3 april 2015

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) noemt BrightPensioen als voorbeeld van maatschappelijk initiatief in haar ‘Quickscan Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief’. Daar zijn we best trots op. Over deze quickscan schrijft men:

“De verhouding tussen burger, overheid en markt is fundamenteel aan het veranderen. We zien nieuw maatschappelijk initiatief op allerlei terreinen ontstaan, bijvoorbeeld via de herontdekking van de coöperatie en het toenemend zelforganiserend vermogen van burgers en sociale ondernemers. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een quick scan uitgevoerd naar de aard, omvang en impact van deze beweging.”

Download het document

Je vindt de vermelding op pagina 23. En voor wie niet het hele document wil lezen hieronder het stukje over BrightPensioen:
quickscan