Aangifte doen? Lees in deze blog hoe je jouw inleg bij Bright doorgeeft.

14 mei 2020

Verschillende soorten lijfrente

Lijfrente is individueel aanvullend pensioen, ook wel derde pijler pensioen genoemd. Er zijn verschillende soorten lijfrente en we onderscheiden daarnaast een opbouwfase, waarin er vermogen wordt opgebouwd, en een uitkeringsfase, waarin het vermogen wordt uitgekeerd.

Opbouwfase

In de opbouwfase bouw je vermogen op, door periodiek of eenmalige een bedrag in te leggen. Dit kan bij een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling (zoals BrightPensioen). Met dit opgebouwde bedrag laat je op een later moment een inkomen uitkeren. Dit kan een tijdelijke of levenslange uitkering zijn. Dit is jouw aanvullende pensioen. Je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je inlegt, maar hebt wel te maken met de jaarruimte.

Uitkeringsfase

In de uitkeringsfase kies je een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling die jou een bedrag zal uitkeren. De uitkeringsfase gaat in op het moment dat jij met je lijfrenteaanbieder hebt afgesproken. Je kunt kiezen tussen een tijdelijke uitkering of een levenslange uitkering. Levenslang kan alleen bij een verzekeraar. De tijdelijke uitkering keert minimaal vijf jaar lang uit. De regels voor de uiterlijke ingangsdatum en de duur van je uitkering verschillen per type lijfrente. Hieronder lees je meer.

Soorten lijfrente

Er bestaan verschillende soorten lijfrente. Een spaarlijfrente, een beleggingslijfrente en een verzekerde lijfrente. De spaarlijfrente en de beleggingslijfrente wordt “bancaire lijfrentes” genoemd. Deze bestaan sinds 2008 en vallen onder de wet Banksparen. Sindsdien is de verzekerde lijfrente uit de gratie geraakt. Verzekerde lijfrentes waren meestal woekerpolissen.

Bij de bancaire lijfrentes kan de uitkeringsfase ingaan op elk gewenst moment, maar uiterlijk vijf jaar na jouw AOW-leeftijd. Als je de uitkering na de AOW-leeftijd laat ingaan, moet deze minimaal vijf jaar duren en mag je maximaal € 22.735 per jaar (in 2022) laten uitkeren. Laat je ‘m eerder ingaan, dan moet de uitkering tot minimaal twintig jaar na jouw AOW-leeftijd duren.

Een voorbeeld: wil je op 63 jarige leeftijd beginnen met uitkeren en jouw AOW-leeftijd is 67 jaar? Dan komen er 4 uitkeringsjaren bij (naast die 20 jaar). De uitkeringsperiode dient dan minimaal 24 jaar te zijn.

Spaarlijfrente

Bij spaarlijfrente zet je geld weg op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank. Dit wordt ook wel “banksparen” of “bankspaarrekening” of “lijfrentespaarrekening” genoemd.

De voordelen van spaarlijfrente:

 • Een spaarlijfrente is een eenvoudig en begrijpelijk product. Je zet geld weg op een spaarrekening en aan het eind van de rit ontvang je het totaal gespaarde bedrag plus de rente.
 • De kosten voor banksparen zijn laag. Je betaalt eenmalig een bedrag voor het openen van de rekening en bij eventuele voortijdige opname van het gespaarde bedrag.

De nadelen van spaarlijfrente:

 • Het rendement van banksparen is erg laag. Het rendement op sparen is meestal niet veel hoger, en soms zelfs lager, dan de inflatie. En voor pensioen moet je meer rendement maken dan inflatie.
 • Je loopt inflatierisico. Als de inflatie hoger is dan de rente op je bankspaarrekening, gaat je koopkracht achteruit.
 • Tot maar € 100.000 is gedekt door het depositogarantiestelsel. 

Beleggingslijfrente

Bij een beleggingslijfrente leg je geld in bij een beleggingsinstelling. Een beleggingslijfrente valt ook onder de wet Banksparen (terwijl er niet gespaard, maar belegd wordt). BrightPensioen is zo’n beleggingsinstelling. Bij BrightPensioen beleggen we het vermogen in een LifeCycle Fonds. Hierin beleggen we breed gespreid en tien jaar voor pensioendatum bouwen we het risico af.

De voordelen van beleggingslijfrente:

 • Een beleggingslijfrente is, net als een spaarlijfrente, een begrijpelijk product. Je stort geld op een beleggingsrekening en de aanbieder belegt jouw geld voor je.
 • Bij de meeste aanbieders – ook bij BrightPensioen – kun je online inzien wat het rendement van je rekening is en wat de koersontwikkeling van het fonds is.
 • Historisch gezien is het rendement van beleggen hoger dan bij sparen.

De nadelen van beleggingslijfrente:

 • Doordat je geld wordt belegd, heb je te maken met een beleggingsrisico. De opbrengst kan hoger of lager uitvallen. Let er daarom op hoe er belegd wordt, hoe de risico’s gespreid worden en of het risico wordt afgebouwd richting pensioendatum.

Verzekerde lijfrente

Een verzekerde lijfrente is een levensverzekering waarvoor je premie betaalt aan een verzekeringsmaatschappijDit wordt ook wel “lijfrenteverzekering” of “lijfrentepolis” genoemd. Er is een verzekering aan gekoppeld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gegarandeerde uitkering (alleen is die meestal laag). Veel verzekerde lijfrentes bleken de afgelopen decennia woekerpolissen.

De voordelen van verzekerde lijfrente:

 • De uitkering is gegarandeerd, omdat je hiervoor een verzekering afsluit. Je weet daardoor hoeveel geld je minimaal kunt verwachten aan het einde van de looptijd.

De nadelen van verzekerde lijfrente:

 • Het is complex en ondoorzichtig. Er zijn verschillende varianten lijfrenteverzekeringen, waarbij verschillende verzekeringen kunnen worden gekoppeld. Bijvoorbeeld een nabestaandenvoorziening bij overlijden, inkomen bij arbeidsongeschiktheid of voor een garantiekapitaal. Voor veel mensen is onduidelijk welke verzekeringen dit zijn en of deze nodig of gewenst zijn.
 • Het is niet altijd duidelijk hoeveel er daadwerkelijk wordt ingelegd en welke kosten er vanaf gaan voor de verzekeringspremie(s).
 • De premies voor de gekoppelde verzekeringen maken deze producten duur.
 • Ze leveren minder op dan bancaire lijfrentes (bron: MoneyView).
 • Bij faillissement van de verzekeraar, bestaat de kans dat je jouw aanvullende pensioen (volledig of deels) verliest.

Heb je nog zo’n verzekerde lijfrente? Die kun je eventueel simpel overboeken.

Oud en nieuw regime

Wellicht heb je weleens van de termen “oud regime lijfrente” en “nieuw regime lijfrente” gehoord. Dit heeft te maken met veranderde fiscale regels. Wie nu een lijfrente afsluit, valt altijd onder het nieuwe regime. En als je een bestaande lijfrente oversluit, valt deze automatisch onder het nieuwe regime. Wil je meer weten over de verschillen tussen deze regimes? We hebben ze voor je op een rij gezet.

Onze oplossing voor jou

Wat maakt Bright uniek?

 • Wij zijn tegen variabele kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Wij zijn een social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Wij werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.