• Hoe gaat BrightPensioen om met ontvangen dividend op de beleggingen?

    Alle rendement (dividenden, koerswinsten of -verliezen, rentebaten en -lasten) komt ten goede aan het fonds. De subfondsen van het Bright Lifecycle fonds ontvangen van tijd tot tijd dividenden en/of coupons en herbelegt deze gelden. Ook komen eventuele rentebaten en -lasten door de subfondsen toe.