"Zo veilig is jouw pensioen bij Bright"

Veiligheid is één van de belangrijkste eisen die je stelt aan een instelling die jouw pensioengeld beheert. Bij BrightPensioen is jouw geld minstens zo veilig als bij andere pensioeninstellingen. En misschien nog wel veiliger.

Onder toezicht van AFM en DNB

BrightPensioen staat – net als alle andere financiële instellingen in Nederland – onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Er wordt streng gekeken of wij onze financiën op orde hebben en of wij goede dienstverlening bieden aan onze klanten. En de bestuurders zijn getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid.

Deelnemers-coöperatie

Het is belangrijk dat de AFM en DNB toezicht houden. Maar we vinden het zeker zo belangrijk dat we de goede dingen doen voor jou. Daarom houdt ook het bestuur van de deelnemerscoöperatie toezicht. Dit bestuur bestaat uit Bright-deelnemers. Zo borgen we dat we de dingen doen die in het belang zijn van onze deelnemers.

Jouw pensioenvermogen staat veilig

Jouw pensioenvermogen blijft altijd jouw eigendom. Dat vermogen staat ‘in bewaring’ bij KAS BANK. KAS BANK is de grootste bewaarbank van Nederland, waar het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders bewaard wordt. Mocht er iets met BrightPensioen gebeuren, dan zal KAS BANK, in samenspraak met de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aanstellen.

Partner van Allianz

We zijn een strategische samenwerking aangegaan met één van de grootste verzekeraars ter wereld. Hierdoor kunnen we onze diensten uitbreiden en gebruik maken van elkaars sterke punten. Bovendien geeft deze samenwerking onze deelnemers een stuk vertrouwen naar de toekomst.

Je loopt alleen beleggingsrisico

Je pensioenvermogen wordt belegd, dus je loopt beleggingsrisico. Het is uiteraard wel heel belangrijk dat deze risico’s zoveel mogelijk beperkt en gespreid worden. Hoe we beleggen en hoe we het risico spreiden leggen we uit op deze pagina. Voor meer informatie over de risico’s, zie hoofdstuk 8 van het Prospectus.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000