26 april 2018

Pensioenstandpunten jongeren

De jongerenafdelingen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het op pensioengebied roerend met elkaar eens. Wat zijn de standpunten van deze jongerenafdelingen?

  • De werkgever betaalt de premie. Dat mag bij de pensioenuitvoerder zijn die de werkgever gekozen heeft, maar je kunt als werknemer zelf ook een andere pensioenaanbieder kiezen
  • Je geld verdwijnt niet in collectieve pot, maar je hebt een persoonlijk pensioenvermogen.
  • Er wordt collectief belegd waardoor de kosten laag zijn
  • Je kunt zelf een beleggingsprofiel kiezen
  • Meer flexibiliteit in de uitkeringsfase
  • De mogelijkheid een poosje niet in te leggen

Dit zijn hele goede en logische standpunten voor een nieuw pensioenstelsel. We zijn het op dit gebied erg met de jongeren eens.

Zzp’ers

Naast bovenstaande punten pleiten de jongeren voor een verplicht pensioen voor zzp’ ers. Hier gaan ze voorbij aan de wensen van zzp’ers en (de meeste) zzp-organisaties. Een pensioenplicht gaat niet samen met vrij ondernemerschap. Bovendien lazen we een recent in het Financiële Dagblad dat zzp’ ers zelfs meer vermogen voor later opbouwen dan werkenden. Dus welk probleem gaat pensioen verplichten oplossen?

Zzp pensioenoplossingen als voorbeeld

We adviseren de jongeren eens goed naar de huidige pensioenoplossingen voor zzp’ers te kijken, zoals het ZZP-pensioen en BrightPensioen. Want waar zij voor pleiten voor werknemers werkt op dit moment al zo voor zzp’ ers! Zzp’ers zijn flexibel in inleg, kunnen overstappen naar andere aanbieder, kunnen een poosje stoppen met inleggen en ook de uitkeringsfase is flexibeler.

Dus in plaats van zzp’ ers in het pensioenkeurslijf van werknemers te stoppen, kun je beter werknemers dezelfde flexibiliteit en keuzevrijheid bieden die zzp’ ers nu hebben.

Maar verplichten? Kom daar niet mee aan bij zzp’ers.