8 maart 2019

Een financiële instelling, opgericht door vrouwen. Dat is bijzonder in een wereld die vooral door mannen wordt gedomineerd. Bij de oprichting van BrightPensioen hebben Karin en Annemieke de focus gelegd op het waarborgen van het klantbelang en het voorkomen van belangenconflicten. Hierbij is een passend verdienmodel gezocht. Dit betekent ook dat er geen bovenmatige beloningen zijn en dat de organisatie geen winstmaximalisatie nastreeft. Wel streeft Brightpensioen vergaande efficiëntie en het vergroten van de toegevoegde waarde voor de deelnemers na. Karin en Annemieke hebben de financiële sector laten zien dat het ook anders kan. Voor BrightPensioen is Internationale Vrouwendag dan ook een bijzondere dag.

Ondanks dat het aandeel vrouwen in managementteams wereldwijd is gestegen van 24 naar 29 procent, zit Nederland nog steeds onder het gemiddelde, zo blijkt uit onderzoek. van Grant Thornton over vrouwen in het bedrijfsleven. Daarnaast is slechts 17 procent van CEO’s of managing directors in Nederland vrouw. En is vreemd omdat onderzoek onder 60,000 leiders uitwijst dat vrouwelijke kwaliteiten onmisbaar zijn in managementteams.

Karin vindt het jammer om te zien dat het aandeel zo traag groeit, maar merkt op dat dit niet uitsluitend aan de mannen ligt maar ook aan de vrouwen zelf. “Ik heb ook zelf ervaren dat de sociale druk erg hoog is. Met name vanuit andere moeders. Zodra je kinderen krijgt en full time doorwerkt wordt je bijna als een ‘slechte moeder’ betiteld. Dan kun je vast niet zoveel van je kinderen houden als moeders die hun carrière opgeven voor hun kinderen. We moeten elkaar als vrouwen juist ondersteunen in de keuzes die we maken. Veroordeel anderen niet op de levensstijl die die ze hebben gekozen. Of je er nu voor kiest fulltime moeder te worden, parttime te werken, een fulltime baan ambieert of helemaal geen kinderen wenst: het zijn allemaal dappere keuzes die elk met hun eigen uitdagingen komen.

Wij opereren inderdaad in een sector die wordt gedomineerd door mannen. Ik ben ervan overtuigd dat de financiële sector gebaat is bij meer vrouwen op hogere posities. Maar dit geldt ook voor andere sectoren. Bij het zoeken van een vervanger wordt vaak gekeken naar de kwaliteiten van de vertrekkende bestuurder, in plaats van dat er gekeken wordt naar welke kwaliteiten er nog ontbreken in de samenstelling van de board. Als je dat niet doet, is de kans groot dat de shortlist van kandidaten wederom uit personen van hetzelfde geslacht bestaat. Het mooie van diversiteit is dat iedere persoon iets unieks toevoegt.

Kortom: zowel mannen als vrouwen hebben hier een verantwoordelijkheid te nemen. Maar ik denk dat we al heel ver komen als we ons meer openstellen voor andere inzichten en keuzes en deze leren te waarderen in plaats van te veroordelen.”