Kosten

Vanaf wanneer worden de lidmaatschap kosten van €210 per jaar in rekening gebracht?

Als je klant wordt van Bright betaal je de lidmaatschapskosten naar rato. Indien je halverwege het jaar betalend klant bent geworden, dan betaal je dus ook voor 6 maanden.

Bij Bright begin je pas met betalen van het lidmaatschap zodra jouw opgebouwde vermogen meer dan € 3.000 bedraagt. Deze korting geldt voor maximaal 2 jaar. Voorbeeld: Als jouw opgebouwde vermogen door een extra storting in juli de € 3.000 overschrijdt, dan zal je vanaf die maand beginnen met betalen. Het bedrag voor de rest van het jaar wordt aan het einde van die maand in rekening gebracht, dus in die situatie ontvang je een rekening van €105.

Het lidmaatschap in de volgende jaren wordt telkens aan het begin van het jaar in rekening gebracht.

Dividendbeleid van het Bright LifeCycle fonds

Het fonds heeft gekozen voor de Fiscale Beleggingsinstelling (“FBi”) status. Hierdoor worden de winsten in het (sub)fonds belast tegen 0% vennootschapsbelasting. Een van de belangrijkste eisen waaraan het (sub)fonds dient te voldoen om deze FBi status te behouden is dat de winst* binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de participanten van het desbetreffende (sub)fonds.

*) De uitkeerbare winst per (sub)fonds is de winst die overblijft na het aanleggen van een eventuele herbeleggingsreserve.

Wanneer de uit te keren winst hoger is dan de gevormde herbeleggingsreserve, is het fonds verplicht om binnen acht maanden na het boekjaar deze winst uit te keren als dividend aan de participanten. Hiermee wordt voldaan aan de dividend uitkeringsverplichting die geldt om de FBi status te behouden.

Indien van toepassing, vindt de dividend uitkering plaats na inhouding van dividendbelasting.

Het bedrag aan uitgekeerde winst wordt steeds herbelegd binnen het desbetreffende subfonds.

 

 

Hoeveel betaal je als zzp’er voor het lidmaatschap?

Bij BrightPensioen kunnen zzp’ers vrijblijvend beginnen. Zolang jouw (pensioen)vermogen in de eerste twee jaar nog geen €3.000 bedraagt, betaal je geen lidmaatschapsvergoeding. Daarna betaal je €210 per jaar.

Indien je – al dan niet tijdelijk – wilt stoppen met inleggen en er zit minder dan €50.000 in jouw pot, dan kun je een inlegpauze inlassen. In dat geval betaal je niets.

Zie ook onze kostenpagina voor meer informatie.

Hoe is het bedrag van € 210 per jaar tot stand gekomen?

Ons doel is pensioenopbouw bieden tegen kostprijs. Met een lidmaatschap van € 210 per jaar is BrightPensioen bij 3.000 betalende deelnemers – dus bij een omzet van € 630.000  ‘operationeel break-even’. Dat betekent dat er niet meer directe kosten gemaakt worden dan dat er inkomsten zijn.

Bij 10.000 betalende deelnemers is BrightPensioen winstgevend en verwachten we voor het eerst winstdeling te kunnen uitkeren aan bestaande deelnemers. Dit verwachten we in 2020 te bereiken.

Vanuit deze getallen terugrekenend is het bedrag van 210 per jaar tot stand gekomen.

Wat krijg ik voor het jaarlijks lidmaatschap?

Uit het lidmaatschap wordt de volledige bedrijfsvoering van BrightPensioen betaald. Dit zijn onder andere de kosten voor het vermogensbeheer, het voeren van de pensioenadministratie, de IT systemen, de personeelskosten, de huur van onze kantoorruimte, etc. De enige kosten die niet uit de € 210,- betaald worden zijn de variabele beleggingskosten, zoals uitgelegd op onze kostenpagina.

Na afloop van ieder jaar zullen we een uiteenzetting geven van de bestedingen van deze gelden.

Is jullie vaste vergoeding ook aftrekbaar?

Nee, de vaste vergoeding voor het jaarlijks lidmaatschap is niet fiscaal aftrekbaar. Dit zijn dus netto kosten. Het voordeel van een vaste vergoeding is echter dat er hierdoor meer jaarruimte overblijft voor je pensioen.

Jouw inleg is wel fiscaal aftrekbaar, zolang deze binnen de jaar- en reserveringsruimte valt. Als dit niet zo is benadeel je jezelf doordat je er in de uitkeringsfase (nogmaals) belasting over betaalt. In dat geval kun je nog wel een Verklaring niet-afgetrokken premies’ (ook wel ‘Saldoverklaring’ genoemd) aanvragen bij de Belastingdienst.

 

Als ik stop met inleggen, moet ik dan de jaarlijkse vergoeding betalen?

Wanneer je een periode* niet meer wilt of kunt inleggen, kun je een inlegpauze inlassen. Op dat moment is het lidmaatschap gratis. Voorwaarde is dat je minimaal één jaar het lidmaatschap hebt betaald en dat er minder dan € 50.000 in je pensioenpot zit.

Hoe werkt het?

  1. Login op jouw BrightPensioen omgeving 
  2. Via het contactformulier kun je aangeven dat je (voorlopig) wilt stoppen met inleggen.
  3. Wij sturen je een bevestiging
  4. Je betaalt vanaf dat moment niet meer voor het lidmaatschap.
  5. Je kun je inleg niet meer aanpassen en er wordt geen risico afgebouwd via de lifecycle.
  6. Wanneer je de pauze wilt opheffen doe je dat opnieuw via een contactformulier.
  7. Je ontvangt een bevestiging met de datum waarop jouw rekening weer actief geworden is en op dat moment kun je je inleg weer aanpassen.
  8. Je begint weer met betalen voor het lidmaatschap.

*) Minimaal één kalenderjaar

 

Gaan jullie de kosten die jullie in rekening brengen ooit verhogen?

Onze missie is pensioenopbouw bieden tegen kostprijs, en deze kostprijs zo laag mogelijk zien te krijgen. Het is dan ook zeker niet de bedoeling de kosten die we in rekening brengen te verhogen maar in de toekomst juist te verlagen.

Jouw kosten worden bepaald door de jaarlijkse fondskosten en de jaarlijkse vaste vergoeding voor onze dienstverlening.

In het eerste jaar (2015) bedroegen de jaarlijkse fondskosten ongeveer 0,21 procent van het beheerd vermogen. Een randvoorwaarde voor het Bright LifeCycle fonds is dat deze nooit hoger mogen worden dan 0,30 procent. Naarmate het belegd vermogen in het Bright LifeCycle Fonds groeit, krijgt het fonds toegang tot goedkopere indextrackers waardoor deze prijs verder kan zakken. We verwachten in 2020 nog maximaal 0,15 procent aan kosten te hoeven betalen en in de verdere toekomst hopelijk nog minder. En daarmee zakken jouw kosten ook, want wij zullen dit altijd tegen kostprijs doorberekenen. Dus hoe meer deelnemers, hoe lager deze kosten worden.

De vaste vergoeding die je ons betaalt voor onze dienstverlening is € 210,- per jaar. In al onze plannen is rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de inflatie ooit weer fors toeneemt, is in onze Aanvullende Voorwaarden opgenomen dat de prijs aangepast kan worden aan de CPI-prijsindex. Het is echter de bedoeling dat we in de toekomst ook deze kosten naar beneden brengen. Dat is mogelijk als er voldoende deelnemers zijn om alle operationele en financieringskosten te dekken.

Alles weten over welke kosten je betaalt bij BrightPensioen? Kijk eens op onze kostenpagina!

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000