Disclaimer

Gebruik informatie en de website

BrightPensioen is een handelsnaam van Bright Pensions N.V. (hierna BrightPensioen). BrightPensioen onderhoudt deze internetsite als een service aan haar (potentiële) klanten. Het veelvoudigen en/of opslaan van gegevens van deze site in enige vorm, mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightPensioen. Te downloaden informatie mag gedownload worden voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

BrightPensioen doet haar best op haar website(s) juiste en up-to-date informatie te geven. We geven echter geen garanties voor de inhoud, de compleetheid of de juistheid van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het bezoek aan onze site of het gebruik van informatie of tools op deze site. Ook is BrightPensioen niet verantwoordelijk voor de juistheid van de op de site vermelde hyperlinks of de inhoud van sites achter deze hyperlinks. BrightPensioen is niet aansprakelijk te houden wegens het niet beschikbaar zijn van haar website(s).

Nieuwe ontwikkelingen

Door nieuwe ontwikkelingen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving of  aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten kan de hier beschreven tekst over het gebruik van onze informatie en jouw privacy door ons worden aangepast. Wij raden je dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze website bezoekt.

Disclaimers

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen lager of hoger uitvallen dan de getoonde rendementen in de diverse voorbeelden. Het kan gebeuren dat gehouden beleggingen minder waard zijn dan waarvoor deze zijn aangekocht.

BrightPensioen is niet verplicht om de op haar website genoemde managers, partners of deskundigen te gebruiken en behoudt zich het recht voor om te veranderen van partner, manager of deskundige indien deze niet langer aan onze selectiecriteria voldoet.

Disclaimer elektronisch dataverkeer

E-mailberichten en eventuele bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je, als niet-geadresseerde, een e-mailbericht ontvangt van BrightPensioen, word je vriendelijk verzocht de afzender per direct hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van de informatie uit dit bericht door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

BrightPensioen is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mailberichten en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan de aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

E-mailberichten houden als zodanig geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig financieel instrument aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar geldende regelgeving niet geoorloofd is. De informatie is van algemene aard en niet bedoeld als persoonlijk advies noch is het gebaseerd op specifieke persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde.

Vragen

Als je vragen hebt over het gebruik van onze informatie of over de wijze waarop BrightPensioen met persoonsgegevens omgaat, kan je deze per e-mail stellen aan info@brightpensioen.nl.

Amsterdam, februari 2015

Image

Onze oplossing voor jou

Zzp'er bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Zelfstandige zonder pensioen?

Bij ons regel je het makkelijk zelf. Flexibel én met fiscaal voordeel.

Ik ben zzp'er
Werkgever bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Pensioen regelen voor je werknemers?

Wij bieden flexibiliteit voor jou als werkgever en voor medewerkers.

Ik ben werkgever
Werknemers bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Zelf pensioen opbouwen in loondienst?

Jij bepaalt hoeveel je opzijzet. En wanneer je met pensioen gaat.

Ik ben werknemer