden. Hedgen voegt naar schatting zo’n 0,2% per jaar aan kosten toe.

Hoe beperkt BrightPensioen dit risico?

Vanwege de lifecycle van BrightPensioen, waarbij wij in tien jaar tijd in 120 maandelijkse stapjes het risico heel geleidelijk afbouwen, stap je uit tegen de middenkoers, omdat het gedeelte aandelenbeleggingen in deze periode halveert. De obligaties zijn immers in euro’s. Daarmee creëren we effectief een soortgelijk effect als bij het hedgen, echter zonder de kosten die aan hedgen verbonden zijn.

Alleen voor het resterende deel van de aandelenbeleggingen loop je nog valuta risico. Hoe groot is dat risico? Op pensioendatum je als klant bij Bright nog voor slechts 10% in USD beleggingen en voor maximaal 10% in overige (niet euro) valuta. Dus zelfs als de dollar zou halveren in waarde t.o.v. de gemiddelde valuta koers gedurende de gehele opbouwfase  – wat een buitengewoon extreem en onwaarschijnlijk voorbeeld is -, dan is het uiteindelijke effect zo’n 5% minder pensioen. Tegelijkertijd kan het ook andersom zijn. Een pensioen wat 5% hoger uitpakt mocht de Euro halveren.

Het is discutabel in hoeverre het afsluiten van extra valuta hedges daadwerkelijk bijdraagt aan het beperken van het werkelijke risico. Daarmee wegen voor ons de extra kosten niet op tegen het beperkte risico dat we hiermee zouden afdekken.

Tenslotte kun je je nog afvragen in hoeverre je door dit hedgen niet aan het overcorrigeren bent voor valutarisico’s. We beleggen immers uitsluitend in grote, beursgenoteerde en veelal internationaal opererende bedrijven. Deze bedrijven dekken over het algemeen zelf hun valutarisico’s ook al af.

We realiseren ons dat bovenstaande uitleg niet voor iedereen ‘gesneden koek’ zal zijn. Toch is het belangrijk te begrijpen waarom we welke keuzes maken in ons beleggingsbeleid.

Dividendbeleid van het Bright LifeCycle fonds

Het fonds heeft gekozen voor de Fiscale Beleggingsinstelling (“FBi”) status. Hierdoor worden de winsten in het (sub)fonds belast tegen 0% vennootschapsbelasting. Een van de belangrijkste eisen waaraan het (sub)fonds dient te voldoen om deze FBi status te behouden is dat de winst* binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de participanten van het desbetreffende (sub)fonds.

*) De uitkeerbare winst per (sub)fonds is de winst die overblijft na het aanleggen van een eventuele herbeleggingsreserve.

Wanneer de uit te keren winst hoger is dan de gevormde herbeleggingsreserve, is het fonds verplicht om binnen acht maanden na het boekjaar deze winst uit te keren als dividend aan de participanten. Hiermee wordt voldaan aan de dividend uitkeringsverplichting die geldt om de FBi status te behouden.

Indien van toepassing, vindt de dividend uitkering plaats na inhouding van dividendbelasting.

Het bedrag aan uitgekeerde winst wordt steeds herbelegd binnen het desbetreffende subfonds.

 

 

Hoe kan ik mijn geld opnemen van mijn beleggingsrekening?

Hiervoor kun je via de deelnemersomgeving een opnameverzoek doen. In dat geval verkopen we op de eerstvolgende standaard handelsdag (een deel van) jouw beleggingen en 1 à 2 dagen later staat de opbrengst daarvan op jouw bankrekening. Hierbij geldt een transactievergoeding van 0.05% (oftewel: € 0,50 per € 1.000).

Let op: als je minder dan 56 dagen geleden (de wettelijk storneringstermijn) hebt ingelegd, dan kun je dat deel nog niet opnemen. Immers: het zou dan mogelijk zijn je beleggingen te verkopen en vervolgens je inleg te storneren.

Hoe kan ik een Bright beleggingsrekening openen?

Meer informatie over een beleggingsrekening vind je hier. Mocht je reeds een pensioenrekening hebben en daarnaast een beleggingsrekening openen zonder extra kosten, dan kun je dit ook via het online deelnemersportaal aangeven.

Wat zijn de kosten van een beleggingsrekening bij Bright?

De kosten zijn hetzelfde als voor de pensioenrekening en zijn hier terug te vinden. Heb je reeds een rekening bij BrightPensioen? Dan betaal je niets extra: je krijgt een tweede rekening voor hetzelfde lidmaatschap.

Wat is het verschil tussen een gelijkgewogen en een marktwaardegewogen ETF?

  • Bij een gelijkgewogen ETF weegt ieder aandeel dat onderdeel uitmaakt van deze index even zwaar mee. Dus bij de AEX met 25 bedrijven weegt ieder onderliggend aandeel voor 4% mee.
  • Bij een marktwaarde (of kapitaal)gewogen index wegen de fondsen met de grootste ondernemingswaarde het zwaarst mee. Dus in de AEX weegt Shell zwaarder mee dan Boskalis.

