11 oktober 2014

Erik Fransman
De aankondiging van de crowdfunding bijeenkomst voor BrightPensioen in april 2014 trok meteen mijn aandacht. Zou er dan toch werkelijk een fatsoenlijk alternatief komen voor zelfstandigen om een pensioenvoorziening op te bouwen? Ik heb in vele besturen gezeten, o.a. tien jaar in het bestuur van de NBF (Nederlandse Beroepsvereniging van Filmmakers), waarvan de laatste drie jaar daarvan als voorzitter.

Bij de NBF hebben we voor onze leden in de loop der jaren diverse pensioenmogelijkheden (semi collectief) geregeld, maar niets waar wij als bestuur bijzonder enthousiast van werden. Er was gewoonweg niets beters.

Eerste kennismaking met BrightPensioen

Vol goede moed ging ik naar de BrightPensioen crowdfunding bijeenkomst. Na een korte, efficiënte presentatie was het mij duidelijk. Dit is een club die een reëel alternatief gaat bieden voor iedereen die geen verplicht pensioen opbouwt via de werkgever (ZZP’ers, DGA’s, mensen in loondienst zonder pensioen). Voor mij persoonlijk blijkt het echter geen optie te zijn. Ik zit te dicht tegen mijn pensioendatum aan (tien jaar) zodat het geen zin heeft om in/over te stappen. Dus besloot ik het over een andere boeg te gooien en te kijken of ik als crowdfunder mee zou doen. Wat zijn mijn overwegingen om te investeren?

Vier redenen waarom ik in BrightPensioen heb geïnvesteerd

Ten eerste om de heldere kostenstructuur. Als deelnemer betaal je € 210 per jaar voor het lidmaatschap. Met dit geld wordt de gehele organisatie betaald. Al het geld dat je inlegt voor je pensioen, blijft van jou en er zijn geen verborgen kosten. Je geld wordt via indexbeleggen tegen kostprijs belegd. Lage kosten vertalen zich in een hogere opbrengst. Let wel: Het geld wordt belegd, dus als het slecht gaat op de beurs dan gaat het slecht met je belegging en gaat het goed dan gaat het goed. Dat is een inherent risico.

Ten tweede: iedere deelnemer wordt mede-eigenaar. Dat wil zeggen: van de coöperatie en uiteraard niet van jouw geld. Wordt er winst gemaakt, dan delen de leden mee.

Ten derde zijn de salarissen van de directie begrenst tot maximaal de Balkenendenorm. Dat is al heel veel geld, en veel hoger dan de huidige directie verdient, maar wat een verademing! Vergelijk dat maar eens met andere instellingen die pensioenvermogen voor je beleggen. Daar zijn de salarissen vaak meer dan het dubbele en dat gaat ten koste van jouw opbrengst. Bij BrightPensioen niet, want alle kosten voor de organisatie worden betaald uit de € 210 lidmaatschapsgeld. Er wordt dus geen geld afgesnoept van het geld dat jij voor je pensioen ingelegd hebt. Er is ook geen prikkel om risicovoller te beleggen voor eventuele bonussen, want er zijn geen bonussen! (Reprise: Wat een verademing).

Ten vierde: de hoogte van je inleg is volledig vrij. Vanuit BrightPensioen is er geen enkele verplichting. Komt het een jaar niet goed uit, dan leg je niets in.

Twee bonusredenen

Deze vier redenen waren voor mij belangrijke overwegingen om als crowdfunder in te stappen. Maar er waren nog twee bonus- redenen (slecht woord voor een organisatie die geen bonusstructuur kent).

Bonus-reden 1: De drie oprichters (directie) hebben zelf meer dan 50% van het benodigde kapitaal ingelegd. Geen verrekening van de uren die ze er ingestopt hebben, maar daadwerkelijk harde Euro’s. Hierdoor hebben ze een persoonlijk groot belang bij het slagen van deze missie en dat geeft vertrouwen voor mij als crowdfunder.

Bonus-reden 2: Peter Verhaar, een van de oprichters van Alex beleggingsbank, adviseert BrightPensioen en is als niet-uitvoerend bestuurslid aan BrightPensioen verbonden. Peter kent het klappen van de zweep en weet waar hij het over heeft.

Een nieuwe kijk op pensioenen

BrightPensioen heeft een nieuwe kijk op pensioenen waarbij de belangrijkste elementen zijn: zeer lage vaste kosten, het is jouw geld en dat wordt alleen gebruikt voor jouw pensioen, en er blijft niets aan de strijkstok hangen omdat er geen strijkstok is.

Jouw geld staat veilig. Het enige risico dat je loopt is het beleggingsrisico. Er zijn (of komen binnenkort) meerdere instellingen die een dergelijke pensioenvoorziening gaan aanbieden. Mij spreekt BrightPensioen aan omdat het voor en door zelfstandigen is. De andere organisaties zijn gelieerd aan grote, kostbare organisaties waarbij ik mij als ZZP’er minder thuis voel.
Is er dan helemaal geen commercieel belang? Jazeker wel. Als crowfunder/investeerder wil ik mijn ingelegde geld graag terug zien, met winst! Die winst moet echter komen uit de ledenbijdragen van € 210 en dus niet uit het pensioengeld van de deelnemers. En dat is wel zo eerlijk!

Al deze bovenstaande zaken hebben mij ertoe bewogen om als crowdfunder met een substantieel bedrag in BrightPensioen te investeren. En toen het bestuur van BrightPensioen mij polste voor de functie van bestuurslid binnen de coöperatie, heb ik ja gezegd.

Erik Fransman, crowdfunder en voorzitter coöperatie BrightPensioen.