Veiligheid

 • Hoe is het toezicht geregeld bij BrightPensioen?

  BrightPensioen staat – net als alle andere financiële instellingen in Nederland – onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Er wordt streng gekeken of wij onze financiën op orde hebben en of wij goede dienstverlening bieden aan onze klanten.

 • Hoe voorkomt SharePeople misbruik?

  SharePeople is een ‘Semco-style‘ oplossing. Er wordt uitgegaan van vertrouwen. En vertrouwen is goedkoper dan (alles) controleren. Zo worden je beloften, zoals het niet ziek zijn bij start deelname of het door jou gekozen inkomensniveau, niet vooraf gecontroleerd. Er vindt pas controle plaats zodra je je ziek meldt. Dan wordt – namens de deelnemers – gecontroleerd of je je aan je belofte hebt gehouden en wordt je gevraagd jouw inkomensgegevens (bijvoorbeeld btw-aangifte) te delen. Dit scheelt naar schatting meer dan > 98% werk ten opzichte van een één op één controle vooraf. En daarmee kan SharePeople voordeliger werken dan traditionele verzekeraars.

  Zie de ‘Hoe werkt het’ pagina op de website van SharePeople.

 • Wat gebeurt er als SharePeople failliet gaat?

  Mocht SharePeople failliet gaan dan houdt de serviceverlening via het platform op. Uiteraard blijft het geld dat op jouw eigen rekening staat van jou. Mocht je op dat moment ziek zijn en giften van anderen ontvangen, dan zal dit vermoedelijk ook ophouden.

 • Valt BrightPensioen onder het depositogarantiestelsel?

  Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op jouw vermogen bij BrightPensioen, omdat jouw vermogen belegd wordt in het Bright Lifecycle Fonds. Jouw participaties in het fonds vertegenwoordigen een waarde en die waarde is van jou. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met BrightPensioen in de toekomst, dan blijven deze participaties gewoon van jou en zullen deze nooit mee het faillissement ingaan. Een normale bank verdient geld door jouw geld weer uit te lenen. Om die reden bestaat het depositogarantiestelsel en zijn tegoeden in dat geval tot 100.000 gedekt. Bij BrightPensioen is dit dus niet het geval en loop je alleen een beleggingsrisico, zoals dat met alle beleggingen is.

 • Wat als BrightPensioen failliet gaat?

  Mocht BrightPensioen failliet gaan, dan heeft dit geen gevolgen voor het (pensioen)vermogen van de deelnemers want dit staat veilig bij onze bewaarder KAS bank*.
  In dat geval zal er, in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aangesteld worden. En daarnaast kan de deelnemer op ieder gewenst moment het vermogen ook zelf naar een andere aanbieder overhevelen. Dus wat er ook met BrightPensioen gebeurt: jouw vermogen staat veilig.

  *KAS bank is een systeembank (het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders wordt daar bewaard). En zelfs als KAS bank failliet zou gaan heeft dit geen impact op het vermogen van de deelnemers. Want anders dan bij een spaarrekening gaan de aandelen en obligaties van klanten niet mee bij een faillissement van een bewaarbank. Daarom bestaat er ook geen depositogarantiestelsel voor het (pensioen)vermogen bij bewaarbanken.

 • Hoe wordt het risico afgebouwd?

  Het risico wordt automatisch afgebouwd van neutraal naar defensief. Hierdoor wordt voorkomen dat een wereldwijde beurscrash vlak voor pensioendatum een te grote invloed heeft op jouw pensioen.

  We beginnen hiermee tien jaar voor de door jou opgegeven pensioendatum. Vervolgens wordt in 120 maandelijkse stapjes het risico afgebouwd. Door dit in maandelijkse stapjes in plaats van jaarlijkse stappen te doen gebeurt dit heel geleidelijk. En dat zorgt weer voor een stabielere rendementsontwikkeling. Wil je dat we eerder beginnen met risico afbouwen, dan kun je jouw pensioendatum vroeger zetten. En wil je langer in een neutraal profiel blijven zitten kun je de pensioendatum later zetten.

  BrightPensioen_lifeCycle_fonds_150dpi

 • Geeft BrightPensioen ook garanties?

  We geven de garantie dat we altijd tegen kostprijs zullen beleggen en dat we nooit geld zullen verdienen aan je inleg of je pensioenvermogen.

  We garanderen je echter geen eindkapitaal. Dat doen de zogenaamde ‘verzekerde lijfrentes’. Deze zijn significant duurder en leveren om die reden vrijwel altijd minder op (zie bijvoorbeeld dit rapport van Moneyview). Pensioen gaat over een lange termijn. Gedurende deze termijn zullen er periodes met betere en met mindere beleggingsresultaten zijn. Met ons beleggingsbeleid spreiden we de risico’s en bouwen we deze af richting pensioendatum. Ons doelrendement is 4 procent boven inflatie en daar is de samenstelling van onze beleggingsportefeuille op gebaseerd. Lees hier meer over hoe wij de risico’s beperken.

 • Staat mijn pensioen veilig, mocht ik in de bijstand belanden?

  Bijstand en pensioen

  Sinds 1 januari 2016 is de wet gewijzigd en is je derdepijler pensioenpotje ook veilig voor de bijstandstoets. Oftewel: je hoeft niet meer je pensioenpot ‘op te eten’ voordat je recht hebt op bijstand.

 • Moet ik ook een verzekering afsluiten?

  Een verzekering voor je nabestaanden of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten kan verstandig zijn. Het is echter voor iedereen een individuele afweging of een verzekering wenselijk is.

  BrightPensioen heeft in juli 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Allianz. Allianz heeft een aantrekkelijke overlijdensrisicoverzekering, waarmee je kunt zorgen dat je je nabestaanden niet onverzorgd achter laat, mocht je komen te overlijden. Allianz heeft ook een Arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV) welke online af te sluiten is.

  Als je advies wilt of een verzekering in jouw situatie verstandig is, neem dan contact op met een financieel adviseur.

   

 • Hoe veilig is vermogen opbouwen bij BrightPensioen?

  BrightPensioen staat, net als alle andere financiële instellingen in Nederland, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Er wordt streng gekeken of wij onze financiën wel op orde hebben en of wij de juiste dienstverlening bieden aan onze klanten.

  Voor iedere beleggingsinstelling in Nederland geldt dat het vermogen van de deelnemer moet zijn ondergebracht in een apart ‘bewaarbedrijf’. Jouw (pensioen)vermogen blijft altijd jouw eigendom en wordt bewaard bij de grootste bewaarbank van Nederland, KAS Trust & Depositary Services. Daar staat het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders ‘in bewaring’. Mocht er iets met BrightPensioen gebeuren, dan zal KAS Trust & Depositary Services, in samenspraak met de deelnemers, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aanstellen.

 • Welke risico’s loop ik?

  Je loopt beleggingsrisico’s. Onze overtuiging is dat je voor een goed pensioen moet beleggen. Waarom dit is, hoe we beleggen en hoe we het risico spreiden leggen we uit op deze pagina. Een goed rendement is niet gegarandeerd en het is niet zeker of de beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen en ook de rentestand heeft invloed op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het fonds. Deze risico’s liggen bij de deelnemer. Voor meer informatie over de risico’s zie hoofdstuk 8 van het Prospectus.

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000