• Kan ik bij mijn pensioen (lijfrente) als ik arbeidsongeschikt word?

    Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om opgebouwde derde pijler pensioen (lijfrente) op te nemen in geval van langdurige (langer dan 12 maanden) arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heb je een verklaring nodig van een arts waaruit blijkt dat je de komende 12 maanden niet in staat bent jouw hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid volledig uit te voeren.

    Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de voorwaarden.