• Wat is het samengesteld rendement bij periodieke inleg?

    Het samengesteld rendement is het gemiddeld jaarrendement per inleg. Als je sinds de start van het Bright LifeCycle Fonds (6 februari 2015) een vast bedrag per maand hebt ingelegd, heeft elke inleg dit rendement gemiddeld per jaar gemaakt. Dit komt het meest overeen met de praktijk van pensioen opbouwen, waar je periodiek een bedrag inlegt.