Duurzaam beleggen voor een duurzame toekomst

Want waarom zou je geld dat bedoeld is om jouw toekomst veilig te stellen, investeren in zaken die je toekomst in gevaar brengen?

Image

Wat is duurzaam beleggen?

Het ene duurzaam is het andere niet. Bij sommige aanbieders zijn de aandelen duurzaam, maar de obligaties niet. Bovendien zijn er verschillende niveaus van duurzaam beleggen. BrightPensioen kiest voor volledig duurzame beleggingen. Zowel aandelen als obligaties. Omdat wij geloven dat dit meer rendement voor onze leden en een betere toekomst voor ons allemaal oplevert.

Hoe duurzaam kan beleggen zijn?

 • Niveau 1: Uitsluitingen

  Uitsluiting is het laagste niveau van maatschappelijk verantwoord beleggen. Dan wordt er niet belegd in… Zaken waar je niet in moet willen beleggen. Denk aan tabak, kolen of wapens. Maar ook corruptie, mensenrechtenschendingen en kinderarbeid worden uitgesloten.

 • Niveau 2: ESG-beleggen

  ESG-beleggingen is een niveau hoger. Deze bedrijven worden beoordeeld op hun inzet voor het milieu (Environment), mens en maatschappij (Social) en behoorlijk bestuur (Governance). En presteren vaak bovengemiddeld op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze lichtgroene beleggingen.

 • Niveau 3: Impact beleggen

  Impact beleggingen zijn onze donkergroene beleggingen en hebben daadwerkelijk een positieve invloed op de wereld om ons heen. Zoals groene obligaties (greenbonds). Hierbij worden bijvoorbeeld duurzame energie projecten, bouwprojecten of projecten ter verbetering van de grondwaterkwaliteit gefinancierd.

  Bright belegt op niveau 2 en 3 (waardoor niveau 1 automatisch ook gedaan wordt).

Waarin belegt Bright?

Wij beleggen het vermogen van onze deelnemers in wereldwijde duurzame aandelen, duurzame bedrijfsobligaties, staatsobligaties en greenbonds. Een groot deel hiervan zit in duurzame ETF’s. Dat staat voor Exchange Traded Fund en is een mandje aandelen dat kan worden verhandeld op de beurs. Net als een ‘los’ aandeel. Onze meest duurzame beleggingen zijn de greenbonds.

Samenstelling Bright Lifecycle Fonds 2021

Wat is het rendement op duurzaam beleggen?

Het is voor ons een no-brainer om het vermogen van onze deelnemers te investeren in een zorgeloze toekomst en leefbare samenleving.

En voor het rendement hoef je het niet te laten. Dat duurzaam ‘duur’ is of minder oplevert, is zeker niet (meer) zo. Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat duurzame beleggingen minstens zoveel opleveren als niet-duurzaam beleggen. Zoals het onderzoek van beleggingsfondsen beoordelaar Morningstar of het onderzoek van AXA IM. Bedrijven met hoge ESG-scores bleken tijdens de coronacrisis beter bestand tegen een stootje.

Duurzaam beleggen voor je pensioen levert je ook nog eens belastingvoordeel op!

Image

BrightPensioen en de SFDR

In maart 2021 ging de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) live. Een tongbreker! In het kort: deze regels moeten ervoor zorgen dat financiële marktpartijen transparant zijn of worden over duurzaamheid.

Wij zijn er blij mee! Dit vraagt namelijk van aanbieders om hierover na te denken en te communiceren. In lijn met ons visie: meer duurzaamheid, eerlijkheid en transparantie in de financiële sector. 

Een helder antwoord...

 • Waarom duurzaam beleggen?

  BrightPensioen belegt volledig duurzaam en heeft zowel duurzame aandelen als duurzame obligaties (greenbonds) in de portefeuille.

  De reden om duurzaam te beleggen (voor je pensioen) kan van mens tot mens verschillen. Een combinatie van mens, milieu, maatschappij en rendement speelt eigenlijk altijd mee. De een vindt focus op mensenrechten belangrijk(er), de ander klimaat of biodiversiteit, in combinatie met een rendement dat niet achterblijft. Uiteindelijk komt het samen in het woordje ‘toekomst’; beleggen met oog voor een duurzame toekomst voor jezelf en anderen.

 • Wat zijn greenbonds?

  Greenbonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door bedrijven, nationale en supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten. Bijvoorbeeld duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

  BrightPensioen koopt uitsluitend in euro’s gedenomineerde greenbonds met een kredietrating van BBB- en hoger, oftewel “investment-grade” greenbonds. Simpel gezegd: kredietwaardig (bedrijven waarvan niet verwacht wordt dat ze op middellange termijn betalingsproblemen krijgen). De omvang van de uitgifte moet minimaal € 500 miljoen bedragen.

  We hanteren een “buy-and-hold” benadering. Dat betekent dat we deze greenbonds in onze portefeuille houden tot ze het einde van hun looptijd hebben bereikt. De maximale “duration” (de looptijd) die we in de obligatie portefeuille nastreven is 6,5 jaar. De looptijd van de aangekochte greenbonds stemmen we hierop af.

