Fiscaal

Wanneer kan ik mijn financieel jaaroverzicht bekijken?

De financiële jaaroverzichten zijn begin februari zichtbaar in de portal. Deze gegevens kun je gebruiken voor je belastingaangifte.

Waarom heeft BrightPensioen mijn BSN en fiscaal inwonerschap nodig?

Als financiële instelling, zijn wij verplicht om bij het afsluiten van een nieuwe rekening, om het fiscale inwonerschap van de deelnemer vast te stellen. Ook dienen wij de belastingdienst jaarlijks te melden hoeveel jij hebt ingelegd op je (box 1) (lijfrente)pensioenrekening. Ook dienen wij de belastingdienst te melden hoeveel (box 3) vermogen jij op je beleggingsrekening bij Bright hebt staan.

Om dit te kunnen doen, hebben wij jouw BSN nodig en/of het Tax Identification Number (“TIN”) van eventue(e)l(e) andere land(en) waarin je fiscaal inwoner bent.

De belastingdienst kan vervolgens deze gegevens vooringevuld in jouw jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte opnemen, of -indien je (ook) fiscaal inwoner bent in een ander land dan Nederland- deze doorsturen naar dit andere land.

 

Hoe werkt het belastingvoordeel als ik in loondienst ben?

De inleg bij BrightPensioen doe je van je netto salaris. De belasting die je hierover betaald hebt krijg je weer terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Hier vertellen we daar meer over.

Dividendbeleid van het Bright LifeCycle fonds

Het fonds heeft gekozen voor de Fiscale Beleggingsinstelling (“FBi”) status. Hierdoor worden de winsten in het (sub)fonds belast tegen 0% vennootschapsbelasting. Een van de belangrijkste eisen waaraan het (sub)fonds dient te voldoen om deze FBi status te behouden is dat de winst* binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de participanten van het desbetreffende (sub)fonds.

*) De uitkeerbare winst per (sub)fonds is de winst die overblijft na het aanleggen van een eventuele herbeleggingsreserve.

Wanneer de uit te keren winst hoger is dan de gevormde herbeleggingsreserve, is het fonds verplicht om binnen acht maanden na het boekjaar deze winst uit te keren als dividend aan de participanten. Hiermee wordt voldaan aan de dividend uitkeringsverplichting die geldt om de FBi status te behouden.

Indien van toepassing, vindt de dividend uitkering plaats na inhouding van dividendbelasting.

Het bedrag aan uitgekeerde winst wordt steeds herbelegd binnen het desbetreffende subfonds.

 

 

Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

Mijn werkgever draagt ook bij aan mijn pensioenopbouw. Kan ik over zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in mijn aangifte inkomstenbelasting? Ja, dat klopt. Over de totale inleg bij BrightPensioen kun je de belasting terugvragen, dus zowel het werkgevers- als het werknemersdeel. Hier vertellen we daar meer over.

Wat is de premiegrondslag?

De premiegrondslag is het deel van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. Dit is het bruto jaarinkomen minus de AOW franchise. Op onze pagina over de jaarruimte leggen we dit verder uit.

Hoe vraag ik het belastingvoordeel terug op mijn inleg bij BrightPensioen?

De inleg bij BrightPensioen doe je van je netto salaris. De belasting die je hierover betaald hebt krijg je weer terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Standaard is dat eens per jaar. Het is ook mogelijk de belastingteruggave maandelijks aan te vragen.

Ga naar de site van de Belastingdienst en klik op aangifte doen. Selecteer “Aangifte doen op Mijn Belastingdienst” en log in met jouw DigID.

Ga naar de tab “Inkomstenbelasting” en selecteer in de linker kolom het jaar in kwestie waarin je de lijfrente inleg heeft plaatsgevonden.

Open (of wijzig) de aangifte inkomstenbelasting of het verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar in kwestie.

Ga naar “Uitgaven“. Vink het vakje “Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort” aan.
Vul hier vervolgens jouw klantgegevens en inleg bij BrightPensioen in over het belastingjaar in kwestie. Hier dien je ook jouw jaarruimte berekening en eventueel niet-gebruikte jaarruimtes uit de voorgaande 7 jaar op te geven.

Let op: als je niet-gebruikte jaarruimtes hebt, vul de oudste altijd eerst in gezien je deze, tot de voor jou geldende reserveringsruimte dan als eerste gebruikt.

Wil je een voorlopige aanslag aanvragen en direct het belastingvoordeel ontvangen? Ga naar deze pagina en onze handleiding helpt je verder.

Hoeveel legt een deelnemer gemiddeld in bij BrightPensioen?

Op dit moment legt de gemiddelde deelnemer bij BrightPensioen ongeveer € 350 per maand in. Dit varieert echter van € 100 per maand tot € 1000 per maand. De meesten deelnemers geven aan hun gehele jaarruimte te gebruiken. Veel mensen bouwen eerst een Fiscale Oudedag Reserve (FOR) op, welke ze vervolgens (geheel of gedeeltelijk) overboeken naar hun pensioenrekening bij BrightPensioen.

Wat te doen als je meer dan de jaar- en reserveringsruimte hebt ingelegd?

Als je méér dan de voor jou geldende jaar- en reserveringsruimte inlegt in een bepaald jaar, dan kun je het teveel ingelegde deel niet aftrekken van je inkomstenbelasting. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met de klantenservice van BrightPensioen voor 1 april.

De Belastingdienst staat echter een extra inleg van maximaal € 2.269 aan niet-afgetrokken lijfrentepremies of -stortingen per jaar toe, waarover in de uitkeringsfase niet nogmaals inkomstenbelasting dient te worden betaald. Dit maximum bedrag van € 2.269 extra geldt voor alle lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrenten (lijfrentespaarrekeningen of lijfrentebeleggingsrechten) samen. Om hiervan gebruik te maken moet je een Verklaring niet-afgetrokken premies’ (ook wel ‘Saldoverklaring’ genoemd) aanvragen bij de Belastingdienst. Lees hier hoe je zo’n verklaring aanvraagt.

Let op: Leg je nóg meer in dan je jaar- en reserveringsruimte plus deze € 2.269 in een jaar, dan betaal je over het deel daarboven inkomstenbelasting over zowel de ingelegde premie als de aangekochte uitkering. Hierdoor benadeel je jezelf dus.

Hoe vraag ik een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies’ aan?

Deze verklaring vraag je aan bij jouw belastingkantoor. De volgende documenten dien je daarnaast aan de Belastingdienst op te sturen:

  • een kopie van de BrightPensioen Aanvullend Pensioen Voorwaarden
  • een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken premies of stortingen

Houd rekening met een verwerkingstermijn van circa 8 weken.

Bewaar deze verklaringen goed in je administratie tot het moment is aangebroken dat je een uitkering gaat aankopen met jouw pensioenpot. Met een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies’ (of ‘Saldoverklaring’)  kan je de verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling waarbij je je uitkering gaat aankopen, laten weten hoe hoog het bedrag is van de door jou niet-afgetrokken premies of bedragen. Bij het inhouden van de loonbelasting wordt dan de zogenoemde saldomethode toegepast.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000