Privacyverklaring Bright

In de privacyverklaring legt Bright Pensions N.V. (hierna ‘Bright’ of ‘BrightPensioen’) uit onder welke voorwaarden persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt. De verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Bright en in opdracht van Bright worden verzameld, vastgelegd en verwerkt van (potentiële) klanten, gebruikers van de website en andere diensten.

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Bright is de aangemerkte verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze wettelijke term wordt aangeduid dat degene beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Bright gaat zorgvuldig met gegevens om:

 • Bright werkt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Bright onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
 • De functionaris voor de gegevensbescherming van Bright Pensions N.V. is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt de functionaris bereiken op fg@brightpensioen.nl of telefonisch op 020 – 70 70 540.

Verwerking persoonsgegevens door Bright

Bright verwerkt persoonsgegevens. Dat is alle informatie over een persoon die direct of indirect kan leiden tot de identificatie van die persoon. Dat kan zijn door bijvoorbeeld een naam, adres of geboortedatum. Het verwerken betekent onder andere het verzamelen, opslaan, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens.

Bright is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de identiteit van haar deelnemers te bepalen en te verifiëren. Daarom moet Bright de kopie van een identiteitsbewijs van een deelnemer vijf (5) jaar bewaren nadat men geen deelnemer meer is van Bright. Om te voldoen aan de wettelijke plicht om gegevens door te geven aan de Belastingdienst mag Bright gebruik maken van het BSN.

Bright verwerkt de gegevens van:

 • deelnemers, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden
 • potentiële deelnemers, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden
 • bezoekers van onze website

De persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • een aanvraag te verwerken
 • een overeenkomst uit te voeren
 • te voldoen aan wet- en regelgeving
 • marktonderzoek en statistische analyses uit te voeren
 • fraude te voorkomen en bestrijden
 • potentiële deelnemers te informeren over onze producten
 • de relatie met onze deelnemers te behouden en uit te bouwen

Delen gegevens

Bright deelt, indien nodig, gegevens met de Belastingdienst of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit wordt alleen gedaan wanneer het noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Bright kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens delen met derden. Dit doen wij om de genoemde doelen in de privacyverklaring uit te kunnen voeren. Voor een aantal werkzaamheden worden er namelijk opdrachtnemers ingeschakeld. Hieronder valt onder meer het onderhouden van onze (IT-)infrastructuur. Bright maakt alleen gebruik van opdrachtnemers die organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens die overeenkomstig zijn met de wettelijke verplichting waaraan Bright moet voldoen. Bright blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en zal in al deze gevallen een verwerkersovereenkomst afsluiten met de opdrachtnemer.

Bescherming gegevens

Om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en je privacy te waarborgen zijn er door Bright passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zijn onder meer de systemen van Bright beveiligt en hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonsgegevens.

Bright zorgt ervoor dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Dit kan wettelijk zijn vastgelegd en is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Wat zijn jouw rechten

Je hebt het recht om te vragen aan Bright welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om onjuiste gegevens aan te laten passen of verwijderen.

Bij het om inzage vragen van de gegevens dient Bright controlevragen te stellen om te verifiëren dat jij zegt wie je bent. Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan contact opgenomen worden met Bright.

Je kunt je ook afmelden voor de nieuwsbrieven van Bright of persoonlijke aanbiedingen. Bij iedere e-mail zal er een mogelijkheid zijn om je af te melden. Het zou voor kunnen komen dat medewerkers je bellen voor commerciële doelen. Stel je dit niet op prijs dan kun je dit telefonisch aangeven dan wordt je direct verwijderd uit de bellijst. Je kunt je ook registreren bij het Bel-me-niet Register om dit te voorkomen.

Wijziging

De privacyverklaring en de informatie op deze website kan worden aangepast wanneer de wet of het beleid van Bright wijzigt. De meest actuele versie staat op onze website. De huidige versie is gepubliceerd op 16 mei 2018.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op een apparaat waarmee je een website bezoekt wordt opgeslagen. Hierdoor kun je worden herkend bij een volgend bezoek. Het blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat je misschien geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden op de website van Bright.

Wij maken gebruik van een drietal soorten cookies, dat zijn functionele, analytische en bepaalde tracking cookies en (tracking) pixels.

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website.
 • Analytische cookies helpen ons de werking van de website te verbeteren.
 • Tracking cookies (en pixels) zorgen ervoor dat wij je relevante informatie kunnen bieden.

Cookies zorgen onder andere voor een goede werking van de website en verzamelen informatie over manier waarop de website gebruikt wordt. Deze informatie kunnen wij gebruiken om onze website te verbeteren.

Daarnaast adverteren wij onder andere via websites van derden. Door middel van pixels kan het effect van bepaalde campagnes worden gemeten. De data die op deze manier wordt verzameld is anoniem. Wij delen geen identificeerbare informatie.

Gegevens ingevoerd voor een berekening worden opgeslagen voor de duur van je bezoek. Bij het opvragen van een berekening per e-mail of het invullen van een contactformulier worden jouw gegevens opgeslagen en door Bright bewaard om de vraag te beantwoorden of om het opgevraagde toe te sturen.

De cookies en/of pixels die wij plaatsen kun je per type terugvinden in de “cookie consent” melding. Je kunt hier ook direct aangeven welke type cookies of pixels je al dan niet wenst toe te laten. Persoonlijke gegevens die door ons worden opgeslagen kunnen op verzoek worden verwijderd. Eventueel reeds opgeslagen cookies kun je zelf verwijderen uit jouw browser.

Vragen

Als je vragen hebt over het gebruik van onze informatie of over de wijze waarop BrightPensioen met persoonsgegevens omgaat, kan je deze per e-mail stellen aan info@brightpensioen.nl of per telefoon via 020 – 70 70 540.

Image

Onze oplossing voor jou

Bright
Helder en slim

 • Je geld is veilig

  Wat er ook met Bright gebeurt: jij blijft eigenaar van jouw geld.

 • We zijn een social enterprise

  We gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Je wordt mede-eigenaar

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.