Wat is lijfrente?

Alles wat je moet weten over het fiscaal vriendelijke potje voor later.

Image

Wat is lijfrente?

Met een lijfrente bouw je fiscaal voordelig een pot geld op voor later. Tijdens de opbouwfase leg je geld in op een geblokkeerde rekening. Bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. BrightPensioen is zo’n beleggingsinstelling. Wij gaan die pot geld laten groeien, tot het moment dat je het wilt laten uitkeren. Dat is normaal gesproken wanneer je met pensioen gaat, maar het kan ook eerder of later. Dat heet de uitkeringsfase.

Elk voordeel heeft zijn nadeel

 • Fiscaal voordelig

  De belangrijkste reden om lijfrente op te bouwen? Het is fiscaal voordelig. Tijdens de opbouwbase is je inleg – tot op zekere hoogte – aftrekbaar van de belasting. Daarnaast betaal je geen vermogensrendementsheffing over lijfrente. Dubbel belastingvoordeel dus.

 • Je geld staat vast

  Je raad het al: je er gelden wel een paar spelregels. Je moet die lijfrente gebruiken voor je pensioen en het periodiek laten uitkeren. Maar dat is misschien maar goed ook. Dan kom je niet in verleiding  het aan andere zaken uit te geven.

Hoeveel mag je inleggen?

De fiscus betaalt mee, maar doet dat niet onbeperkt. Er zit een maximum aan het bedrag dat je fiscaal vriendelijk mag inleggen. Dat heet jaarruimte. Je mag je jaarruimte tot zeven jaar terug inhalen en dat heet reserveringsruimte. Om je te helpen die te berekenen hebben we een super handige jaarruimte-tool voor je.

<hieronder jaarruimte tool>

Verschillende lijfrentes

Er bestaan drie soorten lijfrentes. Een beleggingslijfrente, een spaarlijfrente en de verzekerde lijfrente. BrightPensioen biedt een beleggingslijfrente. De spaarlijfrente ken je misschien onder de naam banksparen. En verzekerde lijfrentes ken je waarschijnlijk nog van de woekerpolissen…

Drie soorten lijfrentes

 • Beleggingslijfrente

  Bij een beleggingslijfrente leg je geld in bij op een geblokkeerde beleggingsrekening bij een beleggingsinstelling. Jouw geld wordt belegd. Beleggen heeft een hoger verwacht rendement dan sparen, maar ook een hoger risico.

 • Spaarlijfrente

  Bij een spaarlijfrente zet je geld op een geblokkeerde spaarrekening tegen een vaste rente bij een bank. Sparen heeft een lager risico dan beleggen, maar ook een lager rendement. Bij banksparen loop je een inflatierisico.

 • Verzekerde lijfrente

  Een verzekerde lijfrente – of lijfrentepolis – sluit je af bij een verzekeraar. Naast het opbouwen van een potje voor later ben je ook verzekerd. En dat kan tegen van alles zijn. Een gegarandeerd rendement, overlijden, etc.

Meer weten over lijfrente? Bekijk hier de meest gestelde vragen.

 • Wanneer mag ik mijn lijfrente (pensioen) laten uitkeren?

  Je mag je uitkering zowel vóór of na je AOW datum laten beginnen. De regels zijn alleen wel verschillend.

  Vóór je AOW leeftijd: Wil je de uitkering laten ingaan voordat jouw AOW leeftijd is ingegaan, dat dient de uitkering tot minimaal 20 jaar na de AOW leeftijd doorlopen. Voorbeeld: je bent 64 en wilt beginnen met uitkeren. De AOW leeftijd is 67. Dan duurt de uitkeringsperiode van 64 tot (67 + 20) minimaal 87 jaar.

  Na je AOW leeftijd: Na je AOW leeftijd moet je uitkering minimaal 5 jaar duren. En maximaal levenslang. Een levenslange uitkering kun je alleen bij een verzekeraar afsluiten. Bij een levenslange uitkering blijft er geen geld over voor nabestaanden als je komt te overlijden. Kies je (bijvoorbeeld) voor een 20-jarige uitkering en overlijd je na 10 jaar, krijgen je erfgenamen het restant.

