• Wat is samengesteld rendement bij periodieke inleg?

    Het samengesteld rendement is het gemiddeld jaarrendement per inleg. Als je sinds de start van het Bright LifeCycle Fonds (6 februari 2015) een vast bedrag per maand hebt ingelegd, heeft elke inleg dit rendement gemiddeld per jaar gemaakt. Het samengesteld rendement komt het meest overeen met de praktijk van pensioen opbouwen, waarbij je periodiek een bedrag inlegt. Dus dit is het belangrijkste rendement waar BrightPensioen op stuurt.

    Daarnaast rapporteren we het enkelvoudig rendement en het jaarrendement op onze rendementspagina.

    Het doelrendement van het Bright Lifecycle fonds is een samengesteld rendement van 6% bij een inflatie van 2%. Want om uiteindelijk genoeg pensioen op te bouwen, is een rendement van 4% nodig. En daarbovenop moet de koopkrachtvermindering door inflatie goedgemaakt worden.