  Het risico dat je loopt op greenbonds is beperkt. Dit brengt ook een laag verwacht rendement met zich mee op dit deel van de portefeuille.

 • Hoe selecteren jullie greenbonds?

  Greenbonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door bedrijven, nationale en supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten. Bijvoorbeeld duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

  Wij selecteren greenbonds periodiek (zo’n twee keer per jaar) op basis van de volgende aspecten:

  1. Het moet een EUR gedenomineerde greenbond zijn, zodat deze geen valutarisico’s met zich meebrengen.
  2. De minimale uitgiftewaarde moet 500 miljoen zijn (maar idealiter één miljard of meer). De reden hiervoor is dat er dan een betere liquiditeit voor de bonds in kwestie is. Dat is handig, mochten we ooit tussentijds moeten verkopen.
  3. De uitgever moet een investment grade rating hebben (BBB- of hoger). Oftewel: kredietwaardig.
  4. De looptijd moet passen in de maximale gemiddelde duration (looptijd). Voor de gehele portefeuille mag deze niet hoger dan zeven jaar worden. Dit betekent dat bij nog veel kortlopende obligaties er ook greenbonds die langer dan zeven jaar lopen geselecteerd moeten worden. Nog belangrijk: momenteel ligt het gewogen gemiddelde rond de vijf jaar.
  5. Voor met name het defensieve fonds mag het minimum aankoopbedrag niet te hoog liggen. Daarom kiezen we voor het defensieve fonds beleggingen die per EUR 1.000 gekocht kunnen worden. In het neutrale fonds zitten ook greenbonds die minimaal per EUR 100.000 aangekocht moeten worden.

  Deze lijst aan selectiecriteria zorgt ervoor dat de keuzemogelijkheden beperkt zijn. Wij kijken zo’n twee keer per jaar of er nog interessante greenbonds zijn bijgekomen die aan onze criteria voldoen.

 • Wat is een ETF?

  ETF staat voor Exchange Traded Fund. Dit is een mandje beleggingen dat net als een aandeel kan worden verhandeld op de beurs. Ze worden ook wel indextrackers genoemd. Beleggen in ETF’s noem je ook wel indexbeleggen of passief beleggen. Als je bijvoorbeeld belegt in een indextracker van de AEX, beleg je in de 25 bedrijven die deel uitmaken van de AEX index. Het voordeel is dat je tegen lagere kosten belegt dan wanneer je afzonderlijk in deze 25 bedrijven zou beleggen. Indexbeleggen maakt het makkelijk om tegen lage kosten breed gespreid te beleggen.

 • Hoe veilig is vermogen opbouwen bij BrightPensioen?

  BrightPensioen staat – net als andere financiële instellingen in Nederland – onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Er wordt streng gekeken of wij onze financiën op orde hebben, of wij de juiste dienstverlening bieden en of onze bestuurders betrouwbaar en geschikt zijn.

  Faillissement

  Het vermogen bij BrightPensioen staat veilig in geval van faillissement.

  BrightPensioen is geen bank of verzekeraar, maar een beleggingsinstelling. Hiervoor geldt dat het vermogen van de deelnemer moet zijn ondergebracht in een apart ‘bewaarbedrijf’. Jouw vermogen blijft altijd jouw eigendom en wordt ‘bewaard’ bij de grootste bewaarbank van Nederland: CACEIS (voorheen KAS BANK). Daar staat het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders ‘in bewaring’.

  Als een bank of verzekeraar failliet gaat, gaat het spaargeld en de polissen mee in het faillissement. Bij faillissement van een bank – zoals DSB een aantal jaar geleden – staat de overheid garant voor de eerste € 100.000 spaargeld via het depositogarantiestelsel. Bij het faillissement van een verzekeraar – zoals recent Conservatrix – is het voor de klant afwachten wat er overblijft van de waarde van de polis. Zeker is dat je als klant hierdoor gedupeerd wordt.

  Mocht BrightPensioen ooit failliet gaan, gaat het vermogen van de deelnemers niet mee in dit faillissement. Mocht dit ooit gebeuren, dan zal CACEIS in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aanstellen.

  En ook als CACEIS failliet zou gaan, is er niets aan de hand. Het vermogen van de deelnemers is namelijk geen juridisch eigendom van CACEIS, maar van Stichting Bright LifeCycle Fonds.

  Samengevat: het vermogen bij een beleggingsinstelling (bij BrightPensioen) staat wél veilig in geval van faillissement, bij een bank of verzekeraar niet.

  Beleggingsrisico’s

  Onze overtuiging is dat je voor een goed pensioen moet beleggen. Daardoor loop je beleggingsrisico. Het is natuurlijk belangrijk deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij onder andere door flink te spreiden, door uitsluitend duurzaam te beleggen, door te herbalanceren en te kiezen voor de lange termijn. Meer over hoe wij beleggen en de risico’s spreiden, leggen we uit op deze pagina. Voor meer informatie over de risico’s, zie hoofdstuk acht van het Prospectus in ons documentencentrum.

  Image   Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.