Over BrightPensioen

 • Biedt BrightPensioen ook een oplossing voor arbeidsongeschiktheid?

  BrighPensioen biedt zelf geen oplossing. Wel deelt een groep van meer dan 300 Bright leden onderling het risico op arbeidsongeschiktheid in een besloten kring op het crowdsurance platform SharePeople. Op deze pagina op de website van SharePeople vind je meer informatie.

  Daarnaast kunnen Bright leden een AOV afsluiten bij Allianz, met een speciale Bright-ledenkorting.

  NB: BrightPensioen verdient hier geen geld aan.

 • Wat zijn de verschillen tussen de oplossing van BrightPensioen en een traditionele collectieve pensioenregeling?

  De verschillen tussen deze vormen van pensioen aanbieden zijn er veelvuldig. We hebben speciaal een whitepaper geschreven om deze verschillen goed uit te leggen. Hierin leggen we de verschillen uit, waarvan flexibiliteit en duurzaamheid misschien wel de belangrijkste verschillen zijn.

 • Wat voor een instelling is BrightPensioen?

  BrightPensioen is een beleggingsinstelling die vermogen belegt ten behoeve van de oudedagsvoorziening van mensen die zelf hun pensioen moeten regelen, zoals ZZP’ers en mensen in loondienst zonder pensioenregeling. Deze doelgroep is aangewezen op de derde pijler binnen ons pensioenstelsel en kan uitsluitend derde pijler pensioen (oftewel ‘lijfrente’) opbouwen.

  BrightPensioen is een financiële instelling die beleggingslijfrente biedt voor derde pijler pensioenopbouw.

  We zijn dus geen pensioenfonds, geen pensioenverzekeraar en geen premiepensioeninstelling.

 • Wat krijg ik voor het jaarlijks lidmaatschap?

  Uit het lidmaatschap wordt de volledige bedrijfsvoering van BrightPensioen betaald. Dit zijn onder andere de kosten voor het vermogensbeheer, het voeren van de pensioenadministratie, de IT systemen, de personeelskosten, de huur van onze kantoorruimte, etc. De enige kosten die niet uit de € 210,- betaald worden zijn de variabele beleggingskosten, zoals uitgelegd op onze kostenpagina.

  Na afloop van ieder jaar zullen we een uiteenzetting geven van de bestedingen van deze gelden.

 • Wat is het verschil tussen BrightPensioen en banksparen?

  De overheid wil dat mensen pensioen opbouwen. Pensioen opbouwen heeft daarom een aantal voordelen ten opzichte van sparen bij een bank. In tegenstelling tot sparen bij een bank, betaal je geen vermogensrendementsheffing over het vermogen wat je bij BrightPensioen via een pensioenrekening opbouwt.
  Daarnaast mag je elk jaar een deel van je inkomen fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen: de jaarruimte. Dit geld zet je opzij vanuit je bruto-inkomsten.

  Het rendement bij banksparen wordt bepaald door de rente die de bank biedt, en die is laag. Bovendien loop je inflatierisico als je geld voor een lange periode vastzet.
  Normaliter bestaat je pensioen voor het grootste deel uit rendement en voor een kleiner deel uit inleg. Maar daarvoor is meer rendement nodig dan dat bij banksparen behaald kan worden.

  In het Bright LifeCycle fonds beleggen we in een mix van aandelen en obligaties. Zodoende dekken we rente- en inflatierisico’s gedeeltelijk af. Rendementen uit het verleden zeggen niets over de toekomst, maar de historische rendementen van beleggen in een mix van aandelen en obligaties zijn ruim tweemaal zo hoog als bij banksparen.

  Bij banksparen ben je instaat om je vermogen tussentijds op te nemen. Bij pensioen sparen spaar je voor later. Dit geld komt dus pas vrij op het moment dat je met pensioen gaat. Bij BrightPensioen krijg je daarom voor het lidmaatschap twee rekeningen: een pensioenrekening en een beleggingsrekening. Het vermogen op de pensioenrekening staat vast voor later, het vermogen op de beleggingsrekening niet. Je kan deze dus gebruiken als buffer.

