Wat gebeurt er met jouw pensioen als je komt te overlijden?

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld

Wij snappen dat je er niet aan wilt denken. Maar toch is het goed om er stil bij te staan… Wat gebeurt er met jouw pensioen bij (vroeg) overlijden? Of wat gebeurt er met je pensioenvermogen na overlijden als alleenstaande? In elk geval gaat het geld op je BrightPensioen rekening(en) altijd naar je nabestaanden.

Wat er gebeurt met eventueel eerder opgebouwd pensioen, verschilt per pensioenregeling en in welke pijler van ons pensioenstelsel jij pensioen opbouwt.

Werkgeverspensioen na overlijden

Dit pensioen valt in de tweede pijler en is helemaal afhankelijk van de pensioenregeling. Als je bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) pensioen opbouwt, moet er een verzekering zijn afgesloten voor partnerpensioen / wezenpensioen. Als deze is afgesloten, krijgt de partner meestal een uitkering van 70% van de originele uitkering. Eventuele wezen (jonger dan 21 jaar) krijgen in dit geval ook een (beperkte) uitkering.

Als er geen verzekering is afgesloten, maar ook als je van werkgever wisselt of je baan verliest, kan het recht op nabestaandenpensioen vervallen. In sommige regelingen stopt de uitkering als de achtergebleven partner opnieuw gaat trouwen. In dit geval komt het vermogen bij overlijden toe aan de verzekeraar. Dit wordt ook wel sterftewinst genoemd.

Bij een pensioenfonds is er meestal sprake van een partnerpensioen. Maar, niet altijd. Bij het pensioenfonds horeca is er bijvoorbeeld geen nabestaandenpensioen.

Kortom: check samen met je partner jullie pensioenregelingen!

Jouw pensioen bij BrightPensioen

Bij BrightPensioen (derde pijler) is het simpel. Het bedrag dat je voor het overlijden hebt opgebouwd, komt toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Dit geldt meestal ook voor andere aanbieders in de derde pijler. Check dit voor de zekerheid bij je aanbieder, als je bij een andere partij dan BrightPensioen zit.

 • Zit je in de opbouwfase (dus voordat je met de pensioenuitkering begonnen bent)? Dan gaat de waarde van je opgebouwde pensioen vóór overlijden naar je erfgenamen.
 • Zit je in de uitkeringsfase (dus als je aan de uitkering van je pensioen begonnen bent)? Dan is het afhankelijk van jouw gekozen uitkering. Heb je een uitkering met een vaste looptijd (bijvoorbeeld twintig jaar) gekozen? En kom je voor de einddatum te overlijden? Dan komt de resterende waarde toe aan je erfgenamen. Heb je een levenslange uitkering (bij een verzekeraar) gekozen, dan is er geen sprake van een resterend bedrag voor je erfgenamen. Je hebt het risico dat je heel oud wordt dan namelijk bij een verzekeraar ondergebracht.
Meer over pensioen opbouwen bij Bright

Aanvullend op je pensioenpot bij Bright, kun je als lid de Bright Nabestaandenverzekering afsluiten. Daarmee zorg je ervoor dat de juiste nabestaanden jouw pensioen erven. Zij krijgen altijd het bedrag dat jij als pensioendoel hebt. Dit is bijvoorbeeld handig als je pot nog niet zo groot is.

<

Naar wie gaat je pensioen bij overlijden?

Je opgebouwde pensioen gaat naar je erfgenamen. Wie die erfgenamen zijn, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en of je een testament hebt. Heb je geen testament? Dan komt het opgebouwde pensioen toe aan jouw wettelijke erfgenamen:

 • Als eerste je echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen of de kleinkinderen.

Wat gebeurt er met je pensioen bij overlijden zonder partner en kinderen? Dan gaat je pensioen naar:

 • Je ouders, broers en zussen of hun kinderen.
 • Daarna grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten).
 • Als je deze ook niet hebt, dan je overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en -nichten).
 • Mocht je ook in deze laatste groep geen erfgenamen hebben, dan vervalt je opgebouwde pensioen aan de Nederlandse Staat.

Wil je zelf bepalen wie jouw erfgenamen zijn? Dan moet je dit in een testament laten vastleggen. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je kijken op erfwijzer.nl.

Wat te doen met je Bright rekeningen bij overlijden?

Hopelijk is dit (nog heel lang) niet nodig… Maar in het geval van overlijden, moet één van de erfgenamen of de executeur contact opnemen met BrightPensioen. Als ondersteunende documenten heeft BrightPensioen de overlijdensakte en een verklaring van erfrecht nodig. Uit dit laatste document blijkt wie de erfgenamen zijn en of zij de erfenis aanvaard hebben.

Hoe werkt de nabestaandenuitkering?

Voor onze pensioenrekening (lijfrente, box 1) geldt dat de erfgenamen recht hebben op een nabestaandenuitkering. De nabestaanden moeten een aanbieder zoeken die een nabestaandenlijfrente kan uitkeren. De uitkeringsperiode is – afhankelijk van je leeftijd – minimaal vijf jaar. Voor meer informatie over de uitkeringsduur en regels en het selecteren van een aanbieder kun je bijvoorbeeld kijken op 123lijfrente.nl.

Vervolgens zal BrightPensioen een waardeoverdracht in gang zetten zetten naar de gekozen aanbieder voor de nabestaandenlijfrente. Die aanbieder keert vervolgens uit aan de nabestaanden.

Lijfrente afkopen

De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen om de lijfrente af te kopen. Dan zal het gehele bedrag in één keer uitgekeerd worden. Omdat het een fiscaal gefaciliteerde rekening is, zal er door de aanbieder loonheffing worden ingehouden en afgedragen. De loonheffing is terug te vinden in de IB-aangifte van de overledene. Over de afgekochte waarde zal vervolgens mogelijk nog erfbelasting worden geheven.

Zo zit het met de beleggingsrekening (box 3)

Als de overledene (ook) een beleggingsrekening heeft, dan vervalt de waarde hiervan aan de wettelijke erfgenamen. Hierover hoeft BrightPensioen geen belasting in te houden en er gelden ook geen regels voor het uitkeren. Bright kan de beleggingen verkopen op de eerstvolgende handelsdag en de waarde overmaken naar de nabestaanden.

Een andere optie is, mochten de nabestaanden zelf de beleggingen aan willen houden bij BrightPensioen, dat de nabestaanden zelf een beleggingsrekening bij Bright openen en de participaties op de eigen rekening laten zetten.

Wij hopen jou met deze blog wijzer te hebben gemaakt over jouw pensioen bij overlijden. Heb je nog vragen over (jouw) pensioen bij overlijden in de derde pijler of over BrightPensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze oplossing voor jou

Zzp'er bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Zelfstandige zonder pensioen?

Bij ons regel je het makkelijk zelf. Flexibel én met fiscaal voordeel.

Ik ben zzp'er
Werkgever bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Pensioen regelen voor je werknemers?

Wij bieden flexibiliteit voor jou als werkgever en voor medewerkers.

Ik ben werkgever
Werknemers bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Zelf pensioen opbouwen in loondienst?

Jij bepaalt hoeveel je opzijzet. En wanneer je met pensioen gaat.

Ik ben werknemer

Waar we trots op zijn

 • Image
 • B Corp logo
 • Trustpilot afbeelding website BrightPensioen
 • Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.