  De uitkering moet uiterlijk 5 jaar na je AOW leeftijd ingaan.

 • Wat is het verschil tussen een verzekerde en een bancaire lijfrente?

  Tot 2008 waren alle lijfrentes verzekeringen. Verzekerde lijfrentes, ook wel lijfrentepolis genoemd. Die werden alleen door verzekeraars aangeboden. Vaak waren dit woekerpolissen. Aan het potje wat je opbouwt zitten (één of meerdere) verzekeringen gekoppeld. Daarom was het voor de meeste klanten onduidelijk welk deel van de inleg  gebruikt werd voor het potje voor later en welk deel een verzekeringspremie was. Verzekerde lijfrentes waren intransparant, complex en duur.

  Vanaf 2008 mochten ook banken en beleggingsinstellingen lijfrentes aanbieden. Dit worden bancaire lijfrentes genoemd. Eenvoudiger producten zonder gekoppelde verzekeringen. Je gehele inleg wordt – na aftrek van kosten – gebruikt voor het potje voor later. Er zijn twee varianten: een spaarlijfrente en een beleggingslijfrente.

  Bekijk hier de verschillen tussen spaarlijfrente en beleggingslijfrente

 • Wat is het verschil tussen een spaarlijfrente en een beleggingslijfrente?

  Een spaarlijfrente wordt ook wel banksparen genoemd. Je zet je geld op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank, tegen een vaste rente.

  Bij een beleggingslijfrente leg je geld in bij op een geblokkeerde beleggingsrekening bij een bank of een beleggingsinstelling, zoals BrightPensioen. Jouw geld wordt belegd.

  Bij beleggen heb je een hoger verwacht rendement dan bij sparen, maar je loopt  ook meer risico.

 • Wat is het verschil tussen oud regime en nieuw regime lijfrente?

  Jouw BrightPensioen rekening valt onder het zogenoemde ‘nieuwe regime’ lijfrente. Hiervoor gelden andere fiscale spelregels dan voor ‘oud regime’ lijfrente. Wanneer is er sprake is van oud regime en nieuw regime? En wat de verschillen zijn tussen beide regimes.

  Wanneer is er sprake van een oud regime lijfrente?

  ‘Oud regime lijfrente’ is een term die de Belastingdienst gebruikt voor koopsompolissen (éénmalige lijfrentestortingen) welke zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrenteverzekeringen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 waarvan periodiek premies zijn betaald vóór 1 januari 2001. Hierbij geldt dat de premies niet meer verhoogd mogen zijn na 16 oktober 1990.

  Wat zijn de verschillen tussen oud en nieuw regime?

  Ingangsdatum lijfrente-uitkering:

  Oud regime: Volledig vrije keuze.
  Nieuw regime: De uitkering kan ingaan vóór je de AOW leeftijd hebt bereikt, maar mag niet later dan vijf jaar na je AOW-leeftijd. Laat je de uitkering ingaan voordat je de AOW leeftijd hebt bereikt, dan ben je verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal 20 jaar na AOW leeftijd.

  Hoogte tijdelijke lijfrente uitkering:

  Oud regime: Volledig vrij qua looptijd en hoogte uitkering.
  Nieuw regime: Startdatum vanaf het bereiken van de AOW leeftijd en minimale looptijd bedraagt vijf jaar. In 2019 is de jaarlijkse uitkering maximaal € 21.741.

  Looptijd tijdelijke lijfrente-uitkering:

  Oud regime: Een tijdelijke lijfrente-uitkering is mogelijk, maar op dat moment valt de lijfrente onder het nieuwe regime en vervallen de ‘oud-regime rechten’. Een uitzondering hierop vormt de verzekerde tijdelijke lijfrente.
  Nieuw regime: wil je eerder met pensioen dan op je AOW-leeftijd, dan dien je een uitkering aan te kopen die minimaal loopt tot 20 jaar na de AOW leeftijd. Gedurende de vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd mag je ook een lijfrente aanschaffen met een looptijd korter dan 20 jaar. De minimale looptijd bedraagt vijf jaar.

