Gevolgen voor de zzp’er van het voorgestelde pensioenakkoord

Deze week kwam na negen jaar praten eindelijk een (voorstel voor een) pensioenakkoord. Nu nog de goedkeuring van de leden van de FNV en dan wordt het definitief. We geven hier onze mening  over het pensioenakkoord en wat het gaat betekenen voor zzp’ers en ondernemers.

Goed nieuws

Allereerst is het goed nieuws dát er een akkoord lijkt te komen, na 9 jaar praten praten. Positief is dat we richting een meer persoonlijk pensioen gaan en dat de doorsneesystematiek – waarbij je voor je 45e teveel en na je 45e te weinig pensioenpremie betaalt – verdwijnt. Het wordt geen systeem met daadwerkelijk persoonlijke pensioenpotten – waar wij voor pleiten–  maar het is wel een stap in die richting. Deze verandering betreft mensen die bij een collectief pensioenfonds zitten, niet de zzp’er. Zzp’ers die nu pensioen opbouwen doen dit immers al op een persoonlijke pensioenrekening.

Ook positief is dat de fiscale mogelijkheden tussen tweede en derde pijler worden rechtgetrokken. De fiscale mogelijkheden in de derde pijler zijn bepaalde fronten minder dan in de tweede pijler. De mogelijkheid om 10% van je pensioenpot in één keer als lumpsum op te nemen, gaat eveneens voor beide pijlers gelden.

Voor ZZP’ers

In de kamerbrief van Koolmees hebben een aantal passages specifiek betrekking op zzp’ers / zelfstandig ondernemers. Wat wordt er gezegd?

Geen verplicht pensioen

De vakbonden hadden graag gezien dat zzp’ers verplicht zouden worden pensioen op te bouwen. Aan die wens is (gelukkig) niet toegegeven. Wel wordt het zelfstandigen gemakkelijker gemaakt zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling in de sector of het bedrijf waar ze werken. Sociale partners dienen samen met zelfstandigenorganisaties de mogelijkheden als automatisch inschrijven, variabele inleg en/of een verplichtstelling (daar is hij weer…) te onderzoeken. “Belangrijk is dat de betrokken organisaties nagaan of hiervoor draagvlak bij zelfstandigen bestaat” valt te lezen. Omdat eerst de doorsneesystematiek moet zijn afgeschaft, gaat het nog jaren duren voordat zzp’ers zich daadwerkelijk kunnen aanmelden bij een fonds.

Wél verplichte AOV

Zelfstandigen worden in de toekomst verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Waarschijnlijk uitgevoerd door het UWV, verwacht Koolmees. Wellicht komt er een opt-out mogelijkheid. ‘Bijvoorbeeld als sprake is van beter passende arrangementen’. Wat hieronder verstaan wordt is nog niet duidelijk. Telt lid zijn van een Broodfonds of van SharePeople ook? Of valt het daarmee te combineren? Er is nog veel onduidelijk. Zeker is dat de daadwerkelijke implementatie nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten, dus voorlopig hoeven Broodfonds- of SharePeople-leden zich geen zorgen te maken.

Geen zzp organisaties betrokken

Het is verbazingwekkend dat een verplichte AOV voor zzp’ ers in het pensioenakkoord staat. Dit heeft namelijk niets met pensioen te maken. Vermoedelijk was dit een ‘uitruil’ omdat de door de FNV gewenste pensioenplicht voor zzp’ers niet doorging. Maar de FNV heeft eigenlijk niets met zzp’ers te maken. Het is dan ook vreemd dat er geen zzp-organisaties betrokken zijn bij deze plannen. Hopelijk wordt bij de implementatie van de plannen wél naar de input van zzp organisaties geluisterd.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000