Met z’n allen, met z’n allen… Samen zijn we Bright

Jij. Wij. We zijn allemaal Bright. We geloven in de kracht van samen. Zo bouwen we samen via een coöperatie een potje op voor later. Maar we doen meer samen. Zoals samen het risico op arbeidsongeschiktheid delen.

Image

The future is Bright, the future is freedom!

We zijn een enthousiaste groep vrijheidsstrijders. We knokken voor je financiële vrijheid. We willen dat je zelf mag bepalen wat je met je geld doet: hoe je pensioen opbouwt, hoe je arbeidsongeschiktheid regelt en wat je doet met het geld dat je over hebt. Financiële vrijheid geeft je ruimte: om je leven in te kleuren zoals jij dat wilt. Vandaag, morgen en later.

De slimme koppen van Bright

Die strijd voeren we niet alleen. We hebben heel wat medewerkers, freelancers en organisaties achter ons staan. En we hebben natuurlijk de leden van onze coöperatie; het hart van Bright. Door hun enthousiasme groeit BrightPensioen als kool.

Image

Waarom samen slimmer is dan alleen

 • Samen beleggen levert meer op

  Een keer per maand beleggen we samen; met z’n allen. Daardoor besparen we enorm veel kosten én spreiden we slim ons risico.

 • Samen delen in de winst

  Als lid ben je meteen ook mede-eigenaar. En dat betekent dat je ook meedeelt in de winst. Slim en eerlijk.

 • Samen praten en beslissen

  Laten we er een grote denktank van maken! Wij weten namelijk ook niet alles. Als lid van de coöperatie mag je meepraten en meebeslissen over onze plannen en doelen.

Waar we trots op zijn

 • Image
 • Image
 • Image

Dit vinden onze leden

Hoe zit het met governance?

Dat hebben we tot in de puntjes geregeld. En dat moet ook volgens de wet. Het bestuur en het toezicht is bij elke financiële instelling – en dus ook bij ons – goed geregeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche bank. Maar we gaan verder dan dat. Het bestuur van onze coöperatie – met leden zoals jij – houdt ook een oogje in het zeil. Daarnaast hebben we elk jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Ieder lid mag hier een punt op de agenda zetten. Dat werkt als volgt… De coöperatie is aandeelhouder van BrightPensioen. En neemt dus ook deel aan de aandeelhouder vergadering. Het bestuur van de coöperatie kan tijdens deze vergadering punten – bijvoorbeeld van jou – inbrengen en er vervolgens op stemmen.

Hoe het allemaal begon

Karin Jakobsen werkte jarenlang bij financiële instellingen. Daar ontdekte ze dat er iets fundamenteel mis is binnen de financiële wereld. Terwijl ze nadacht over hoe het anders kon, ontmoette ze Sjaak Zonneveld. In zijn boek: Het Nieuwe Werken aan je Pensioen beschrijft hij hoe een eerlijk en duurzaam pensioenstelsel eruit zou moeten zien. Karin en Sjaak trekken nu samen op om het pensioenstelsel en het financiële stelsel te veranderen.

Image

Veelgestelde vragen

 • Wat voor een instelling is BrightPensioen?

  BrightPensioen is een beleggingsinstelling die vermogen belegt ten behoeve van de oudedagsvoorziening van mensen die zelf hun pensioen moeten regelen. Zoals zzp’ers en mensen in loondienst zonder pensioenregeling. Deze doelgroep is aangewezen op de derde pijler binnen ons pensioenstelsel en kan uitsluitend derde pijler pensioen (oftewel “lijfrente”) opbouwen. Bijvoorbeeld bij ons.

  BrightPensioen is een financiële instelling die beleggingslijfrente biedt voor derde pijler pensioenopbouw. Wij zijn dus geen pensioenfonds, geen pensioenverzekeraar en geen premiepensioeninstelling.

 • Hoe zit het met het beloningsbeleid bij BrightPensioen?

  Werknemers van BrightPensioen (inclusief bestuur) verdienen een marktconforme beloning in de vorm van salaris. Daarnaast krijgen zij 8% vakantiegeld, een vergoeding voor het gebruik van hun mobiele telefoon, eventueel reiskostenvergoeding en een een bijdrage voor hun pensioen (na zes maanden in dienst). De bijdrage voor pensioen is maximaal de helft van de maandelijkse inleg van de medewerker, met als maximum de helft van de jaarruimte van de medewerker.

  BrightPensioen kiest naast deze marktconforme beloning voor beheerste beloning. Dit wil zeggen dat het beloningsbeleid geen prikkels bevat voor onverantwoorde risico’s in de bedrijfsvoering en onzorgvuldige dienstverlening aan klanten. Dit wordt niet alleen van ons verwacht als financiële instelling, maar ligt ook in lijn met het ‘BrightPensioen idee’ van het aanbieden van een eerlijk en helder pensioenproduct met zorg voor de klanten.

  Kort samengevat: met uitzondering van de marktconforme beloning in de vorm van salaris, worden er geen andere beloningen of bonussen aan de werknemers van BrightPensioen uitgekeerd.

  Het hele beloningsbeleid (document) vind je in ons documentencentrum.

 • Wie is/wordt eigenaar van BrightPensioen?

  BrightPensioen is eigendom van de oprichters, de crowdfunders, Allianz, enkele informal investors, en de deelnemerscoöperatie.

  De deelnemers zijn via een deelnemerscoöperatie aandeel(certificaat)houder en het aandeel van deze coöperatie groeit, naarmate het aantal deelnemers groeit. Op deze manier borgen we dat deelnemers zeggenschap hebben over hun pensioen.

  Wij vonden het vreemd dat deelnemers die in Nederland verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds, daarover weinig te zeggen hebben. Het pensioengeld is immers van de deelnemers, dus daarom zouden de deelnemers hier ook iets over te zeggen moeten hebben. Wij vonden dat dit anders moest.

Onze oplossing voor jou

Ook meedoen met Bright?

 • Word lid en mede-eigenaar

  Schrijf je in en maak je future Bright. Vandaag nog geregeld.

 • Werken bij Bright

  Knok voor je vrijheid. Help mee om het financiële stelsel te veranderen.

 • Volg ons

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op social media.