24 november 2016

Lijfrente of stamrecht overhevelen naar BrightPensioen

Een bestaande lijfrente, een bankspaarrekening of stamrecht overdragen naar BrightPensioen is interessant. Je betaalt bij ons immers een vast lidmaatschap en je vermogen wordt tegen kostprijs belegd. Daarom is overdragen voor bestaande deelnemers altijd aantrekkelijk (nieuw regime lijfrente – na 1992).

In 5 stappen je waardeoverdracht geregeld

Een overdracht vraag je zelf eenvoudig aan via onderstaand stappenplan:

  1. Als je dat nog niet gedaan hebt, open een rekening bij BrightPensioen.
  2. Vul het onderstaande formulier in.
  3. Je ontvangt van ons een concept voor een verzoek tot overdracht.
  4. Print dit verzoek uit, onderteken het en stuur het – samen met een kopie legitimatiebewijs – naar de andere aanbieder.
  5. Wanneer de andere aanbieder de benodigde informatie ontvangen heeft, zal deze het opgebouwde lijfrente- of stamrechtkapitaal overdragen aan BrightPensioen. Wij sturen je hiervan een bevestiging.

Informatie op websites

Het kan per aanbieder verschillen welke informatie gevraagd wordt en hoe je dit kunt aanleveren. Hieronder vind je van een aantal aanbieders links:

Overstappen van BrightPensioen naar een andere aanbieder

Mocht je willen overstappen naar een andere aanbieder dan is dat uiteraard ook mogelijk. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. De procedure om jouw kapitaal over te hevelen staat beschreven op onze pagina over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.
1) Het kan zijn dat jouw aanbieder aanvullende informatie vraagt, zoals een bankafschrift. Neem hiervoor eerst contact op met deze aanbieder. Mocht deze om wat voor reden dan ook niet mee willen werken, laat het ons weten. In dat geval nemen wij contact op met jouw aanbieder.