11 oktober 2016

Wij bieden pensioenopbouw tegen kostprijs. Ons doel is deze kostprijs zo laag mogelijk te krijgen zodat onze deelnemers steeds minder hoeven te betalen. De kosten worden bepaald door de variabele beleggingskosten – ook wel lopende kosten genoemd – en de jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap.

Variabele beleggingskosten

Bij aanvang bedroegen de variabele beleggingskosten ongeveer 0,20 – 0,25 procent van het beheerd vermogen. Naarmate het belegd vermogen in het Bright LifeCycle Fonds groeit, kan deze prijs verder kan dalen (lees hier de actuele kosten). Onze missie is om deze variabele kosten steeds verder richting nul te krijgen. Daarmee nemen jouw kosten ook af, want wij berekenen deze kosten tegen kostprijs door.

Het lidmaatschap

Uit het lidmaatschap wordt de volledige bedrijfsvoering van BrightPensioen betaald. Dit zijn onder andere de kosten voor het vermogensbeheer, het voeren van de pensioenadministratie, de IT systemen, de personeelskosten, de huur van onze kantoorruimte, de vergunningskosten, compliance kosten etc. Kortom alles wat we tegen een (min of meer) vaste prijs kunnen inkopen voor onze deelnemers.

Meedelen in de winst

Wanneer we in de toekomst winst kunnen delen, deel je via jouw certificaten van aandelen mee in de winst.

Onze belofte

Onze belofte is “hoe meer deelnemers, hoe minder jij gaat betalen”. Hoe sneller we groeien, hoe eerder de klanten meedelen in de winst. Dus is het zaak zoveel mogelijk deelnemers te krijgen.

Meer horen van Karin? Luister hieronder de Spaarpodcast terug, waarin ze te gast was.