Waarom beleggen?

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk dat jouw ingelegde vermogen sneller groeit dan de inflatie. Dit is nauwelijks mogelijk door te sparen. Door te beleggen heb je wél een goede kans je vermogen sneller te laten groeien dan de inflatie. Het is niet voor niets dat alle pensioeninstellingen wereldwijd het vermogen van hun deelnemers beleggen. Het maakt natuurlijk wel verschil hoe er wordt belegd. Hieronder lees je hoe BrightPensioen belegt.

Het fundament van ons beleggingsbeleid

Deze feiten vormen het fundament van ons beleggingsbeleid.

- De toekomst valt niet te voorspellen.
- Kosten zijn van grote invloed op het beleggingsresultaat.
- Negatieve rendementen wegen zwaarder dan positieve.
- Duurzaam beleggen levert eerder méér op dan minder.

Lees meer

De toekomst valt niet te voorspellen

Toch wordt er meestal belegd alsof dit wel zo is. Op basis van voorspellingen van analisten, economen en andere experts worden beleggingsbeslissingen genomen. Het doel is een beter rendement te behalen dan de gemiddelde belegger (‘de markt’). Onderzoeken wijzen uit dat vrijwel niemand erin slaagt structureel beter te presteren dan het marktgemiddelde.

Kosten zijn van grote invloed

De kosten van beleggen zijn van grote invloed zijn op het uiteindelijke rendement. Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk zo weinig mogelijk kosten aan het vermogen te onttrekken.

Negatieve rendementen wegen zwaarder dan positieve

Dit laat zich het makkelijkst uitleggen met een voorbeeld. Als je € 100 hebt belegd en je verliest 20%, dan is je vermogen nog maar € 80. Om van € 80 weer op € 100 te komen is 25% winst nodig. En om een verlies van 50% goed te maken is maar liefst een rendement van 100% nodig. Negatieve rendementen dienen daarom zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Duurzaam

Al decennia lang wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar duurzaam beleggen. Een meta-analyse (een studie van studies) over meer dan 2000 studies op het gebied van duurzaam beleggen concludeerde dat de meerderheid van die onderzoeken stelt dat duurzaamheid gunstig uitpakt. Een minderheid van de onderzoeken gaf een negatief verband aan. Oftewel: duurzaam beleggen levert eerder méér op dan minder.

Bright LifeCycle fonds risico indicator:

Minder

Onze strategie

Uit bovenstaand fundament volgt onze beleggingsstrategie. Breed gespreid, gebalanceerd en tegen kostprijs.

Lees meer

Breed gespreid

Omdat we de toekomst niet kunnen voorspellen spreiden we het vermogen over alle regio’s en sectoren. Daardoor ontstaan er vanuit verschillende hoeken rendementskansen. Tegelijkertijd voorkomt breed spreiden een grote negatieve impact wanneer bepaalde beleggingen het niet goed doen.

Wanneer verschillende beleggingscategorieën tegengestelde bewegingen laten zien, ontstaat er een grotere kans op communicerende vaten. Dit verkleint de kans op hevige schommelingen – ook wel volatiliteit genoemd – waardoor het vermogen stabieler groeit. Dit is belangrijk omdat negatieve rendementen zwaarder wegen dan positieve.

We spreiden de beleggingen allereerst tussen risicomijdende en risicovolle beleggingen. Risicomijdende beleggingen zijn obligaties en risicovolle beleggingen zijn (hoofdzakelijk) aandelen. Binnen elk van deze beide categorieën spreiden we over verschillende beleggingsmarkten. Zo spreiden we binnen de categorie risicomijdende beleggingen over staats- en bedrijfsobligaties en greenbonds.

Tenslotte zorgen we voor een zeer brede spreiding door in ETF’s, Exchange Traded Funds te beleggen. Dit wordt ook wel indexbeleggen of passief beleggen genoemd. Hierdoor beleg je breed gespreid en tegen lage kosten in mandjes van aandelen of obligaties. De AFM: “Passieve beleggingsfondsen, zoals indextrackers, doen het veelal minimaal even goed en vaak beter dan actief gemanagede fondsen.”

