Pensioen algemeen

Valt BrightPensioen onder het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op jouw vermogen bij BrightPensioen, omdat jouw vermogen belegd wordt in het Bright Lifecycle Fonds. Jouw participaties in het fonds vertegenwoordigen een waarde en die waarde is van jou. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met BrightPensioen in de toekomst, dan blijven deze participaties gewoon van jou en zullen deze nooit mee het faillissement ingaan. Een normale bank verdient geld door jouw geld weer uit te lenen. Om die reden bestaat het depositogarantiestelsel en zijn tegoeden in dat geval tot 100.000 gedekt. Bij BrightPensioen is dit dus niet het geval en loop je alleen een beleggingsrisico, zoals dat met alle beleggingen is.

Wat zijn de verschillen tussen de oplossing van BrightPensioen en een traditionele collectieve pensioenregeling?

De verschillen tussen deze vormen van pensioen aanbieden zijn er veelvuldig. We hebben speciaal een whitepaper geschreven om deze verschillen goed uit te leggen. Hierin leggen we de verschillen uit, waarvan flexibiliteit en duurzaamheid misschien wel de belangrijkste verschillen zijn.

Staat BrightPensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat alleen het pensioen opgebouwd in de eerste (AOW) en tweede pijler (pensioenfonds/pensioenverzekeraar via werkgever). Individueel opgebouwd pensioen zoals BrightPensioen valt in de derde pijler en is niet zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Dit wordt geregeld vanuit de overheid, wellicht komt hier in de toekomst een oplossing voor. In onze online omgeving is er wel een mogelijkheid om het overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl te uploaden.

Wat is de premiegrondslag?

De premiegrondslag is het deel van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. Dit is het bruto jaarinkomen minus de AOW franchise. Op onze pagina over de jaarruimte leggen we dit verder uit.

Wat is de FOR en hoe werkt dat?

FOR staat voor Fiscale Oudedag Reserve. Als zelfstandige kun je een deel van je winst reserveren als oudedagsreserve (FOR). Dit is voor 2017 9,8% van je winst uit onderneming met een maximum van 2017: € 8.946 (2016: € 8.774). Over dit deel hoef je geen belasting te betalen. Je moet wel voldoen aan het urencriterium (1.225 uur) om een FOR te kunnen opbouwen.

Je bepaalt elk jaar of je FOR opbouwt of niet. Als je in 2017 je FOR ‘aan’ hebt staan, moet deze ook echt met 9,8% (of het maximum) van je winst uit onderneming toenemen. Je FOR kan nooit groter zijn dan je eigen vermogen en eventueel rendement op je FOR (bijvoorbeeld spaarrente of beleggingsrendement) moet je bij je inkomen tellen. Deze wordt dus belast.

We hebben een goede uitleg hoe je handig gebruik kunt maken van de FOR.

Zo ga je slim om met je FOR

 

Wat is reserveringsruimte?

Wat is de reserveringsruimte voor je pensioen?

Hét grote voordeel van pensioen opbouwen ten opzichte van ‘gewoon’ sparen is namelijk het belastingvoordeel. Dubbel voordeel want:

a) je zet geld opzij vanuit je bruto inkomsten.
b) je betaalt geen vermogensrendementsheffing over je opgebouwde vermogen.

Om die reden wordt je wel beperkt in hoeveel je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Het deel van je inkomen dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten, wordt bepaald door je jaarruimte en je reserveringsruimte.

De jaarruimte is dat deel van je inkomen dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen. Deze wordt bepaald door wat je het jaar daarvoor hebt verdiend. De reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van voorgaande zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ en naast je jaarruimte storten.

Hier een uitgebreide uitleg over hoe je deze zelf kunt berekenen of klik door om onze handige tool te downloaden waarmee je dat kunt doen.

Uitleg jaar- en reserveringsruimte  Download berekentool

Hoe hoog is een AOW uitkering?

Dit wisselt per jaar, omdat de AOW over het algemeen meestijgt met het prijspeil in Nederland. De AOW is gebaseerd op het minimum loon. Voor 2016 gelden de volgende AOW bedragen:

  • Een alleenstaande krijgt € 1.138,15 bruto per maand. Dit komt neer op € 1.075,56 netto
  • Een samenwonend persoon krijgt € 783,87 bruto per maand, oftewel € 740,76 netto

De netto bedragen zijn inclusief de loonheffingskorting. Heb je naast de AOW ook ander inkomen en gebruik je daar de heffingskorting, dan is het netto AOW bedrag lager. Alle actuele bedragen zijn te vinden op de site van de SBV.

Kan ik de eenmaal gekozen pensioen-/einddatum nog wijzigen?

Ja, die datum kun je op ieder moment nog wijzigen.

Wat is jaarruimte?

Wat is jaarruimte voor pensioen?

Hét grote voordeel van pensioen opbouwen ten opzichte van ‘gewoon’ sparen is namelijk het belastingvoordeel. Dubbel voordeel want:

a) je zet geld opzij vanuit je bruto inkomsten.
b) je betaalt geen vermogensrendementsheffing over je opgebouwde vermogen.