Soms doen gelijkgewogen ETF’s het beter dan marktwaardegewogen ETF’s en soms is het precies andersom. BrightPensioen heeft vanaf september 2017 beide type ETF’s in de portefeuille en doordat wij maandelijks herbalanceren kan dit een stukje extra rendement opleveren.

Wat is het verschil tussen BrightPensioen en banksparen?

Banksparen is de laatste jaren populair geworden onder zelfstandigen. Het is eenvoudig, want je hebt je eigen spaarrekening en je weet wat het rendement gaat worden.

De pensioenrekening van Bright is net zo eenvoudig als bij banksparen, alleen weet je niet wat het rendement zal worden. Het rendement bij banksparen wordt bepaald door de rente die de bank biedt en die is laag. Bovendien loop je inflatierisico als je je geld voor een lange periode vastzet.

Normaliter bestaat je pensioen voor het grootste deel uit rendement en voor een kleiner deel uit inleg. Maar daarvoor is meer rendement nodig dan dat bij banksparen behaald kan worden.

In het Bright LifeCycle fonds beleggen we in een mix van aandelen en obligaties. Zodoende dekken we rente- en inflatierisico’s gedeeltelijk af. Rendementen uit het verleden zeggen niets over de toekomst, maar de historische rendementen van beleggen in een mix van aandelen en obligaties zijn ruim tweemaal zo hoog als bij banksparen.

Wat zijn ‘greenbonds’?

Greenbonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door nationale & supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten zoals duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

BrightPensioen koopt met name greenbonds uitgegeven door de Europese Investeringsbank en de Nederlandse Waterschapsbank, met een kredietrating van AA en hoger. Qua risicoprofiel vergelijkbaar met staatsleningen. Oftewel: laag risico en laag verwacht rendement.

We kopen uitsluitend greenbonds met een uitgifte omvang van € 500 miljoen en hoger en uitsluitend in euro’s gedenomineerde greenbonds. We hebben hierbij een buy-and-hold benadering waarbij we de greenbonds in portefeuille houden tot ze het einde van hun looptijd hebben bereikt. De maximale duration die we in de obligatie portefeuille nastreven is 6,5 jaar. De looptijd van de aangekochte greenbonds stemmen we hierop af.

 

Wat is het voordeel om via BrightPensioen te beleggen t.o.v. zelf beleggen?

Beleggen via ons heeft de volgende significante voordelen:

  • Allereerst beleg je bij ons fiscaal gefaciliteerd via het lijfrentebeleggingsrecht. Doordat je bij ons voor je pensioen belegt krijg je van de Belastingdienst een deel van je inleg terug. Dat is niet het geval als je zelf belegt. Overigens kun je ook niet-fiscaal gefaciliteerd bij ons beleggen met een beleggingsrekening. Voor de gewone beleggingsrekeningen geldt dit fiscale voordeel niet (tenzij je – als IB-ondernemer- de waarde van je Fiscale Oudedagsreserve hierop parkeert).
  • We beleggen maandelijks de gecombineerde inleg van alle deelnemers, gespreid over de drie onderliggende ETF’s en greenbonds. Als je zelf iedere maand in deze ETF’s zou aankopen, ben je veel meer (transactie)kosten kwijt.
  • Daarnaast herbalanceren wij de portefeuille, waardoor extra rendement bereikt kan worden.

Hoe wordt het risico afgebouwd?

Het risico wordt automatisch afgebouwd van neutraal naar defensief. Hierdoor wordt voorkomen dat een wereldwijde beurscrash vlak voor pensioendatum een te grote invloed heeft op jouw pensioen.

We beginnen hiermee tien jaar voor de door jou opgegeven pensioendatum. Vervolgens wordt in 120 maandelijkse stapjes het risico afgebouwd. Door dit in maandelijkse stapjes in plaats van jaarlijkse stappen te doen gebeurt dit heel geleidelijk. En dat zorgt weer voor een stabielere rendementsontwikkeling. Wil je dat we eerder beginnen met risico afbouwen, dan kun je jouw pensioendatum vroeger zetten. En wil je langer in een neutraal profiel blijven zitten kun je de pensioendatum later zetten.

BrightPensioen_lifeCycle_fonds_150dpi

Wat zijn de behaalde rendementen van het Bright LifeCycle fonds?

Een overzicht van de koersen en rendementen van de verschillende subfondsen van het Bright LifeCycle fonds zijn terug te vinden op deze pagina. Deze worden iedere maand bijgewerkt.

Hoe gaan jullie om met dividend en rente ontvangen op de beleggingen?

Alle rendement (dus ook dividenden, koerswinsten of -verliezen, rentebaten en -lasten) komt ten goede aan het fonds. De subfondsen ontvangen van tijd tot tijd dividenden en/of coupons en herbelegt deze gelden in het desbetreffende subfonds. Ook komen de rentebaten en -lasten door de subfondsen toe.

Let op:  de rente is momenteel historisch laag en dit vertaalt zich, bij de meest veilige banken, zelfs in een negatieve rente. Gezien KAS Bank is benoemd tot systeembank en dus behoort tot de meest veilige banken in Nederland, is de rente op de (sub)fondsrekeningen bij KAS Bank negatief (momenteel bedraagt deze 0,4% negatief op jaarbasis). Het Bright LifeCycle fonds houdt zo min mogelijk cash geld op de subfondsrekeningen aan om het effect hiervan te beperken.

