Beleggen

 • Op welke datum moet ik mijn inleg storten om op tijd te zijn voor de eerstvolgende beleggingsronde?

  Alle belangrijke data met betrekking tot incasseren en beleggen vind je hier.

 • Valt BrightPensioen onder het depositogarantiestelsel?

  Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op jouw vermogen bij BrightPensioen, omdat jouw vermogen belegd wordt in het Bright Lifecycle Fonds. Jouw participaties in het fonds vertegenwoordigen een waarde en die waarde is van jou. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met BrightPensioen in de toekomst, dan blijven deze participaties gewoon van jou en zullen deze nooit mee het faillissement ingaan. Een normale bank verdient geld door jouw geld weer uit te lenen. Om die reden bestaat het depositogarantiestelsel en zijn tegoeden in dat geval tot 100.000 gedekt. Bij BrightPensioen is dit dus niet het geval en loop je alleen een beleggingsrisico, zoals dat met alle beleggingen is.

 • Waarom belegt BrightPensioen niet offensief?

  Wij beleggen niet offensief omdat bij een neutraal profiel met een verdeling van 60% aandelen en 40% obligaties het effect van herbalanceren maximaal is. Herbalanceren verlaagt het risico en kan tot een procent extra rendement tot gevolg hebben. Op deze manier beogen we een vergelijkbaar resultaat te halen als met een offensief profiel, maar dan met een lager risico.

  Doordat bij BrightPensioen iedereen in het zelfde fonds zit worden er geen individuele portefeuille-samenstellingen gemaakt. Hierdoor kunnen wij maandelijks herbalanceren met de instroom van de inleg van onze deelnemers, zonder daarvoor extra kosten te maken. Lees hier meer over herbalanceren.

  Onze rendementsdoelstelling is inflatie plus 4 procent en dat is met de huidige samenstelling mogelijk. Daarom is meer risico niet noodzakelijk.

 • Wat is een ETF?

  ETF staat voor Exchange Traded Fund. Dit is een mandje beleggingen dat net als een aandeel kan worden verhandeld op de beurs. Ze worden ook wel indextrackers genoemd. Beleggen in ETF’s noem je ook wel indexbeleggen of passief beleggen. Als je bijvoorbeeld belegt in een indextracker van de AEX, beleg je in de 25 bedrijven die deel uitmaken van de AEX index. Maar dan tegen lagere kosten dan wanneer je afzonderlijk in deze 25 bedrijven zou beleggen. Indexbeleggen maakt het makkelijk om tegen lage kosten breed gespreid te beleggen.

 • Hoe beperkt BrightPensioen het valutarisico?

  Wat is valutarisico?

  BrightPensioen belegt breed gespreid in bedrijven uit alle delen van de wereld. Dit betekent dat je ook in andere valuta belegt dan de Euro. Deelnemers leggen gedurende de opbouwperiode, (bijvoorbeeld 25 jaar) maandelijks in tegen verschillende valutakoersen. Dus over de gehele opbouwperiode stap je in tegen de zogenoemde middenkoers. Op pensioendatum worden je beleggingen verkocht en heb je een pot met geld in Euro’s. De verkoopkoers kan op dat moment hoger of lager zijn dan deze middenkoers.

  Hedgen

  Eén van de mogelijkheden dit risico af te dekken door middel van derivaten te kopen en te verkopen. Dit wordt ook wel hedgen genoemd. Daardoor kun je zorgen dat je op pensioendatum ook tegen de middenkoers uitstapt. Aan hedgen zijn echter kosten verbonden. Hedgen voegt naar schatting zo’n 0,2% per jaar aan kosten toe.

  Hoe beperkt BrightPensioen dit risico?

  Vanwege de lifecycle van BrightPensioen, waarbij wij in tien jaar tijd in 120 maandelijkse stapjes het risico heel geleidelijk afbouwen, stap je uit tegen de middenkoers, omdat het gedeelte aandelenbeleggingen in deze periode halveert. De obligaties zijn immers in euro’s. Daarmee creëren we effectief een soortgelijk effect als bij het hedgen, echter zonder de kosten die aan hedgen verbonden zijn.