  ‘Lump sum’ uitkering:

  Oud regime: Het is mogelijk de volledige lijfrente ineens laten uitkeren. Dit is meestal niet aantrekkelijk omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
  Nieuw regime: Bij een lijfrente hoger dan € 4.404 (2019) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

  Schenken: 

  Oud regime: De lijfrente kan geschonken worden aan (klein)kinderen of aan andere begunstigden. De begunstigden betalen hierover inkomstenbelasting.
  Nieuw regime: Het is niet mogelijk de lijfrente te schenken aan derden.

  Overhevelen

  Het is mogelijk lijfrente van het oude regime over te hevelen naar BrightPensioen. Bedenk wel dat wanneer je een oud regime lijfrentepolis overhevelt naar BrightPensioen, deze onder het nieuwe regime komt te vervallen en dat daarmee de fiscale regels voor het nieuwe regime zullen gelden.

 • Kan ik bestaande lijfrentes overhevelen (overboeken) naar BrightPensioen?

  Ja, lijfrente, oftewel pensioenpotjes die je hebt opgebouwd in de derde pijler, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of op een bankspaarrekening, kun je overhevelen naar BrightPensioen. Voor bestaande BrightPensioen deelnemers is dit aantrekkelijk, omdat Bright alleen verdient aan het jaarlijks lidmaatschap en tegen kostprijs belegt.

  In 5 stappen geregeld

  Om dit proces in gang te zetten vind je hier een stappenplan en het aanvraagformulier.
  Let wel: indien je een lijfrente hebt dat onder het ‘oude regime’ valt, vervalt dit oude regime. BrightPensioen valt namelijk onder het ‘nieuwe lijfrente regime’. Meer info over de verschillen tussen het oude en nieuwe regime kun je hier terugvinden.

 • Wat als ik voor mijn pensioendatum overlijd?

  De waarde van jouw opgebouwde kapitaal komt, mocht je komen te overlijden, toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Het is echter geen partnerpensioen.
  Als alternatief voor een partnerpensioen kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. BrightPensioen biedt zelf geen verzekeringen, maar heeft sinds juli 2016 een strategische samenwerking met Allianz. Allianz biedt een ORV, welke online af te sluiten is.
  Voor de afhandeling van het pensioen van een overleden deelnemer bij Bright, zie deze pagina.

 • Kan ik bij mijn pensioen (lijfrente) als ik arbeidsongeschikt word?

  Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om opgebouwde derde pijler potjes (lijfrente) op te nemen in geval van langdurige (langer dan 12 maanden) arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heb je een verklaring nodig van een arts. Op de site van de Belastingdienst lees je wat de voorwaarden zijn.

 • Hoe kan ik mijn pensioen (lijfrente) opzeggen?

  Als je wilt opzeggen kun je dit telefonisch of via een bericht in de portal laten weten. Je hebt dan twee mogelijkheden.

  • Je stopt met inleggen, maar laat jouw vermogen bij Bright staan. Wanneer er nog geen € 50.000 op jouw rekening staat, betaal je geen lidmaatschapskosten. Jouw pot blijft neutraal belegd en kan door-renderen.
  • Je kunt ook overstappen naar een andere aanbieder. In dat geval kun je een waardeoverdracht aanvragen via deze procedure.

  Tenslotte – maar dat is minder verstandig – kun je je lijfrente afkopen. Afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt opgebouwd en krijg je namelijk een boete van de fiscus.

  Wil je het eerst met iemand van Bright bespreken? Bel even op 020 – 7070540.

Is BrightPensioen lijfrente?

Als je bij Bright een pensioenrekening opent is dat – technisch gezien – een beleggingslijfrente. We beleggen je vermogen breed gespreid in een LifeCycle Fonds. Tien jaar voor pensioendatum bouwen we het risico af. Zo bouw je pensioen op met fiscaal. Daarnaast kun je ook een ‘normale’ beleggingsrekening openen. Je hebt dan geen fiscaal voordeel, maar je zit niet aan de regels voor lijfrente last. Handig wanneer je een potje wilt opbouwen om je huis af te lossen, een tussenpensioen te nemen of eerder met pensioen te gaan. Je kunt ze ook slim combineren. Als Bright lid kun je namelijk twee rekeningen openen voor één lidmaatschap.