• Waarom belegt BrightPensioen niet offensief?

    Wij beleggen niet offensief omdat bij een neutraal profiel met een verdeling van 60% aandelen en 40% obligaties het effect van herbalanceren maximaal is. Herbalanceren verlaagt het risico en kan tot een procent extra rendement tot gevolg hebben. Op deze manier beogen we een vergelijkbaar resultaat te halen als met een offensief profiel, maar dan met een lager risico.

    Doordat bij BrightPensioen iedereen in het zelfde fonds zit worden er geen individuele portefeuille-samenstellingen gemaakt. Hierdoor kunnen wij maandelijks herbalanceren met de instroom van de inleg van onze deelnemers, zonder daarvoor extra kosten te maken.

    Onze rendementsdoelstelling is inflatie plus 4 procent en dat is met de huidige samenstelling mogelijk. Daarom is meer risico niet noodzakelijk.