  Alleen voor het resterende deel van de aandelenbeleggingen loop je nog valuta risico. Hoe groot is dat risico? Op pensioendatum bezit je als klant bij Bright nog voor slechts 10% in USD beleggingen en voor maximaal 10% in overige (niet euro) valuta. Dus zelfs als de dollar zou halveren in waarde t.o.v. de gemiddelde valuta koers gedurende de gehele opbouwfase  – wat een buitengewoon extreem en onwaarschijnlijk voorbeeld is -, dan is het uiteindelijke effect zo’n 5% minder pensioen. Tegelijkertijd kan het ook andersom zijn. Een pensioen wat 5% hoger uitpakt mocht de Euro halveren.

  Het is discutabel in hoeverre het afsluiten van extra valuta hedges daadwerkelijk bijdraagt aan het beperken van het werkelijke risico. Daarmee wegen voor ons de extra kosten niet op tegen het beperkte risico dat we hiermee zouden afdekken.

  Tenslotte kun je je nog afvragen in hoeverre je door dit hedgen niet aan het overcorrigeren bent voor valutarisico’s. We beleggen immers uitsluitend in grote, beursgenoteerde en veelal internationaal opererende bedrijven. Deze bedrijven dekken over het algemeen zelf hun valutarisico’s ook al af.

  We realiseren ons dat bovenstaande uitleg niet voor iedereen ‘gesneden koek’ zal zijn. Toch is het belangrijk te begrijpen waarom we welke keuzes maken in ons beleggingsbeleid.

 • Hoe kan ik een beleggingsrekening openen bij BrightPensioen?

  Meer informatie over een beleggingsrekening vind je hier. Mocht je reeds een pensioenrekening hebben en daarnaast een beleggingsrekening openen zonder extra kosten, dan kun je dit ook via het online deelnemersportaal aangeven.

 • Wat zijn de kosten van een beleggingsrekening bij BrightPensioen?

  De kosten zijn hetzelfde als voor de pensioenrekening en zijn hier terug te vinden. Heb je reeds een rekening bij BrightPensioen? Dan betaal je niets extra: je krijgt een tweede rekening voor hetzelfde lidmaatschap. Een extra rekening openen via BrightPensioen kan hier.

 • Wat is het verschil tussen een gelijkgewogen en een marktwaardegewogen ETF?

  • Bij een gelijkgewogen ETF weegt ieder aandeel dat onderdeel uitmaakt van deze index even zwaar mee. Dus bij de AEX met 25 bedrijven weegt ieder onderliggend aandeel voor 4% mee.
  • Bij een marktwaarde (of kapitaal)gewogen index wegen de fondsen met de grootste ondernemingswaarde het zwaarst mee. Dus in de AEX weegt Shell zwaarder mee dan Boskalis.

  Soms doen gelijkgewogen ETF’s het beter dan marktwaardegewogen ETF’s en soms is het precies andersom. BrightPensioen heeft vanaf september 2017 beide type ETF’s in de portefeuille en doordat wij maandelijks herbalanceren kan dit een stukje extra rendement opleveren.

 • Wat is het verschil tussen BrightPensioen en banksparen?

  De overheid wil dat mensen pensioen opbouwen. Pensioen opbouwen heeft daarom een aantal voordelen ten opzichte van sparen bij een bank. In tegenstelling tot sparen bij een bank, betaal je geen vermogensrendementsheffing over het vermogen wat je bij BrightPensioen via een pensioenrekening opbouwt.
  Daarnaast mag je elk jaar een deel van je inkomen fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen: de jaarruimte. Dit geld zet je opzij vanuit je bruto-inkomsten.

