Werknemer

Hoe geef ik wijzigingen door voor mijn werknemers?

Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers kun je ons mailen met het mailadres van deze persoon. Wij zorgen dan voor een goede onboarding, waarna de medewerker zelf de keuze heeft om deel te nemen.

Bij indiensttreding zullen wij contact opnemen met deze medewerker en zorgen voor een juist offboarding.

Bij wijzigingen in de inleg van medewerkers (mits dit via de werkgever loopt), dan kun je ons direct mailen.

Alle mutaties kunnen doorgegeven worden via mutaties@brightpensioen.nl

Op welke manier kan ik als werkgever pensioen faciliteren?

Je kunt als werkgever pensioen faciliteren en de inschrijf- en lidmaatschapskosten betalen voor jouw werknemers. Daarnaast kun je ook bijdragen in de opbouw in de vorm van extra bruto salaris (onder de noemer “bijdrage oudedag” bijv). Hierdoor stimuleer je dat medewerkers starten met pensioenopbouw. De werknemer betaalt hier initieel inkomstenbelasting over en dient deze zelf terug te vragen.

De inschrijfvergoeding valt onder de werkkostenregeling. De lidmaatschapskosten kunnen worden geboekt als bedrijfskosten.

Onze ervaring (van 150+ werkgevers) is dat zo’n 44% van de werknemers pensioen opbouwt indien deze pensioen faciliteert tegen 5% van de werknemers indien een werkgever niets doet. Zodra een werkgever ook (voorwaardelijk) bijdraagt aan pensioenopbouw, dan stijgt dit percentage verder naar bijna 80%. Voor meer informatie kun je deze pagina bekijken of direct contact opnemen met ons via werkgever@brightpensioen.nl

Ik ben werknemer, maar mijn werkgever faciliteert geen pensioen. Kan ik toch lid worden van BrightPensioen?

Iedereen kan een rekening openen bij BrightPensioen. Jouw werkgever kan het lidmaatschap betalen en daarmee pensioen faciliteren. Dit brengt een aantal (fiscale) voordelen met zich mee, maar dit hoeft niet natuurlijk. Je kunt ook zelf starten bij BrightPensioen en zelf de lidmaatschapsvergoeding betalen.

Hoe werkt het belastingvoordeel als ik in loondienst ben?

De inleg bij BrightPensioen doe je van je netto salaris. De belasting die je hierover betaald hebt krijg je weer terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Hier vertellen we daar meer over.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst treed?

Jouw pensioen bij Bright blijft altijd van jou. Als je uit dienst treed, dan heb je de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt stoppen met inleggen en een inlegpauze inlassen. Je betaalt dan geen lidmaatschap meer, maar jouw pensioenvermogen blijft wel belegd en rendeert door.
  2. Je kunt blijven inleggen. In dat geval betaal jijzelf of jouw nieuwe werkgever het jaarlijkse lidmaatschap (210 euro).

Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

Mijn werkgever draagt ook bij aan mijn pensioenopbouw. Kan ik over zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in mijn aangifte inkomstenbelasting? Ja, dat klopt. Over de totale inleg bij BrightPensioen kun je de belasting terugvragen, dus zowel het werkgevers- als het werknemersdeel. Hier vertellen we daar meer over.

Mag mijn partner ook meedoen?

Uiteraard mag jouw partner ook een rekening openen bij BrightPensioen. Een rekening staat echter op naam van een individu dus een rekening delen is niet mogelijk.

Hoe vraag ik het belastingvoordeel terug op mijn inleg bij BrightPensioen?

De inleg bij BrightPensioen doe je van je netto salaris. De belasting die je hierover betaald hebt krijg je weer terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Standaard is dat eens per jaar. Het is ook mogelijk de belastingteruggave maandelijks aan te vragen.

Ga naar de site van de Belastingdienst en klik op aangifte doen. Selecteer “Aangifte doen op Mijn Belastingdienst” en log in met jouw DigID.

Ga naar de tab “Inkomstenbelasting” en selecteer in de linker kolom het jaar in kwestie waarin je de lijfrente inleg heeft plaatsgevonden.

Open (of wijzig) de aangifte inkomstenbelasting of het verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar in kwestie.

Ga naar “Uitgaven“. Vink het vakje “Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort” aan.
Vul hier vervolgens jouw klantgegevens en inleg bij BrightPensioen in over het belastingjaar in kwestie. Hier dien je ook jouw jaarruimte berekening en eventueel niet-gebruikte jaarruimtes uit de voorgaande 7 jaar op te geven.

Let op: als je niet-gebruikte jaarruimtes hebt, vul de oudste altijd eerst in gezien je deze, tot de voor jou geldende reserveringsruimte dan als eerste gebruikt.

Wil je een voorlopige aanslag aanvragen en direct het belastingvoordeel ontvangen? Ga naar deze pagina en onze handleiding helpt je verder.