  Meer weten over de verschillende manieren van sparen?
  Download onze whitepaper

 • Wie zijn de initiatiefnemers van BrightPensioen?

  BrightPensioen is opgericht door Karin Jakobsen en Annemieke Beijerinck-Vlek. Een financiële instelling, opgericht door vrouwen. Dat is tamelijk bijzonder in een wereld die vooral door mannen wordt gedomineerd. Nu hoeft dat niet noodzakelijk beter te zijn. Het is wel verfrissend.

  In ieder geval is al diverse keren aangetoond dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Ze nemen minder risico, hebben meer oog voor de lange termijn en doen minder transacties. Dan is het toch prettig om te weten dat het beleggingsbeleid van BrightPensioen is opgesteld door vrouwen.

  Enkele bronnen.

  Recent bleek dit nog uit de gegevens van Binck. En wat langer geleden al uit de gegevens van SNS fundcoach. Maar ook de ING en een beleggerswebsite melden dat vrouwen beter beleggen.

 • Wie is/ wordt eigenaar van BrightPensioen?

  BrightPensioen is eigendom van de oprichters, de crowdfunders, Allianz, enkele informal investors, en de deelnemers. E.e.a. kun je zien in de aandeelhoudersovereenkomst in ons documentencentrum.

  De deelnemers zijn via een deelnemerscoöperatie aandeelhouder en het aandeel van deze coöperatie groeit, naarmate het aantal deelnemers groeit. BrightPensioen is zo opgezet dat de deelnemerscoöperatie uiteindelijk de meerderheid van de aandelen (en daarmee de zeggenschap over BrightPensioen) krijgt. Dat zal naar schatting bij ongeveer 50.000 deelnemers zijn.

 • Wat houdt ‘aandeelhouder worden’ precies in?

  Bij BrightPensioen krijg je voor het inschrijfgeld van € 100 certificaten van aandelen BrightPensioen. Via een coöperatie wordt je mede-eigenaar van BrightPensioen. Je hebt daarmee een stem in hoe zaken bij BrightPensioen geregeld worden.

  Er is een coöperatiebestuur en een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Daar kan iedere deelnemer zaken ter tafel brengen die het bestuur vervolgens – als aandeelhouder van BrightPensioen – kan inbrengen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BrightPensioen.

  Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het aandelenbelang – en daarmee de zeggenschap – van de deelnemerscoöperatie. Het doel is dat de deelnemerscoöperatie in de toekomst de meerderheid van de aandelen heeft.

  Als er in de toekomst winst gemaakt wordt, dan deel je als deelnemer tevens mee in die winst.

 • Is BrightPensioen aangesloten bij het KiFiD?

  Ja, BrightPensioen is aangesloten bij het KiFiD.
  Dit betekent dat als je een klacht
  hebt over onze dienstverlening en je komt er met ons niet uit, je deze klacht kunt indienen bij het KiFiD. Is jouw klacht ontvankelijk? Dan zal het KiFiD  je klacht  in behandeling nemen en haar uitspraak is bindend voor BrightPensioen.

  KIFID2015

 • Heeft BrightPensioen een vergunning?

  Ja, op 19 december 2014 is onze vergunning voor een beleggingsinstelling (‘ICBE Beheerder’) afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  BrightPensioen (Bright Pensions N.V.) staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

 • Heeft BrightPensioen een dekkingsgraad?

  Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen waarbij al het vermogen in een collectieve pot zit. Het is de verhouding tussen het totale vermogen en de verplichtingen die een pensioenfonds heeft naar de toekomst.

  Bij BrightPensioen bouw je pensioen op in een eigen, individuele pensioenpot. Op pensioenleeftijd zet je deze pensioenpot om in een pensioenuitkering. Dekkingsgraden spelen hier geen rol.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000