Lidmaatschap & kosten

 • Als ik later in het jaar bij BrightPensioen begin, moet ik dan voor het hele jaar betalen?

  Bij BrightPensioen betaal je pas lidmaatschap vanaf €3000 aan opgebouwd vermogen, of als je twee jaar deelnemer bent. Je betaalt enkel voor de maanden waarin aan één of beide van deze voorwaarden is voldaan (€17,50 per maand).

 • Betaal ik als werkgever ook voor de werknemers die geen rekening openen bij BrightPensioen?

  Je betaalt alleen voor jouw werknemers die daadwerkelijk een rekening openen bij BrightPensioen. Wij zullen op de factuur altijd specificeren voor wie je betaalt.

 • Wat zijn de kosten voor het lidmaatschap?

  Bij BrightPensioen kunnen zzp’ers vrijblijvend beginnen. Zolang jouw (pensioen)vermogen in de eerste twee jaar nog geen €3.000 bedraagt, betaal je geen lidmaatschapsvergoeding. Daarna betaal je €210 per jaar.

  Indien je – al dan niet tijdelijk – wilt stoppen met inleggen en er zit minder dan €50.000 in jouw pot, dan kun je een inlegpauze inlassen. In dat geval betaal je niets.

  Zie ook onze kostenpagina voor meer informatie.

 • Wat zijn de kosten van een beleggingsrekening bij BrightPensioen?

  De kosten zijn hetzelfde als voor de pensioenrekening en zijn hier terug te vinden. Heb je reeds een rekening bij BrightPensioen? Dan betaal je niets extra: je krijgt een tweede rekening voor hetzelfde lidmaatschap. Een extra rekening openen via BrightPensioen kan hier.

 • Hoe is het bedrag van € 210 per jaar tot stand gekomen?

  Ons doel is pensioenopbouw bieden tegen kostprijs. Met een lidmaatschap van € 210 per jaar is BrightPensioen bij 3.000 betalende deelnemers – dus bij een omzet van € 630.000  ‘operationeel break-even’. Dat betekent dat er niet meer directe kosten gemaakt worden dan dat er inkomsten zijn.

  Bij 10.000 betalende deelnemers is BrightPensioen winstgevend en verwachten we voor het eerst winstdeling te kunnen uitkeren aan bestaande deelnemers. Dit verwachten we in 2020 te bereiken.

  Vanuit deze getallen terugrekenend is het bedrag van 210 per jaar tot stand gekomen.

 • Wat krijg ik voor het jaarlijks lidmaatschap?

  Uit het lidmaatschap wordt de volledige bedrijfsvoering van BrightPensioen betaald. Dit zijn onder andere de kosten voor het vermogensbeheer, het voeren van de pensioenadministratie, de IT systemen, de personeelskosten, de huur van onze kantoorruimte, etc. De enige kosten die niet uit de € 210,- betaald worden zijn de variabele beleggingskosten, zoals uitgelegd op onze kostenpagina.

  Na afloop van ieder jaar zullen we een uiteenzetting geven van de bestedingen van deze gelden.

 • Zijn de lidmaatschapkosten ook aftrekbaar?

  Nee, de vaste vergoeding voor het jaarlijks lidmaatschap is niet fiscaal aftrekbaar. Dit zijn dus netto kosten. Het voordeel van een vaste vergoeding is echter dat er hierdoor meer jaarruimte overblijft voor je pensioen.

  Jouw inleg is wel fiscaal aftrekbaar, zolang deze binnen de jaar- en reserveringsruimte valt. Als dit niet zo is benadeel je jezelf doordat je er in de uitkeringsfase (nogmaals) belasting over betaalt. In dat geval kun je nog wel een Verklaring niet-afgetrokken premies’ (ook wel ‘Saldoverklaring’ genoemd) aanvragen bij de Belastingdienst.

   

 • Als ik stop met inleggen, moet ik dan het lidmaatschap betalen?

