20 juli 2020

Wat gebeurt er met je pensioen als je komt te overlijden?

Wij snappen dat je er niet aan wilt denken. Maar toch is het goed om er heel even bij stil te staan… Wat gebeurt er met je geld, als het onwaarschijnlijke gebeurt? Wat gebeurt er met je pensioen bij overlijden? In elk geval gaat het geld op je Bright rekeningen altijd naar je nabestaanden.

Wat er gebeurt met eventueel eerder opgebouwd pensioen, verschilt per pensioenregeling en in welke pijler van ons pensioenstelsel je pensioen opbouwt.

Werkgeverspensioen (tweede pijler)

Dit is helemaal afhankelijk van de pensioenregeling. Als je bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) pensioen opbouwt, moet er een verzekering zijn afgesloten voor partnerpensioen / wezenpensioen. Als deze is afgesloten, krijgt de partner meestal een uitkering van 70% van de originele uitkering. Eventuele wezen (jonger dan 21 jaar) krijgen in dit geval ook een (beperkte) uitkering.

Als er geen verzekering is afgesloten, maar ook als je van werkgever wisselt of je baan verliest, kan het recht op nabestaandenpensioen vervallen. In sommige regelingen stopt de uitkering als de achtergebleven partner opnieuw gaat trouwen. In dit geval komt het vermogen bij overlijden toe aan de verzekeraar. Dit wordt ook wel sterftewinst genoemd.

Bij een pensioenfonds is er meestal sprake van een partnerpensioen. Maar, niet altijd. Bij het pensioenfonds horeca is er bijvoorbeeld geen nabestaandenpensioen.

Kortom: check samen met je partner jullie pensioenregelingen!

Bij BrightPensioen

Bij BrightPensioen (derde pijler) is het simpel. Het bedrag dat je voor het overlijden hebt opgebouwd, komt toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Dit geldt meestal ook voor andere aanbieders in de derde pijler. Check dit voor de zekerheid bij je aanbieder, als je bij een andere partij dan BrightPensioen zit.

 • Bij overlijden in de opbouwfase (dus voordat je met de pensioenuitkering begonnen bent) komt de tot dat moment opgebouwde waarde toe aan je erfgenamen.
 • Bij overlijden in de uitkeringsfase (dus als je aan de uitkering van je pensioen begonnen bent) is het afhankelijk wat voor uitkering je gekozen hebt. Heb je een uitkering met een vaste looptijd (bijvoorbeeld twintig jaar) gekozen? En kom je voor de einddatum te overlijden? Dan komt de resterende waarde toe aan je erfgenamen. Heb je een levenslange uitkering (bij een verzekeraar) gekozen, dan is er geen sprake van een resterend bedrag voor je erfgenamen. Je hebt het risico dat je heel oud wordt dan namelijk bij een verzekeraar onder gebracht.

Wie zijn je erfgenamen?

Wie die erfgenamen zijn, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en of je een testament hebt. Heb je geen testament? Dan komt je opgebouwde pensioen toe aan je wettelijke erfgenamen.

 • Als eerste je echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen of de kleinkinderen.
 • Daarna ouders, broers en zussen of hun kinderen.
 • Daarna grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten).
 • Als je deze ook niet hebt, dan je overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en -nichten).
 • Mocht je ook in deze laatste groep geen erfgenamen hebben, dan vervalt je opgebouwde pensioen aan de Nederlandse Staat.

Wil je zelf bepalen wie jouw erfgenamen zijn? Dan moet je dit in een testament laten vastleggen. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je kijken op erfwijzer.nl.

Wat te doen bij overlijden?

Hopelijk is dit (heel lang) niet nodig… Maar in het geval van overlijden, moet één van de erfgenamen of de executeur contact opnemen met BrightPensioen. Als ondersteunende documenten heeft BrightPensioen de overlijdensakte en een verklaring van erfrecht nodig. Uit dit laatste document blijkt wie de erfgenamen zijn en of zij de erfenis aanvaard hebben.

Nabestaandenuitkering

De erfgenamen kiezen vervolgens een aanbieder die een nabestaandenlijfrente kan uitkeren. De uitkeringsperiode is – afhankelijk van je leeftijd – minimaal vijf jaar. Voor meer informatie over de uitkeringsduur en regels en het selecteren van een aanbieder, zie 123lijfrente.nl.

Vervolgens zal BrightPensioen een waardeoverdracht in gang zetten zetten naar de gekozen aanbieder voor de nabestaandenlijfrente. Die aanbieder keert vervolgens uit aan de nabestaanden.

Afkopen

De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen om de lijfrente af te kopen. Dan zal het gehele bedrag in één keer uitgekeerd worden. Omdat het een fiscaal gefaciliteerde rekening is, zal er door de aanbieder loonheffing worden ingehouden en afgedragen. De loonheffing is terug te vinden in de IB aangifte van de overledene. Over de afgekochte waarde zal vervolgens mogelijk nog erfbelasting worden geheven.

Onze oplossing voor jou

Waar we trots op zijn

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Wat maakt Bright uniek?

 • Wij zijn tegen variabele kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Wij zijn een social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Wij werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst. Da’s slim en eerlijk.