• Kan ik nog inleggen op mijn lijfrenterekening als ik naar het buitenland verhuis?

    Ja! Zolang je vanaf een IBAN inlegt vanuit de EER (SEPA gebied), kun je blijven inleggen. NB: het is dus géén vereiste dat je in de EER fiscaal inwoner bent.

    Let wel op: als je fiscaal inwoner van een ander land bent, geniet je in Nederland geen fiscale aftrek meer over het bedrag dat je inlegt. Je kunt nog wel gebruikmaken van de saldomethode: hiermee kun je jaarlijks max. € 2.269 inleggen waarover je bij uitkering geen inkomstenbelasting verschuldigd bent. Over de (toekomstige) uitkering van alle inleg daarboven (alsmede het gemaakte rendement over de volledige inleg die je vanuit het buitenland hebt gedaan) ben je wel inkomstenbelasting verschuldigd. Je spaart wel vermogensbelasting in het buitenland uit, maar of dit fiscaal interessant genoeg is om door te gaan met inleggen (en dus ook periodiek saldoverklaringen aan te vragen), is een afweging die je zelf moet maken.