Aangifte doen? Lees in deze blog hoe je jouw inleg bij Bright doorgeeft.

Bereken jouw jaarruimte

Als je geld opzijzet voor je pensioen, betaalt de fiscus mee. Bereken hieronder eenvoudig jouw jaarruimte en belastingvoordeel.

Image

Laat je belastingvoordeel
niet liggen…

Als je investeert in je pensioen, word je beloond met belastingvoordeel. Daarom mag je niet onbeperkt inleggen. En jouw geld staat vast tot aan je pensioen. Wat je maximaal kunt inleggen heet jaarruimte. Hieronder krijg je een indicatie van hoeveel je maximaal kunt inleggen en hoeveel je aan belasting terug kunt krijgen. Daaronder vind je onze gratis jaarruimte tool om dit exact te berekenen.

Image

Jouw maximale inleg en belastingteruggave

Hoe hoog was je inkomen in 2022?

Bij een inkomen van minder dan de AOW-franchise (€ 13.646) heb je geen fiscale jaarruimte
Indicatie maximale inleg 2023
Maximale jaarruimte 2023
Max. reserveringsruimte 2023

Let op! Deze maximale jaarruimte klopt alleen als je in 2022 géén pensioen in loondienst hebt opgebouwd en/of géén gebruik hebt gemaakt van de oudedagsreserve.
Is dit wel het geval? Dan komt jouw jaarruimte lager uit. Je kunt deze exact berekenen met onze jaarruimte tool. Ook voor het berekenen van de daadwerkelijke reserveringsruimte moet je deze gebruiken.

Indicatieve belastingteruggave
O.b.v. jaarruimte
O.b.v. reserveringsruimte

Voor de indicatieve belastingteruggave rekenen we met 36,93%. Bij inkomens boven de € 73.031 rekenen we met 49,50%. Hoeveel je daadwerkelijk terugkrijgt is afhankelijk van jouw situatie. Als je bijvoorbeeld een (relatief) laag inkomen hebt, dan betaal je geen of weinig inkomstenbelasting en heb je geen of weinig belastingvoordeel.


Download de gratis jaarruimte tool om een exacte berekening te maken.

Let op: waarschijnlijk wordt het meer…

In de Wet toekomst pensioenen is opgenomen dat de fiscale jaarruimte (jaarruimte en reserverings- of inhaalruimte) flink wordt vergroot. Deze wet staat gepland voor 1 juli 2023. Dat betekent dat jouw jaarruimte vanaf dan ruim twee keer zo groot wordt. Lees meer in onze blog.

Image

Wat heb je nodig voor je berekening?

 • Inkomensgegevens van vorige jaren

  Jouw inkomen uit loondienst en/of jouw winst uit onderneming. Deze gegevens kun je terugvinden op je jaaropgaaf of in je aangifte inkomstenbelasting. Je kunt tot zeven jaar terug ‘inhalen’.

 • Factor A (pensioen opgebouwd bij werkgever)

  Heb je pensioen opgebouwd in de tweede pijler, bij een werkgever? Dan moet je de Factor A invullen. Deze vind je op het uniform pensioenoverzicht (UPO). Weet je niet zeker of en bij wie je pensioen hebt opgebouwd? Log even in op mijnpensioenoverzicht.nl. Vervolgens kun je via (het portaal van) jouw pensioenaanbieders de UPO’s met Factor A downloaden of opvragen.

 • Pensioen dat je als zzp'er of ondernemer hebt opgebouwd

  Als zzp’er kun je gebruikmaken van de oudedagsreserve, of geld storten op een lijfrente- of bankspaarrekening. Heb je dat gedaan? Zorg dat je deze bedragen bij de hand hebt.

  Niet zeker? Vraag het je boekhouder.

Pak jouw fiscaal voordeel
en word Bright!

 • Stap 1 - Open een rekening

  Binnen een paar minuten vraag je een pensioenrekening aan. En als je wilt krijg je er een box 3 beleggingsrekening bij.

 • Stap 2 - Kies jouw inleg

  Kies hoeveel je wilt inleggen. Onze handige tools helpen jou hierbij. Je kunt deze inleg elke maand makkelijk en online aanpassen.

 • Stap 3 - Pak je fiscaal voordeel

  De fiscus betaalt mee. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je betaalde belasting terugvragen. That’s it.

Zo werkt de jaarruimte berekening

De jaarruimte 2023 (dit jaar) wordt berekend op basis van wat je in 2022 (vorig jaar) hebt verdiend. Jaarruimte is een percentage van het bruto-inkomen minus de AOW-franchise voor lijfrente. Dit heet de premiegrondslag.

Deze AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat je straks AOW krijgt. In 2023 is de AOW-franchise € 13.646. Over jouw inkomen boven de € 13.646 mag je 13,3% fiscaal vriendelijk opzij zetten.