  Het rendement bij banksparen wordt bepaald door de rente die de bank biedt, en die is laag. Bovendien loop je inflatierisico als je geld voor een lange periode vastzet.
  Normaliter bestaat je pensioen voor het grootste deel uit rendement en voor een kleiner deel uit inleg. Maar daarvoor is meer rendement nodig dan dat bij banksparen behaald kan worden.

  In het Bright LifeCycle fonds beleggen we in een mix van aandelen en obligaties. Zodoende dekken we rente- en inflatierisico’s gedeeltelijk af. Rendementen uit het verleden zeggen niets over de toekomst, maar de historische rendementen van beleggen in een mix van aandelen en obligaties zijn ruim tweemaal zo hoog als bij banksparen.

  Bij banksparen ben je instaat om je vermogen tussentijds op te nemen. Bij pensioen sparen spaar je voor later. Dit geld komt dus pas vrij op het moment dat je met pensioen gaat. Bij BrightPensioen krijg je daarom voor het lidmaatschap twee rekeningen: een pensioenrekening en een beleggingsrekening. Het vermogen op de pensioenrekening staat vast voor later, het vermogen op de beleggingsrekening niet. Je kan deze dus gebruiken als buffer.

  Meer weten over de verschillende manieren van sparen?
  Download onze whitepaper

 • Wat zijn ‘greenbonds’?

  Greenbonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door bedrijven, nationale & supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten zoals duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

  BrightPensioen koopt uitsluitend in euro’s gedenomineerde greenbonds met een kredietrating van BBB- en hoger, oftewel “investment-grade” greenbonds. Ook moet de omvang van de uitgifte minimaal € 500 miljoen bedragen.

  We hebben hierbij een buy-and-hold benadering waarbij we de greenbonds in portefeuille houden tot ze het einde van hun looptijd hebben bereikt. De maximale duration die we in de obligatie portefeuille nastreven is 6,5 jaar. De looptijd van de aangekochte greenbonds stemmen we hierop af.

  Hierdoor blijft het risico dat gelopen wordt op de greenbonds, beperkt. Dit brengt ook een laag verwacht rendement met zich mee op dit deel van de portefeuille.

   

 • Wat is het voordeel om via BrightPensioen te beleggen t.o.v. zelf beleggen?

  Beleggen via ons heeft de volgende significante voordelen:

  • Allereerst beleg je bij ons fiscaal gefaciliteerd via het lijfrentebeleggingsrecht. Doordat je bij ons voor je pensioen belegt krijg je van de Belastingdienst een deel van je inleg terug. Dat is niet het geval als je zelf belegt. Overigens kun je ook niet-fiscaal gefaciliteerd bij ons beleggen met een beleggingsrekening. Voor de gewone beleggingsrekeningen geldt dit fiscale voordeel niet (tenzij je – als IB-ondernemer- de waarde van je Fiscale Oudedagsreserve hierop parkeert).
  • We beleggen maandelijks de gecombineerde inleg van alle deelnemers, gespreid over de drie onderliggende ETF’s en greenbonds. Als je zelf iedere maand in deze ETF’s zou aankopen, ben je veel meer (transactie)kosten kwijt.
  • Daarnaast herbalanceren wij de portefeuille, waardoor extra rendement bereikt kan worden.
 • Hoe wordt het risico afgebouwd?

  Het risico wordt automatisch afgebouwd van neutraal naar defensief. Hierdoor wordt voorkomen dat een wereldwijde beurscrash vlak voor pensioendatum een te grote invloed heeft op jouw pensioen.

  We beginnen hiermee tien jaar voor de door jou opgegeven pensioendatum. Vervolgens wordt in 120 maandelijkse stapjes het risico afgebouwd. Door dit in maandelijkse stapjes in plaats van jaarlijkse stappen te doen gebeurt dit heel geleidelijk. En dat zorgt weer voor een stabielere rendementsontwikkeling. Wil je dat we eerder beginnen met risico afbouwen, dan kun je jouw pensioendatum vroeger zetten. En wil je langer in een neutraal profiel blijven zitten kun je de pensioendatum later zetten.

