15 januari 2020

Het Coöperatiebestuur van BrightPensioen zoekt een Secretaris!

BrightPensioen wil de meest geliefde financiële instelling van Nederland worden. Al bijna 9000 mensen bouwen pensioen bij ons op. Als het aan ons ligt, worden dat er nog veel meer. Het Coöperatiebestuur van BrightPensioen houdt – namens de leden – toezicht op het algemeen bestuur van BrightPensioen. Een mooie taak, waar we graag onze vrije tijd voor inzetten. Lijkt het jou ook leuk? Meld je dan voor de vacature voor secretaris!

Wie zijn wij?

In de eerste plaats zijn wij allen deelnemer aan BrightPensioen. Jaap Baak is de penningmeester en JanWillem de Vries de voorzitter. Daarnaast is er een kandidaatbestuurslid voor communicatie en PR. Samen vormen wij op dit moment het onbezoldigde bestuur van de coöperatie. Wij vertegenwoordigen de deelnemers.

Wat doen wij?

Wij houden namens de deelnemers toezicht op het algemeen bestuur van BrightPensioen. Wij vertegenwoordigen de deelnemers in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bright Pensions NV, en oefenen daar in opdracht van de leden ons stemrecht uit.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken als aanvulling op ons bestuur een secretaris. Man of vrouw, jong of oud: heb je zin om je te bemoeien met het leukste pensioenbedrijf van Nederland: meld je dan aan! Als je een juridische achtergrond hebt of veel weet over beleggen, dan is dat helemaal welkom (maar geen must).

Dit zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiding op, deelname aan en actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen, Algemene ledenvergaderingen (ALV), Fondsvergaderingen en de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).
  • Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het bestuursbeleid.
  • Het beleggen van alle vergaderingen van de coöperatie.
  • Samen met de voorzitter een agenda opstellen voor de bestuursvergaderingen.
  • Notuleert de vergaderingen, het opstellen van publicaties, verzamelen en ordenen van informatie.
  • Bijwonen van de BrightPensioen evenementen.

Hoeveel tijd ben je hier mee kwijt?

Door het jaar heen zijn er ongeveer 3 bijeenkomsten van BrightPensioen waar je bij aanwezigheid bent. Daarnaast woon je de bestuursvergaderingen van de coöperatie bij, telefonisch of op een nader te bepalen locatie. Deze vinden 2 tot 4 keer per jaar plaats.

Wil je meer weten?

Bel dan gerust met JanWillem de Vries op 0650 630 820.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar coop@brightpensioen.nl