Aangifte doen? Lees in deze blog hoe je jouw inleg bij Bright doorgeeft.

18 december 2017

BrightPensioen groeit hard. Groei jij mee?

BrightPensioen is de enige pensioenaanbieder die eigendom van de deelnemers wordt. Iedere deelnemer krijgt voor het inschrijfgeld van € 100 aandelen. Daardoor heb je als deelnemer zeggenschap en deel je mee in de winst. En hoe eerder je deelnemer bent, hoe meer je meedeelt. Hoe zit dat?

Prijs per aandeel

Naarmate de waarde van een bedrijf groeit, stijgt de prijs van een aandeel.

  • Bij de eerste crowdfunding van BrightPensioen in april 2014 was de waarde € 0,20 per aandeel. Deelnemers van het eerste uur kregen daarom 500 aandelen voor hun inschrijfgeld van € 100,-
  • Toen Allianz (minderheids)aandeelhouder werd, in juli 2016, werd de prijs € 0,25 per aandeel. Op dat moment had BrightPensioen ongeveer 250 deelnemers. Vanaf dat moment kregen nieuwe deelnemers 400 aandelen voor het inschrijfgeld.
  • Per 1 januari 2018 had BrightPensioen 2.720 deelnemers en werd de prijs per aandeel € 0,33 en kregen deelnemers nog 300 aandelen.
  • Per 1 januari 2019 was het aantal deelnemers 5.172 en werd de prijs per aandeel € 0,40. Vanaf dat moment krijgen deelnemers 250 aandelen voor het inschrijfgeld.
  • Per 1 januari 2020 gaat de prijs per aandeel omhoog naar € 0,50 en krijgen nieuwe deelnemers nog 200 (certificaten van) aandelen voor het inschrijfgeld.

Winstdeling

We verwachten in 2020 voor het eerst winst te maken, hetgeen zou betekenen dat we in 2021 voor het eerst de mogelijkheid hebben om aan winstdeling te doen. Op deze manier worden de deelnemers die er vroeg bij waren extra beloond voor het vertrouwen in BrightPensioen.