Jaarruimte voorbeeld: stel dat je vorig jaar € 60.000 hebt verdiend. Dan is jouw jaarruimte (€ 60.000 – € 13.646) * 13,3% = € 6.165,08 per jaar, oftewel € 513,76 per maand. Dit mag je aftrekken van de inkomstenbelasting over dit jaar. De jaarruimte is in 2023 gemaximeerd op € 15.317

NB: sommige zaken (zoals gebruik FOR, opbouw pensioen elders) hebben invloed op je jaarruimte. Gebruik onze Excel-tool voor een exacte berekening.

Zo werkt de reserveringsruimte berekening

Naast jouw jaarruimte kun je ook jouw reserveringsruimte 2023 berekenen. De reserveringsruimte is jouw ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. De reserveringsruimte is gemaximeerd tot 17% van de premiegrondslag. Daarnaast geldt in 2023 een maximum van € 8.065. Als je minder dan tien jaar tot AOW hebt, is het maximum € 15.922.

Jouw reserveringsruimte berekenen is lastiger, omdat de percentages, grondslagen en maxima verschillen per jaar. Onze gratis tool maakt het berekenen gelukkig een stuk makkelijker. Bovendien kun je de gegevens van dit jaar volgend jaar opnieuw gebruiken.

Image

Veelgestelde vragen

 • Wat is jaarruimte?

  Als je investeert in je pensioen, word je beloond met belastingvoordeel. Het deel van je inkomen dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen, heet de jaarruimte. Met de slimme jaarruimte tool van BrightPensioen kun je dit berekenen.

  Er zit een grens aan de jaarruimte, omdat pensioen opbouwen, in tegenstelling tot ‘gewoon’ sparen, belastingvoordeel oplevert. Je kunt de inkomstenbelasting die je hebt betaald over de inleg terugkrijgen, door de benutte jaarruimte in te vullen bij je belastingaangifte. Je betaalt trouwens ook geen vermogensrendementsheffing over je pensioenpot bij BrightPensioen.

 • Wat is reserveringsruimte?

  Elk jaar mag je een deel van je inkomen fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen: de jaarruimte.

  De reserveringsruimte is een deel van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Als je in de afgelopen zeven jaar jouw jaarruimte niet benut hebt, dan mag je een deel hiervan alsnog bovenop jouw jaarruimte van dit jaar storten. Met de slimme jaarruimte tool van BrightPensioen kun je dit berekenen.

 • Wat is de premiegrondslag?

  De premiegrondslag is het deel van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. Je berekent de premiegrondslag door jouw bruto inkomen te verminderen met de AOW-franchise. De premiegrondslag 2023 is jouw bruto inkomen van vorig jaar (2022) minus de de AOW-franchise van dit jaar (€ 13.646). De premiegrondslag is in 2023 gemaximaliseerd op € 128.810.

 • Wat zijn de fiscale cijfers voor jaarruimte 2023?

  Hieronder vind je een overzicht van de jaarruimte en reserveringsruimte cijfers 2023.

  Maximale jaarruimte 2023 € 15.317
  Maximale reserveringsruimte 2023 (langer dan tien jaar voor AOW) € 8.065
  Maximale reserveringsruimte 2023 (tien jaar of minder voor AOW) € 15.922
  Maximale premiegrondslag 2023 (maximale inkomen waarover je jaarruimte mocht berekenen) € 128.810
  AOW-franchise 2023 € 13.646
 • Wat zijn de spelregels van pensioen opbouwen met belastingvoordeel?

  Als je geld inlegt op je pensioenrekening, krijg je de betaalde belasting over je inleg terug. De inleg moet dan wel binnen jouw jaarruimte of reserveringsruimte vallen. De belasting betaal je later, als je met pensioen gaat. Maar in de regel is dit minder. Je betaalt daarnaast géén vermogensbelasting over je pensioenpot.

  Er zijn een paar spelregels waar je rekening mee moet houden:

  • Jouw jaarruimte heeft een maximum. Ga je hier overheen met jouw inleg? Dan heb je over dat deel geen belastingvoordeel.
  • Jouw pensioenpot staat vast. Je mag hier dus niet aankomen totdat je met pensioen gaat (tenzij je langdurig arbeidsongeschikt raakt).
  • Wij beleggen het pensioenvermogen. Beleggen brengt risico’s met zich mee.
  • Heb je (ook) een flexibele (box 3) beleggingsrekening bij ons? Dan heb je daar géén fiscaal voordeel op. Je inleg op jouw beleggingsrekening is niet aftrekbaar en telt mee voor de vermogensbelasting.

Waar we trots op zijn

 • Pensioen Pro Award voor communicatie - BrightPensioen maart 2022
 • Trustpilot afbeelding website BrightPensioen
 • Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.