Naar blog overzicht
26 feb 2024

Nieuwe structuur BrightPensioen (tekst + video)

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld

Binnenkort gaat er een wijziging plaatsvinden in de juridische structuur van BrightPensioen (officieel: Bright Pensions NV). Tijdens de komende Algemene ledenvergadering (ALV) op 7 mei vragen de deelnemers hiervoor te stemmen.

Met het huidige model liepen we tegen een aantal uitdagingen aan die de verdere groei en ontwikkeling van Bright belemmeren. We kunnen op dit moment geen certificaten van aandelen uitgeven aan nieuwe deelnemers, het is niet mogelijk certificaten van aandelen te kopen of verkopen, we kunnen geen invulling geven aan het ‘meedelen in de winst’ en als Bright andere financiële diensten – naast die van beleggingsinstelling – wil leveren is dat in de huidige structuur niet toegestaan.

In de nieuwe structuur fuseren de crowdfunderscoöperatie en de deelnemerscoöperatie in één nieuwe coöperatie. Hierdoor wordt Bright zelf een coöperatie en alle aandeel- en certificaathouders worden certificaathouder van deze nieuwe coöperatie, welke we voor nu even de Bright Stakeholder Coöperatie noemen.

De vergunninghouder Bright Pensions NV komt dan onder de Bright Stakeholder Coöperatie te hangen. Als Bright in de toekomst andere financiële diensten wil aanbieden kan dat vanuit een nieuwe entiteit die ook onder de coöperatie komt te hangen.

Image

Huidige structuur

Image

Nieuwe structuur

Nadat deze wijziging heeft plaatsgevonden wil Bright een notering op een MTF-platform realiseren. Dat staat voor Multilateral Trading Facility. Een handelsplatform waarop geregistreerde crowdfunders, deelnemers en overige investeerders hun aandelen/certificaten kunnen kopen/verkopen. Een alternatief voor een openbare beurs.

Voor de duidelijkheid: deze wijzigingen hebben op geen enkele manier betrekking op het (pensioen)vermogen van de deelnemers, daarin verandert niets. Dit heeft betrekking op de certificaten van aandelen die deelnemers kregen voor het inschrijfgeld en de certificaten van aandelen die deelnemers gekocht hebben bij de crowdfunding in 2017.

Op de komende aandeelhoudersvergadering (AVA) op 29 mei moeten de aandeelhouders voor akkoord stemmen. Het bestuur van de deelnemerscoöperatie stemt namens de deelnemers van Bright. Daarom vragen we eerst de deelnemers hiervoor te stemmen op de (online) algemene ledenvergadering op dinsdag 7 mei 2024 om 20.00 uur. 

Om iedereen uitgebreid te informeren over deze wijziging en alle leden de mogelijkheid te geven vragen te stellen gaven we twee online informatiesessies. Bekijk ‘m hieronder terug.

Voor wie liever leest over de achtergrond van deze wijzigingen hebben we onderstaande ‘long read’ gemaakt.

Achtergrond

Bright is officieel opgericht in 2013. Zoals de meeste startende bedrijven had Bright startkapitaal nodig. De oprichters Karin, Annemieke en Sjaak, investeerden zelf € 310.000 en daarnaast is d.m.v. crowdfunding – via het platform Symbid – in mei 2014 nog eens € 300.000 opgehaald.

Bij Symbid werkte dit als volgt. Voor een bedrijf dat via Symbid een succesvolle crowdfunding afrondde, werd een speciale coöperatie opgericht waarvan de crowdfunders die in dat bedrijf geïnvesteerd hadden lid werden. Zo ontstond de Bright crowdfunderscoöperatie die, naast de oprichters, aandeelhouder werd van Bright.

Crowdfunders kregen certificaten van aandelen in plaats van aandelen, omdat ze niet rechtstreeks aandeelhouder werden. Het belangrijkste verschil tussen aandelen en certificaten van aandelen, is dat mensen met certificaten van aandelen niet zelf kunnen deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering (AVA). Op de AVA worden deze crowdfunders – als lid van die coöperatie – vertegenwoordigd door het bestuur van de crowdfunderscoöperatie.

Om voorafgaand aan de AVA de mening en input van de certificaathouders te verzamelen, wordt elk jaar, een paar weken voor de AVA, een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden waar de leden een steminstructie geven aan het bestuur. Vervolgens stemde het bestuur namens de leden op de AVA.

Deelnemerscoöperatie

Het crowdfundersmodel bracht de oprichters van BrightPensioen op het idee om ook alle Bright deelnemers een stukje mee te laten investeren. Op deze manier konden we enerzijds waarborgen dat deelnemers zeggenschap zouden krijgen en aan de andere kant konden deelnemers op deze manier in de toekomst ook meedelen in de winst, net zoals andere investeerders. Op deze manier wilden we klantbelang en aandeelhoudersbelang hand in hand laten gaan.

