Bright LifeCycle Fonds – Rapportage koersen en rendementen

Koersverloop Bright LifeCycle Fonds

Intrinsieke waarde (NAV) per participatie

Bovenstaande grafiek toont het waardeverloop per participatie in zowel het neutrale (zwart) als defensieve (blauw) fonds. Het betreft hier de intrinsieke waardes per participatie, ook wel Net Asset Value (NAV) genoemd. Deze waardes worden op de laatste dag van de maand bepaald. Het fonds is op 6 februari 2015 gestart met beleggen. De onderliggende koershistorie is hier terug te vinden.

Laatste NAV rapport Bright Duurzaam Neutraal

Laatste NAV rapport Bright Duurzaam Defensief

Risicometers van de subfondsen van het Bright LifeCycle Fonds

Bright Duurzaam Neutraal

Bright Duurzaam Defensief

Risicometer van de BrightPensioen rekening

Rendementen

Onderstaande tabel toont de rendementen bij periodieke inleg, bij een eenmalige inleg en de jaarrendementen. Daaronder vind je een uitleg over hoe deze rendementen worden berekend.

Samengesteld rendement (bij periodieke inleg)

Dit is het gemiddeld jaarrendement per inleg sinds de start van het Bright LifeCycle Fonds (6 februari 2015) uitgaande van een vaste periodieke inleg. Dit wordt ook wel samengesteld rendement genoemd. Dit komt het meest overeen met de praktijk van pensioen opbouwen, waar je periodiek een bedrag inlegt. Als het samengesteld rendement van een maandelijkse inleg 3,00% bedraagt, dan heeft elke inleg gemiddeld 3% per jaar gemaakt.

Enkelvoudige rendement (bij éénmalige inleg)

Dit is het totale behaalde rendement gedurende een periode waarbij er aan het begin van de periode éénmalig een bedrag is ingelegd. Dit komt minder overeen met de praktijk van pensioen opbouwen.

Jaar rendement (o.b.v. éénmalige inleg)

Hier wordt het rendement getoond per kalenderjaar. In 2015 betrof dit niet het gehele jaar, maar het rendement vanaf 6 februari 2015, de start van het Bright Lifecycle Fonds.

NB: Bovenstaande rendementen zijn ná aftrek van alle variabele beleggingskosten. Het jaarlijkse lidmaatschap van BrightPensioen is niet meegenomen, aangezien deze niet in mindering wordt gebracht op het fondsvermogen, maar separaat in rekening wordt gebracht. Je kunt bij Bright meerdere rekeningen voor één lidmaatschap krijgen.

Individueel rendement

Iedere deelnemer bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak hij of zij inlegt. Daarom verschillen de rendementen per individu. Als je wil zien hoe de situatie voor jou persoonlijk is, log dan in op het klantenportaal met jouw rekeningnummer en wachtwoord.

Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van jouw beleggingen kan fluctueren. Het is van te voren onzeker wat het rendement en verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar ook minder zijn dan verwacht. 

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000