• Hoe gaat BrightPensioen om met ontvangen dividend op de beleggingen?

    Al het rendement (dividenden, koerswinsten of -verliezen, rentebaten en -lasten) komt ten goede aan het fonds. De subfondsen van het Bright Lifecycle fonds ontvangen van tijd tot tijd dividenden en/of coupons en herbelegt deze gelden. Ook komen eventuele rentebaten en -lasten aan de subfondsen toe.