Gebalanceerd

Bij beleggen is er een directe relatie tussen risico en rendement. Beleggingen waarvan een hoger rendement wordt verwacht, brengen een hoger risico met zich mee. BrightPensioen kiest ervoor niet risicovoller dan volgens een neutraal risicoprofiel te gaan beleggen en dit risico richting pensioendatum af te bouwen naar een defensief risicoprofiel.

We zorgen ervoor dat de verhouding tussen risicovolle en risicomijdende beleggingen gelijk blijft door middel van herbalanceren. Hierdoor wordt een stabielere vermogensgroei bereikt, het risico beperkt en dit kan resulteren in tot wel één procent extra rendement. Herbalanceren maakt het mogelijk met een neutraal risicoprofiel een vergelijkbaar of beter resultaat te halen met een offensief profiel.

Tegen kostprijs

BrightPensioen is de enige aanbieder die de beleggingskosten tegen kostprijs verrekent. Het laag houden van deze kosten is een belangrijk aspect binnen ons beleggingsbeleid. Dat doen we allereerst door te beleggen in de hierboven genoemde ETF’s. Dit brengt minder kosten met zich mee dan beleggen in individuele aandelen.

Daarnaast houden we het aantal transacties laag door één keer per maand te handelen. Bij het maandelijks aankopen van de beleggingen wordt de van tevoren bepaalde verhouding (zoals 60% risicovol en 40% risicomijdend) steeds opnieuw benaderd. Op deze manier herbalanceren we zonder extra kosten te hoeven maken.

Duurzaam

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar duurzaam beleggen. Studies op het gebied van duurzaam beleggen concluderen dat duurzaamheid meestal een gunstig effect heeft op het resultaat. Lees hier meer over duurzaam beleggen.

Bright LifeCycle fonds risico indicator:

 

Minder

Samenstelling en resultaten Bright LifeCycle Fonds

Voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles is eerst de rendementsdoelstelling bepaald. Deze doelstelling is 6 procent - uitgaand van een inflatie van 2 procent - over een periode van dertig jaar.

Lees meer

Portefeuille samenstelling

Uit de rendementsdoelstelling volgt de samenstelling van het Bright LifeCycle Fonds. Met deze samenstelling zou de doelstelling van 6 procent – uitgaand van een inflatie van 2 procent – in het verleden ruim behaald zijn.

Risico afbouwen

Tien jaar voor de voorgenomen pensioendatum – welke je op elk moment kunt wijzigen – worden de beleggingen van een deelnemer in 120 maandelijkse stapjes van de neutrale naar de defensieve portefeuille overgezet. Hierdoor wordt het risico richting pensioendatum afgebouwd. Mocht er een financiele crisis plaatsvinden vlak voordat je met pensioen gaat, word je hierdoor minder geraakt.
BrightPensioen_lifeCycle_fonds_150dpi

De resultaten

Iedere maand rapporteren we de resultaten van het Bright LifeCycle Fonds. Onderstaand de samengestelde rendementen sinds de start van het Bright LifeCycle fonds, vergeleken met onze belangrijkste concullega’s.

Rendementen Bright LifeCycle Fonds

Bright LifeCycle fonds risico indicator:

Minder

Duurzaam beleggen

Pensioen is een voorziening voor een zorgeloze toekomst. Daarvoor is - naast een pot met geld - ook een leefbare samenleving noodzakelijk. Door duurzaam en verantwoord te beleggen wordt bijgedragen aan beide. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen meer rendement voor onze deelnemers en een betere toekomst in het algemeen oplevert.

Lees meer

Het Bright Lifecycle fonds bestaat uit duurzame aandelen- en obligatie-indexfondsen (ETF’s) aangevuld met greenbonds. De bedrijven die deel uitmaken van deze duurzame indexfondsen zijn gescreend op basis van specifieke duurzaamheidsrichtlijnen. Onder andere door het duurzame researchbureau EIRIS dat de tien basisprincipes van de UN Global Compact gebruikt, aangevuld met specifieke uitsluitingen.

Minder

Webinar: Zo beleggen we Bright

In dit webinar leggen we uit hoe we beleggen bij Bright, op welke manieren we de risico’s beperken en wat jij zelf kunt doen voor een beter rendement..

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000