Overstappen van een andere zzp pensioen aanbieder naar BrightPensioen? Dat kan hier.

3 juli 2019

De visie van BrightPensioen op ons pensioenstelsel

BrightPensioen zet zich in voor een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel dat eerlijker, flexibeler en duurzamer is. Een stelsel dat meer keuzevrijheid biedt. Een stelsel dat iedereen – ongeacht arbeidsvorm – dezelfde (fiscale) mogelijkheden  biedt. Wat moet er veranderen?

1. Pensioen moet individueel worden

Bij een pensioenfonds gaat jouw uitgestelde loon in een collectieve pot. Er is geen direct verband tussen je inleg en je pensioen. Dat is niet transparant, niet eerlijk en zorgt voor veel discussie. Met een individueel pensioenstelsel komt er een eind aan deze oneerlijkheid.

2. Gelijke mogelijkheden voor alle werkenden

Mensen in loondienst bouwen pensioen op via de tweede pijler van ons pensioenstelsel. Zzp’ ers en ondernemers doen dit via de derde pijler. De grote (fiscale) verschillen tussen deze pijlers moeten gelijkgetrokken worden. We deden met dit opiniestuk in het FD een oproep hiervoor.

3. Meer flexibiliteit

Het moet makkelijker worden zelf te bepalen wanneer je met pensioen gaat, een deel als lumpsum uit te laten keren en de pensioenpot ook te gebruiken voor andere doeleinden, zoals hypotheek aflossen, een tussenpensioen of scholing. Pensioen is immers meer dan alleen een pot met geld.

4. Vrije keuze pensioenuitvoerder

Het gebrek aan marktwerking zorgt voor weinig klantgerichtheid in de pensioenbranche. Wanneer deelnemers kunnen wisselen van pensioenuitvoerder – vergelijkbaar met de zorgverzekering – moeten pensioenaanbieders beter presteren om klanten te behouden en te krijgen.

5. Maak pensioen voor zzp’er makkelijker

Waar vakbonden lobbyen voor het verplichten van pensioen voor zzp’ers, pleiten wij voor het makkelijker en aantrekkelijker maken. Dat kan door de pensioenopbouw te koppelen aan de omzetaangifte die de zzp’er elk kwartaal doet. We noemen dit concept de fiscale oudedagsrekening.

Het pensioen van de toekomst

In de toekomst heeft iedere Nederlander – naast een bankrekening – een persoonlijke pensioenrekening. Op de ene rekening stort je werkgever het salaris en op de andere rekening de pensioenbijdrage. Als je wisselt van baan of je gaat als zelfstandige aan de slag, hoeft er niets te veranderen. Je verandert immers ook niet van bank als je van werk verandert. 

Niemand zou ‘met pensioen gaan’ als doel moeten hebben. Daarom moet vooral ingezet worden op afwisselend en zinvol werk. Met af en toe een tussenpensioen, zodat het leuk blijft. Want wie nog met plezier werkt, wil niet met pensioen.