Om die reden word je wel beperkt in hoeveel je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Het deel van je inkomen dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten, wordt bepaald door je jaarruimte en je reserveringsruimte.

De jaarruimte is dat deel van je inkomen dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen.
Let op: je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend.

Download berekentool

Hoe zit het met mijn nabestaanden, mocht ik komen te overlijden?

Jouw opgebouwde kapitaal komt, mocht je komen te overlijden, toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Omdat jouw pensioenpot in de loop der tijd groeit, wordt een voorziening voor je nabestaanden – bijvoorbeeld in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering – steeds minder noodzakelijk wanneer je de pensioenleeftijd nadert.

Een overlijdensrisicoverzekering kan uiteraard goed van pas komen wanneer je nog een poos van je pensioenleeftijd af zit. Dan zit er immers nog een relatief laag bedrag in jouw pensioenpot. Hiervoor kan een overlijdensrisicoverzekering (ORV) een nuttige aanvullende verzekering zijn.

BrightPensioen biedt zelf geen verzekeringen, maar heeft sinds juli 2016 een strategische samenwerking met Allianz. Allianz biedt een ORV, welke online af te sluiten is.

Kan ik geld uit mijn (Fiscale) Oudedagreserve (FOR) overhevelen?

Ja dat kan! In dat geval neemt je FOR af met het bedrag dat je inlegt voor je lijfrente bij BrightPensioen. Dit bedrag wordt bij je winst opgeteld, maar daar staat een even grote aftrek in Box 1 tegenover. Je betaalt per saldo dus niet meer belasting.

 

Kan ik bestaande lijfrentes of geld van bankspaarrekeningen overhevelen?

Lijfrente of bankspaarsaldo overhevelen

Pensioen dat je hebt opgebouwd in de derde pijler, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of op een bankspaarrekening, kun je overhevelen naar BrightPensioen. Voor bestaande BrightPensioen deelnemers is dit zelfs zeer verstandig, omdat Bright alleen verdient aan het jaarlijks lidmaatschap en het beleggen tegen kostprijs uitvoert.

In 5 stappen geregeld

Om dit proces in gang te zetten vind je hier een stappenplan en het aanvraagformulier.

Let wel: indien je een lijfrente hebt dat onder het ‘oude regime’ valt, vervalt dit oude regime. BrightPensioen valt namelijk onder het ‘nieuwe lijfrente regime’. Meer info over de verschillen tussen het oude en nieuwe regime kun je hier terugvinden.

Staat mijn pensioen veilig, mocht ik in de bijstand belanden?

Bijstand en pensioen

Sinds 1 januari 2016 is de wet gewijzigd en is je derdepijler pensioenpotje ook veilig voor de bijstandstoets. Oftewel: je hoeft niet meer je pensioenpot ‘op te eten’ voordat je recht hebt op bijstand.

Kan ik bij mijn pensioenpot als ik arbeidsongeschikt word?

Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om opgebouwd derde pijler pensioenvermogen op te nemen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heb je een verklaring nodig van een arts.

De maximale hoogte van wat je uit je opgebouwde potje mag laten uitkeren, hangt af van wat je de afgelopen twee jaar verdiend hebt. De uitkering mag nooit hoger zijn dan € 40.000,- per jaar.

Let op: dit is geen alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Moet ik ook een verzekering afsluiten?

Een verzekering voor je nabestaanden of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten kan verstandig zijn. Het is echter voor iedereen een individuele afweging of een verzekering wenselijk is.

BrightPensioen heeft in juli 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Allianz. Allianz heeft een aantrekkelijke overlijdensrisicoverzekering, waarmee je kunt zorgen dat je je nabestaanden niet onverzorgd achter laat, mocht je komen te overlijden. Allianz heeft ook een Arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV) welke online af te sluiten is.

Als je advies wilt of een verzekering in jouw situatie verstandig is, neem dan contact op met een financieel adviseur.

 

Kan ik mijn pensioengeld ook eerder opnemen?

Ja, dat is mogelijk maar niet verstandig. Als je (een deel van) het opzij gezette geld wilt laten uitkeren betaal je – naast de inkomstenbelasting die over de uitkering geheven zal worden – nog een extra percentage van maximaal 20 procent, de zogeheten revisierente. Je kunt de hoogte van de verschuldigde revisierente bij voortijdige afkoop berekenen op de site van de Belastingdienst. Het geld is immers bedoeld voor je pensioen en de overheid wil op deze manier voorkomen dat dit voortijdig geconsumeerd wordt. De uitzondering op deze regel is wanneer het er uitziet dat je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval kun je onder de revisierente uit.

Wel kun je al eerder dan op pensioenleeftijd een uitkering aankopen, bijvoorbeeld op je 60ste al. Deze dient dan wel tot minimaal 20 jaar na AOW datum te lopen.

Hebben jullie ook een dekkingsgraad?

Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen waarbij al het vermogen in een collectieve pot zit. Bij BrightPensioen bouw je pensioen op in een eigen, individueel ‘pensioenpotje’. Wel zo simpel en wel zo eerlijk.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000