Over BrightPensioen

Valt BrightPensioen onder het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op jouw vermogen bij BrightPensioen, omdat jouw vermogen belegd wordt in het Bright Lifecycle Fonds. Jouw participaties in het fonds vertegenwoordigen een waarde en die waarde is van jou. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met BrightPensioen in de toekomst, dan blijven deze participaties gewoon van jou en zullen deze nooit mee het faillissement ingaan. Een normale bank verdient geld door jouw geld weer uit te lenen. Om die reden bestaat het depositogarantiestelsel en zijn tegoeden in dat geval tot 100.000 gedekt. Bij BrightPensioen is dit dus niet het geval en loop je alleen een beleggingsrisico, zoals dat met alle beleggingen is.

Wat voor een instelling is BrightPensioen?

BrightPensioen is een beleggingsinstelling die vermogen belegt ten behoeve van de oudedagsvoorziening van mensen die zelf hun pensioen moeten regelen, zoals ZZP’ers en mensen in loondienst zonder pensioenregeling. Deze doelgroep is aangewezen op de derde pijler binnen ons pensioenstelsel en kan uitsluitend derde pijler pensioen (oftewel ‘lijfrente’) opbouwen.

BrightPensioen is een financiële instelling die beleggingslijfrente biedt voor derde pijler pensioenopbouw.

We zijn dus geen pensioenfonds, geen pensioenverzekeraar en geen premiepensioeninstelling.

Hoe makkelijk kan ik weer weg bij BrightPensioen?

Als je weer weg wilt bij BrightPensioen, bijvoorbeeld omdat je weer in loondienst gaat, dan kan dat heel makkelijk. We vragen je dan een andere derde-pijler aanbieder te kiezen (bijvoorbeeld een bankspaar-aanbieder) naar welke we het saldo van jouw pensioenpotje kunnen overmaken. Anders betaal je immers revisierente, zoals in deze FAQ uitgelegd. BrightPensioen rekent hiervoor geen kosten maar de kosten die het verkopen van jouw beleggingen met zich meebrengen worden wel tegen kostprijs verrekend met het saldo van jouw vermogen. Deze kosten bedragen 0,05%, oftewel € 5,- per € 10.000,- van jouw pensioenvermogen. Dit is om de achterblijvende deelnemers te compenseren voor deze kosten.

Mocht BrightPensioen failliet gaan, wat gebeurt er dan?

Mocht BrightPensioen failliet gaan, dan heeft dit geen gevolgen voor het (pensioen)vermogen van de deelnemers want dit staat veilig bij onze bewaarder KAS bank*.
In dat geval zal er, in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aangesteld worden. En daarnaast kan de deelnemer op ieder gewenst moment het vermogen ook zelf naar een andere aanbieder overhevelen. Dus wat er ook met BrightPensioen gebeurt: jouw vermogen staat veilig.

*KAS bank is een systeembank (het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders wordt daar bewaard). En zelfs als KAS bank failliet zou gaan heeft dit geen impact op het vermogen van de deelnemers. Want anders dan bij een spaarrekening gaan de aandelen en obligaties van klanten niet mee bij een faillissement van een bewaarbank. Daarom bestaat er ook geen depositogarantiestelsel voor het (pensioen)vermogen bij bewaarbanken.

Wie zijn de initiatiefnemers van BrightPensioen?

BrightPensioen is opgericht door Karin Jakobsen en Annemieke Beijerinck-Vlek. Een financiële instelling, opgericht door vrouwen. Dat is tamelijk bijzonder in een wereld die vooral door mannen wordt gedomineerd. Nu hoeft dat niet noodzakelijk beter te zijn. Het is wel verfrissend.

In ieder geval is al diverse keren aangetoond dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Ze nemen minder risico, hebben meer oog voor de lange termijn en doen minder transacties. Dan is het toch prettig om te weten dat het beleggingsbeleid van BrightPensioen is opgesteld door vrouwen.

Enkele bronnen.

Recent bleek dit nog uit de gegevens van Binck. En wat langer geleden al uit de gegevens van SNS fundcoach. Maar ook de ING en een beleggerswebsite melden dat vrouwen beter beleggen.

Wie is / wordt eigenaar van BrightPensioen?

BrightPensioen is eigendom van de oprichters (Karin, Annemieke en Sjaak), de crowdfunders en de deelnemers. De deelnemers zijn via een deelnemerscoöperatie aandeelhouder en het aandeel van deze coöperatie groeit, naarmate het aantal deelnemers groeit. BrightPensioen is zo opgezet dat de deelnemers uiteindelijk de volledige zeggenschap over BrightPensioen krijgen. Dat zal naar schatting zijn bij ongeveer 50.000 deelnemers.

Is BrightPensioen aangesloten bij het KiFiD?

Ja, BrightPensioen is aangesloten bij het KiFiD.
Dit betekent dat als je een klacht
hebt over onze dienstverlening en je komt er met ons niet uit, je deze klacht kunt indienen bij het KiFiD. Is jouw klacht ontvankelijk? Dan zal het KiFiD  je klacht  in behandeling nemen en haar uitspraak is bindend voor BrightPensioen.

KIFID2015

Wat gebeurt er als BrightPensioen ooit in zwaar weer komt?

Uiteraard gaan wij daar geheel niet van uit, maar stel dat BrightPensioen toch niet het succes wordt dat wij verwachten? Dan is er voor onze deelnemers niets aan de hand. Jouw geld staat immers veilig. Onze bewaarder, KAS Trust & Depositary Services zal dan in samenspraak met de deelnemers, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aanstellen. En natuurlijk kan jij je vermogen op ieder gewenst moment ook zelf naar een andere aanbieder overhevelen.

 

Hoe veilig is vermogen opbouwen bij Bright?

BrightPensioen staat, net als alle andere financiële instellingen in Nederland, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Er wordt streng gekeken of wij onze financiën wel op orde hebben en of wij de juiste dienstverlening bieden aan onze klanten.

Voor iedere beleggingsinstelling in Nederland geldt dat het vermogen van de deelnemer moet zijn ondergebracht in een apart ‘bewaarbedrijf’. Jouw (pensioen)vermogen blijft altijd jouw eigendom en wordt bewaard bij de grootste bewaarbank van Nederland, KAS Trust & Depositary Services. Daar staat het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders ‘in bewaring’. Mocht er iets met BrightPensioen gebeuren, dan zal KAS Trust & Depositary Services, in samenspraak met de deelnemers, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aanstellen.

Wat zijn de verschillen tussen BrightPensioen en ZZP Pensioen?

Op dit moment zijn nog niet alle details van het ZZP Pensioen van de vertegenwoordigende ZZP organisaties bekend. In dit document, gebaseerd op uitlatingen in de media en gesprekken die we hadden met mensen van ZZP Nederland, PZO, FNV Zelfstandigen en Loyalis, beschrijven we de overeenkomsten en verschillen, voor zover bekend.

Hebben jullie een vergunning?

Ja, op 19 december 2014 is onze vergunning voor een beleggingsinstelling (‘ICBE Beheerder’) afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

BrightPensioen (Bright Pensions N.V.) staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000