17 januari 2015

BrightPensioen innoveert door een low cost pensioenoplossing te introduceren in de derde pijler. Uniek, omdat er een vast bedrag voor de dienstverlening wordt gevraagd in plaats van een percentage van het pensioenvermogen. Tegelijkertijd wordt er een grote betrokkenheid bij de deelnemers gecreëerd door collectief eigenaarschap van de organisatie die over het pensioengeld van de deelnemer gaat. Lagere kosten en meer betrokkenheid: dat is bij voorbaat al de moeite waard voor deelnemers om over na te denken als instapcriterium. Een erg mooi initiatief dat een extra impuls aan de financiële wereld geeft om echt te gaan innoveren. Een alternatief dat ik graag in overweging geef aan alle ZZP’ers en andere mensen die nu geen pensioen opbouwen. Want niet sparen voor de oude dag kan wel eens een zeer grote en niet te herstellen spijt opleveren in de toekomst.

Theo Kocken,

Hoogleraar Risico Management VU Amsterdam en CEO Cardano Group