De rendementen van BrightPensioen

Het Bright LifeCycle Fonds bestaat uit een neutraal fonds en een defensief fonds. Tijdens de laatste tien jaar voor je pensioen bouwen we je risico steeds verder af. Benieuwd naar de koersen en rendementen? Je vindt het op deze pagina.

Image
Image

De koershistorie van het Bright LifeCycle Fonds

We beleggen je geld in een neutraal en defensief fonds: het Bright LifeCycle Fonds. Het doelrendement van het neutrale fonds is 6% (bij een inflatie van 2%) en van het defensieve fonds 3,5%. Hieronder vind je de rendementen.

De bovenstaande grafiek toont het rendementsverloop in het neutrale (roze) en defensieve (blauw) fonds. Dit zijn de intrinsieke waarden inclusief dividenduitkeringen van het fonds. De intrinsieke waarde wordt op het einde van de maand vastgesteld. Het fonds is op 6 februari 2015 gestart met beleggen.

Iedere deelnemer bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak hij of zij inlegt. Daarom verschillen de rendementen per individu. Jouw persoonlijke rendementen zie je in jouw klantomgeving. De onderliggende koershistorie kun je hier terugvinden.

Rendementen

De onderstaande tabel toont de rendementen bij periodieke inleg, bij een eenmalige inleg en de jaarrendementen. Onder de tabel leggen we uit hoe deze rendementen worden berekend.

Image

* 2015 betreft niet het gehele jaar, maar het rendement vanaf 6 februari 2015: de startdatum van het Bright LifeCycle Fonds.

De bovenstaande rendementen zijn ná aftrek van alle variabele beleggingskosten. Het jaarlijkse lidmaatschap van BrightPensioen is hier niet in meegenomen. Dit lidmaatschap wordt immers niet in mindering gebracht op je fondsvermogen en apart in rekening gebracht.

Uitleg bij de termen

 • Wat is samengesteld rendement bij periodieke inleg?

  Het samengesteld rendement is het gemiddeld jaarrendement per inleg. Als je sinds de start van het Bright LifeCycle Fonds (6 februari 2015) een vast bedrag per maand hebt ingelegd, heeft elke inleg dit rendement gemiddeld per jaar gemaakt. Het samengesteld rendement komt het meest overeen met de praktijk van pensioen opbouwen, waarbij je periodiek een bedrag inlegt. Dus dit is het belangrijkste rendement waar BrightPensioen op stuurt.

  Daarnaast rapporteren we het enkelvoudig rendement en het jaarrendement op onze rendementspagina.

  Het doelrendement van het Bright Lifecycle fonds is een samengesteld rendement van 6% bij een inflatie van 2%. Want om uiteindelijk genoeg pensioen op te bouwen, is een rendement van 4% nodig. En daarbovenop moet de koopkrachtvermindering door inflatie goedgemaakt worden.

 • Wat is het enkelvoudig rendement?

  Het enkelvoudig rendement is het totale behaalde rendement gedurende een periode waarbij aan het begin van die periode éénmalig een bedrag is ingelegd. Dit komt minder overeen met de praktijk van pensioen opbouwen dan het samengesteld rendement, omdat je voor je pensioen normaal gesproken periodiek inlegt.

 • Wat is het jaarrendement?

  Het jaarrendement is het rendement getoond per kalenderjaar, op basis van een éénmalige inleg in januari. In 2015 betrof dit niet het gehele jaar, maar het rendement vanaf de start van het Bright Lifecycle Fonds, 6 februari 2015.

Voor alle duidelijkheid…

Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen. Het is van tevoren onzeker wat het rendement en het verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar het kan ook minder zijn dan verwacht.

Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.