Kan ik al mijn geld kwijtraken?

Van ‘al je geld kwijt raken’ zou sprake zijn wanneer alle aandelen, alle bedrijfsobligaties en alle staatsobligaties van het Bright LifeCycle Fonds niets meer waard zijn. Mocht dat ooit het geval zijn, dan is pensioen het laatste waar je je op dat moment zorgen over zult maken…

Uiteraard kunnen de beurzen wereldwijd instorten. In de zwaarste crisis van 2008/2009 waren de wereldwijde aandelenkoersen op het dieptepunt zo’n 40 procent gezakt ten opzichte van een jaar eerder. BrightPensioen belegt voor niet meer dan 60% in aandelen, wereldwijd gespreid. Het principe van een lifecycle beleggen, waarbij richting een zelf gekozen datum het risico wordt afgebouwd – voorkomt dat je vlak voor je pensioenleeftijd hard geraakt wordt door een mogelijke crisis.

Je loopt echter altijd beleggingsrisico. Onze overtuiging is dat je voor een goed pensioen wel moet beleggen. Het is niet voor niets dat alle pensioeninstellingen wereldwijd het vermogen van de deelnemers beleggen. Hoe wij beleggen en hoe we het risico spreiden leggen we uit op deze pagina.

Geven jullie ook garanties?

We geven de garantie dat we altijd tegen kostprijs zullen beleggen en dat we nooit geld zullen verdienen aan je inleg of je pensioenvermogen.

We garanderen je echter geen eindkapitaal. Dat doen de zogenaamde ‘verzekerde lijfrentes’. Deze zijn significant duurder en leveren om die reden vrijwel altijd minder op (zie bijvoorbeeld dit rapport van Moneyview). Pensioen gaat over een lange termijn. Gedurende deze termijn zullen er periodes met betere en met mindere beleggingsresultaten zijn. Met ons beleggingsbeleid spreiden we de risico’s en bouwen we deze af richting pensioendatum. Ons doelrendement is 4 procent boven inflatie en daar is de samenstelling van onze beleggingsportefeuille op gebaseerd. Lees hier meer over hoe wij de risico’s beperken.

Beleggen jullie duurzaam?

Sinds juli 2016 belegt BrightPensioen volledig duurzaam. De portefeuilles zien er als volgt uit:

  • wereldwijde duurzame aandelen
  • wereldwijde duurzame bedrijfsobligaties
  • greenbonds‘ en West-Europese staatsobligaties

Klik hier voor meer details.

Bright Lifecycle fonds

 

Hoeveel of hoe vaak moet ik inleggen?

Je moet van ons niets en je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je inlegt. Wel is het zo dat maandelijks inleggen tot een gelijkmatigere ontwikkeling van jouw vermogen leidt dan per kwartaal of per jaar inleggen. Je stapt immers maandelijks in bij verschillende beurskoersen. Maar je kunt ook een combinatie van maandelijks en per jaar of kwartaal kiezen. Bijvoorbeeld maandelijks een bedrag dat je zeker kunt missen en aan het eind van het jaar, als je weet wat inkomen geweest is, kun je je jaar- en reserveringsruimte ‘afstorten’. Je bent dus volledig flexibel bij BrightPensioen.

Welke risico’s loop ik?

Je loopt beleggingsrisico’s. Onze overtuiging is dat je voor een goed pensioen moet beleggen. Waarom dit is, hoe we beleggen en hoe we het risico spreiden leggen we uit op deze pagina. Een goed rendement is niet gegarandeerd en het is niet zeker of de beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen en ook de rentestand heeft invloed op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het fonds. Deze risico’s liggen bij de deelnemer. Voor meer informatie over de risico’s zie hoofdstuk 8 van het Prospectus.

Wat is herbalanceren?

Onze beleggingsportefeuille is samengesteld volgens een bepaald risicoprofiel. Dit profiel bepaalt de zogenoemde beleggingsmix. Doordat aandelen- en obligatiebeleggingen niet even hard groeien kan de beleggingsmix gaan afwijken van de beoogde beleggingsmix. Dit is te herstellen door te herbalanceren.

Bij het herbalanceren worden de beleggingen die het relatief beter gedaan hebben over een bepaalde periode verkocht. Daarmee wordt een deel van de winst genomen en herbelegd in markten die het minder goed hebben gedaan. Door te herbalanceren wordt een stabielere vermogensgroei bereikt en het kan resulteren in extra rendement. Zie dit document voor een uitgebreidere uitleg over herbalanceren.

Het effect van herbalanceren

 

Wat houdt ‘netting’ van de kosten in?

BrightPensioen berekent alle kosten die met het beleggen gemoeid zijn door tegen kostprijs. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Het kopen of verkopen van beleggingen kost geld (0,05%). Netting houdt in dat we iedere maand het aantal aandelen dat we moeten aankopen afzetten tegen het aantal aandelen dat we moeten verkopen. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt en daar profiteer jij als deelnemer van.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000