30 juli 2015

BrightPensioen biedt pensioenopbouw voor o.a. zzp’ers en mensen in loondienst zonder pensioenregeling. De grote mate van flexibiliteit bij BrightPensioen trekt ook de aandacht van werkgevers. Zij klopten aan met het verzoek om individuele pensioenrekeningen ook voor hun medewerkers mogelijk te maken. BrightPensioen heeft haar processen en systemen aangepast om dit te kunnen faciliteren. Hierdoor kunnen werkgevers hun medewerkers pensioenopbouw bieden op een manier die veel flexibeler is dan gebruikelijk. Dit biedt grote voordelen voor alle partijen.

Hoe werkt het?
Medewerkers bouwen een individueel pensioenpotje op in de zogenoemde derde pensioenpijler. BrightPensioen incasseert bij de werkgever maandelijks de inleg, welke in mindering wordt gebracht op het salaris van de medewerker. BrightPensioen belegt deze inleg in een Lifecycle Fonds. De medewerker heeft op ieder moment inzicht in de stand van zijn of haar pensioen en kan de eigen gegevens zelf beheren. De werkgever heeft er verder geen omkijken naar. Als de medewerker vertrekt, verandert er niets. Het pensioenpotje blijft van hem of haar en de medewerker kan ervoor kiezen zelf verder te gaan met opbouwen.

Maximale flexibiliteit
Deze manier van pensioen opbouwen biedt veel meer flexibiliteit dan regulier (tweede pijler) werkgeverspensioen. Werkgevers zijn flexibel ten aanzien van wie ze mee laten doen en ze kunnen ook bepalen in welke mate ze de medewerkers willen compenseren/stimuleren via het brutoloon. Maar ook voor medewerkers wordt maximale flexibiliteit geboden. Op het moment dat het financieel om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet uitkomt kan – in overleg met de werkgever – besloten worden de inleg te verlagen of (tijdelijk) stop te zetten en als bruto salaris uit te keren.

Voor wie?
De oplossing van BrightPensioen is geschikt voor werkgevers die niet verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Voor werkgevers die best iets willen bijdragen aan het pensioen van medewerkers, maar geen zin hebben in langdurige contracten. Voor werkgevers die maximaal flexibel willen blijven en weinig geregel willen. En voor medewerkers die graag een eigen pensioenpotje willen waarover ze zelf beslissen, omdat ze niet hun leven lang bij dezelfde werkgever blijven.

Over BrightPensioen
BrightPensioen (www.brightpensioen.nl) biedt individuele pensioenopbouw (derde pijler, Box 1) tegen kostprijs. BrightPensioen is voor de specifieke doelgroep ongekend interessant doordat ze een vaste vergoeding vraagt voor haar dienstverlening – uniek in Nederland. Eind 2014 is de vergunning verleend door de Autoriteit Financiële Markten en februari 2015 vond de lancering plaats. BrightPensioen gaat de concurrentie aan met de gevestigde orde van grote pensioenfondsen en -verzekeraars en wordt eigendom van de deelnemers.
Lees hier meer over pensioen voor werkgevers en werknemers.