11 oktober 2016

Karin Jakobsen over de beloftes van BrightPensioen

Wij bieden pensioenopbouw tegen kostprijs. Ons doel is deze kostprijs zo laag mogelijk te krijgen zodat onze deelnemers steeds minder hoeven te betalen. De kosten worden bepaald door de variabele beleggingskosten – ook wel lopende kosten genoemd – en de jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap.

Variabele beleggingskosten

Bij aanvang bedragen de variabele beleggingskosten ongeveer 0,21 procent van het beheerd vermogen. Naarmate het belegd vermogen in het Bright LifeCycle Fonds groeit, krijgt het fonds toegang tot goedkopere beleggingen waardoor deze prijs verder kan dalen. We verwachten – op termijn – deze variabele kosten richting nul te krijgen. Daarmee nemen jouw kosten ook af, want wij berekenen deze kosten tegen kostprijs door.

Hoe eerder klant, hoe meer aandelen

Als deelnemer krijg je voor jouw inschrijfgeld aandelen BrightPensioen ter waarde van € 100. Naarmate BrightPensioen groeit, stijgt de prijs per aandeel BrightPensioen en krijgen nieuwe deelnemers minder aandelen voor de € 100 inschrijfgeld.

Het lidmaatschap

Uit het lidmaatschap wordt de volledige bedrijfsvoering van BrightPensioen betaald. Dit zijn onder andere de kosten voor het vermogensbeheer, het voeren van de pensioenadministratie, de IT systemen, de personeelskosten, de huur van onze kantoorruimte, de vergunningskosten, compliance kosten etc. Kortom alles wat we tegen een (min of meer) vaste prijs kunnen inkopen voor onze deelnemers.
Wanneer er in de toekomst winst gemaakt wordt, deel je via jouw aandelen mee in de winst. We verwachten winstgevendheid te bereiken ergens tussen de 3.000 en 10.000 betalende deelnemers, afhankelijk van hoeveel er nog jaarlijks dient te worden geïnvesteerd in verbeteringen en verdere groei. Hierdoor krijg je weer een stuk van jouw € 210 lidmaatschap terug. Deelnemers die eerder klant worden, profiteren hierdoor extra. Zo belonen we onze klanten van het eerste uur voor het vertrouwen en hun steun.

Onze belofte

Onze belofte is “hoe meer deelnemers, hoe minder jij gaat betalen”. Hoe sneller we groeien, hoe eerder de klanten meedelen in de winst. Dus is het zaak zoveel mogelijk deelnemers te krijgen. Help jij mee?