  BrightPensioen_lifeCycle_fonds_150dpi

 • Wat zijn de behaalde rendementen van het Bright LifeCycle fonds?

  Een overzicht van de koersen en rendementen van de verschillende subfondsen van het Bright LifeCycle fonds zijn terug te vinden op deze pagina. Deze worden iedere maand bijgewerkt.

  Het doelrendement van het fonds is inflatie + 4%.

 • Hoe gaat BrightPensioen om met ontvangen dividend op de beleggingen?

  Alle rendement (dividenden, koerswinsten of -verliezen, rentebaten en -lasten) komt ten goede aan het fonds. De subfondsen van het Bright Lifecycle fonds ontvangen van tijd tot tijd dividenden en/of coupons en herbelegt deze gelden. Ook komen eventuele rentebaten en -lasten door de subfondsen toe.

 • Geeft BrightPensioen ook garanties?

  We geven de garantie dat we altijd tegen kostprijs zullen beleggen en dat we nooit geld zullen verdienen aan je inleg of je pensioenvermogen.

  We garanderen je echter geen eindkapitaal. Dat doen de zogenaamde ‘verzekerde lijfrentes’. Deze zijn significant duurder en leveren om die reden vrijwel altijd minder op (zie bijvoorbeeld dit rapport van Moneyview). Pensioen gaat over een lange termijn. Gedurende deze termijn zullen er periodes met betere en met mindere beleggingsresultaten zijn. Met ons beleggingsbeleid spreiden we de risico’s en bouwen we deze af richting pensioendatum. Ons doelrendement is 4 procent boven inflatie en daar is de samenstelling van onze beleggingsportefeuille op gebaseerd. Lees hier meer over hoe wij de risico’s beperken.

 • Belegt BrightPensioen duurzaam?

  Sinds juli 2016 belegt BrightPensioen volledig duurzaam. De portefeuilles zien er als volgt uit:

  • wereldwijde duurzame aandelen
  • wereldwijde duurzame bedrijfsobligaties
  • greenbonds‘ en West-Europese staatsobligaties

  Klik hier voor meer details.

  Bright Lifecycle fonds

   

 • Welke risico’s loop ik?

  Je loopt beleggingsrisico’s. Onze overtuiging is dat je voor een goed pensioen moet beleggen. Waarom dit is, hoe we beleggen en hoe we het risico spreiden leggen we uit op deze pagina. Een goed rendement is niet gegarandeerd en het is niet zeker of de beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen en ook de rentestand heeft invloed op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het fonds. Deze risico’s liggen bij de deelnemer. Voor meer informatie over de risico’s zie hoofdstuk 8 van het Prospectus.

 • Wat is herbalanceren?

  Onze beleggingsportefeuille is samengesteld volgens een bepaald risicoprofiel. Dit profiel bepaalt de zogenoemde beleggingsmix. Doordat aandelen- en obligatiebeleggingen niet even hard groeien kan de beleggingsmix gaan afwijken van de beoogde beleggingsmix. Dit is te herstellen door te herbalanceren.

  Bij het herbalanceren worden de beleggingen die het relatief beter gedaan hebben over een bepaalde periode verkocht. Daarmee wordt een deel van de winst genomen en herbelegd in markten die het minder goed hebben gedaan. Door te herbalanceren wordt een stabielere vermogensgroei bereikt en het kan resulteren in extra rendement. Zie dit document voor een uitgebreidere uitleg over herbalanceren.

  Het effect van herbalanceren

   

 • Wat houdt ‘netting’ van de kosten in?

  BrightPensioen berekent alle kosten die met het beleggen gemoeid zijn door tegen kostprijs. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden.

  Het kopen of verkopen van beleggingen kost geld (0,05%). Netting houdt in dat we iedere maand het aantal aandelen dat we moeten aankopen afzetten tegen het aantal aandelen dat we moeten verkopen. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt en daar profiteer jij als deelnemer van.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000