  Wanneer je een periode* niet meer wilt of kunt inleggen, kun je een inlegpauze inlassen. Op dat moment is het lidmaatschap gratis. Voorwaarde is dat je minimaal één jaar het lidmaatschap hebt betaald en dat er minder dan € 50.000 in je pensioenpot zit.

  Hoe werkt het?

  1. Login op jouw BrightPensioen omgeving 
  2. Via het contactformulier kun je aangeven dat je (voorlopig) wilt stoppen met inleggen.
  3. Wij sturen je een bevestiging
  4. Je betaalt vanaf dat moment niet meer voor het lidmaatschap.
  5. Je kun je inleg niet meer aanpassen en er wordt geen risico afgebouwd via de lifecycle.
  6. Wanneer je de pauze wilt opheffen doe je dat opnieuw via een contactformulier.
  7. Je ontvangt een bevestiging met de datum waarop jouw rekening weer actief geworden is en op dat moment kun je je inleg weer aanpassen.
  8. Je begint weer met betalen voor het lidmaatschap.

  *) Minimaal één kalenderjaar

   

 • Wat houdt ‘aandeelhouder worden’ precies in?

  Bij BrightPensioen krijg je voor het inschrijfgeld van € 100 certificaten van aandelen BrightPensioen. Via een coöperatie wordt je mede-eigenaar van BrightPensioen. Je hebt daarmee een stem in hoe zaken bij BrightPensioen geregeld worden.

  Er is een coöperatiebestuur en een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Daar kan iedere deelnemer zaken ter tafel brengen die het bestuur vervolgens – als aandeelhouder van BrightPensioen – kan inbrengen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BrightPensioen.

  Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het aandelenbelang – en daarmee de zeggenschap – van de deelnemerscoöperatie. Het doel is dat de deelnemerscoöperatie in de toekomst de meerderheid van de aandelen heeft.

  Als er in de toekomst winst gemaakt wordt, dan deel je als deelnemer tevens mee in die winst.

 • Gaat BrightPensioen de kosten die jullie in rekening brengen ooit verhogen?

  Onze missie is pensioenopbouw bieden tegen kostprijs, en deze kostprijs zo laag mogelijk zien te krijgen. Het is dan ook zeker niet de bedoeling de kosten die we in rekening brengen te verhogen maar in de toekomst juist te verlagen.

  Jouw kosten worden bepaald door de jaarlijkse fondskosten en de jaarlijkse vaste vergoeding voor onze dienstverlening.

  In het eerste jaar (2015) bedroegen de jaarlijkse fondskosten ongeveer 0,21 procent van het beheerd vermogen. Een randvoorwaarde voor het Bright LifeCycle fonds is dat deze nooit hoger mogen worden dan 0,30 procent. Naarmate het belegd vermogen in het Bright LifeCycle Fonds groeit, krijgt het fonds toegang tot goedkopere indextrackers waardoor deze prijs verder kan zakken. We verwachten in 2020 nog maximaal 0,15 procent aan kosten te hoeven betalen en in de verdere toekomst hopelijk nog minder. En daarmee zakken jouw kosten ook, want wij zullen dit altijd tegen kostprijs doorberekenen. Dus hoe meer deelnemers, hoe lager deze kosten worden.

  De vaste vergoeding die je ons betaalt voor onze dienstverlening is € 210,- per jaar. In al onze plannen is rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de inflatie ooit weer fors toeneemt, is in onze Aanvullende Voorwaarden opgenomen dat de prijs aangepast kan worden aan de CPI-prijsindex. Het is echter de bedoeling dat we in de toekomst ook deze kosten naar beneden brengen. Dat is mogelijk als er voldoende deelnemers zijn om alle operationele en financieringskosten te dekken.

  Alles weten over welke kosten je betaalt bij BrightPensioen? Kijk eens op onze kostenpagina!

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000