Wat is het voordeel om via BrightPensioen te beleggen t.o.v. zelf beleggen?

Beleggen via ons heeft de volgende significante voordelen:

  • Allereerst beleg je bij ons fiscaal gefaciliteerd via het lijfrentebeleggingsrecht. Doordat je bij ons voor je pensioen belegt krijg je van de Belastingdienst een deel van je inleg terug. Dat is niet het geval als je zelf belegt. Overigens kun je ook niet-fiscaal gefaciliteerd bij ons beleggen met een beleggingsrekening. Voor de gewone beleggingsrekeningen geldt dit fiscale voordeel niet (tenzij je – als IB-ondernemer- de waarde van je Fiscale Oudedagsreserve hierop parkeert).
  • We beleggen maandelijks de gecombineerde inleg van alle deelnemers, gespreid over de drie onderliggende ETF’s en greenbonds. Als je zelf iedere maand in deze ETF’s zou aankopen, ben je veel meer (transactie)kosten kwijt.
  • Daarnaast herbalanceren wij de portefeuille, waardoor extra rendement bereikt kan worden.

Hoeveel mag ik fiscaal vriendelijk voor mijn pensioen opzij zetten?

Via deze pagina krijg je een indicatie van jouw jaarruimte.

Fiscaal vriendelijk betekent dat je vanuit je bruto-inkomen (winst uit onderneming) geld opzij mag zetten voor je pensioen, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Het maximale deel van je salaris dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten wordt je jaarruimte genoemd. De jaarruimte voor 2018 is 13,3 procent van de premiegrondslag (2017: 13,8%). De pensioengrondslag is het bruto-inkomen minus de AOW-franchise (2018: € 12.129, 2017: € 12.032). De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover je geen pensioenpremie betaalt omdat je AOW krijgt. Niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dat heet de reserveringsruimte. Deze is in 2018 gemaximeerd op € 7.167 (2017: € 7.110) per jaar of – als je op 1 januari ouder bent dan 55 en 9 maanden – € 14.152 (2017: € 14.039). Dit bedrag mag je naast je jaarruimte extra storten voor je pensioen.

Benieuwd wat jouw jaarruimte voor dit jaar en/of voorgaande jaren is? Download onze handige tool!

 

Hoeveel legt een deelnemer gemiddeld in bij BrightPensioen?

Op dit moment legt de gemiddelde deelnemer bij BrightPensioen ongeveer € 350 per maand in. Dit varieert echter van € 100 per maand tot € 1000 per maand. De meesten deelnemers geven aan hun gehele jaarruimte te gebruiken. Veel mensen bouwen eerst een Fiscale Oudedag Reserve (FOR) op, welke ze vervolgens (geheel of gedeeltelijk) overboeken naar hun pensioenrekening bij BrightPensioen.

Hoe zit het met mijn nabestaanden, mocht ik komen te overlijden?

Jouw opgebouwde kapitaal komt, mocht je komen te overlijden, toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Omdat jouw pensioenpot in de loop der tijd groeit, wordt een voorziening voor je nabestaanden – bijvoorbeeld in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering – steeds minder noodzakelijk wanneer je de pensioenleeftijd nadert.

Een overlijdensrisicoverzekering kan uiteraard goed van pas komen wanneer je nog een poos van je pensioenleeftijd af zit. Dan zit er immers nog een relatief laag bedrag in jouw pensioenpot. Hiervoor kan een overlijdensrisicoverzekering (ORV) een nuttige aanvullende verzekering zijn.

BrightPensioen biedt zelf geen verzekeringen, maar heeft sinds juli 2016 een strategische samenwerking met Allianz. Allianz biedt een ORV, welke online af te sluiten is.

Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen?

Pensioen overhevelen

Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een individuele derdepijler pensioenrekening zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

Lijfrente of bankspaarsaldo overhevelen

Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever.  Volg deze 5 stappen om het te regelen.

Kan ik mijn pensioengeld ook eerder opnemen?

Ja, dat is mogelijk maar niet verstandig. Als je (een deel van) het opzij gezette geld wilt laten uitkeren betaal je – naast de inkomstenbelasting die over de uitkering geheven zal worden – nog een extra percentage van maximaal 20 procent, de zogeheten revisierente. Je kunt de hoogte van de verschuldigde revisierente bij voortijdige afkoop berekenen op de site van de Belastingdienst. Het geld is immers bedoeld voor je pensioen en de overheid wil op deze manier voorkomen dat dit voortijdig geconsumeerd wordt. De uitzondering op deze regel is wanneer het er uitziet dat je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval kun je onder de revisierente uit.

Wel kun je al eerder dan op pensioenleeftijd een uitkering aankopen, bijvoorbeeld op je 60ste al. Deze dient dan wel tot minimaal 20 jaar na AOW datum te lopen.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000