Daarom werd besloten aan elke nieuwe deelnemer een iets hoger bedrag dan verplicht1) aan inschrijfgeld te vragen en op deze manier de nieuwe deelnemers ook een stukje mee te laten financieren.
1) Bright is door de AFM verplicht om nieuwe deelnemers een reëel bedrag aan inschrijfkosten te rekenen.

Iedere nieuwe deelnemer betaalde tussen 2015 en eind 2020 een bedrag van € 100 aan inschrijfkosten (waar op dat moment € 40 – € 45 gebruikelijk was bij de concullega’s). Ook hiervoor werd een coöperatie opgericht, de deelnemerscoöperatie van Bright. Op dat moment waren er – naast de oprichters – dus twee coöperaties die aandeelhouder waren en zag de eigendomsstructuur er als volgt uit.

Image

Hiermee werd de opstartfase gefinancierd. De vergunningsaanvraag, het IT-systeem (deelnemersadministratie en portal), de kosten van de toezichthouders, compliance, kantoor, de salarissen van de eerste medewerkers, etc.

In februari 2015 werd Bright gelanceerd en als alles zou verlopen zoals gepland (of gehoopt…) zou Bright na het eerste jaar zo’n 3.000 deelnemers hebben. Nog eens twee jaar later hoopten we met 10.000 deelnemers break even te zijn. In dat geval zou de eerste investeringsronde – samen met het extra inschrijfgeld van de deelnemers – voldoende zijn geweest.

Maar zoals vaker bij startups: het liep minder hard dan gehoopt. Mensen vonden het een mooi initiatief, maar keken wel eerst de kat uit de boom. In plaats van de benodigde 3.000 deelnemers hadden we eind 2015 in totaal 229 deelnemers. Op dat moment konden we twee dingen doen: stoppen of extra geld ophalen. En we kozen voor dat laatste.

Met nieuwe, conservatievere, berekeningen zouden we niet na drie, maar na vijf jaar 10.000 deelnemers hebben en zwarte cijfers schrijven. En om dit te bereiken hadden we een extra investering van 1,5 miljoen nodig. Dus gingen we in 2016 op zoek naar nieuwe investeerders.

Tweede investeringsronde

In de tweede investeringsronde vonden we Allianz bereid om 0,5 miljoen te investeren. Dat hielp voor de geloofwaardigheid van Bright. Zowel voor het krijgen van nieuwe leden, als voor het aantrekken van meer durfinvesteerders. Met behulp van enkele ‘angel investors’, een tweede crowdfundingronde op Symbid én een speciale crowdfunding voor Bright deelnemers, lukte het om eind 2017 de benodigde 1,5 miljoen binnen te hebben.

In de aandeelhoudersovereenkomst – waarin de afspraken met de investeerders zijn vastgelegd – was opgenomen dat Bright aan nieuwe deelnemers (voor het inschrijfgeld) maximaal 5 miljoen extra aandelen mocht uitgeven. Door extra aandelen uit te geven ‘verwateren’ de bestaande aandeelhouders. Het percentage eigendom van bestaande aandeelhouders wordt daardoor verlaagd, dus dat kon niet onbeperkt. Vandaar het overeengekomen maximum van 5 miljoen extra (certificaten van) aandelen voor nieuwe deelnemers. Hiermee zouden we het moeten redden totdat Bright voldoende nieuwe klanten had om zwarte cijfers te schrijven.

Break even

In september 2020, ruim vijf jaar na de lancering van Bright, hadden we 10.000 deelnemers en schreef Bright inderdaad voor het eerst zwarte cijfers: de omzet was dat jaar voor het eerst hoger dan de kosten die we maakten. Het aantal van 5 miljoen extra uit te geven aandelen was ook zo ongeveer bereikt, en vanaf dat moment waren er geen extra investeerders meer nodig.

In de jaren tussen de lancering in 2015 en winstgevendheid kregen nieuwe deelnemers steeds iets minder certificaten van aandelen voor hun inschrijfgeld. De eerste deelnemers in 2015 kregen nog 500 certificaten en in de tussenliggende jaren werden dit er steeds iets minder. 400, 300, 250, 200 en 80. De reden: naarmate het punt van winstgevendheid dichterbij komt is het risico van de investering steeds kleiner.

Daarom werd besloten dat nieuwe deelnemers vanaf 2021 geen € 100 inschrijfgeld meer hoefden te betalen, maar € 50. Als gezegd: Bright is door de AFM verplicht een reëel bedrag aan inschrijfkosten te rekenen aan elke nieuwe klant. Deze kosten zijn gelieerd aan de kosten die een financiële instelling maakt om klanten te werven, zoals reclame en marketing. Er bleef van deze € 50 dus nog een klein bedrag over voor certificaten voor nieuwe deelnemers.

Weliswaar was dat niet meer nodig als investering – Bright was immers winstgevend en kon ‘op eigen benen staan’ – we wilden toch elke nieuwe klant voor een klein stukje ‘mede-eigenaar’ maken en certificaten geven. Via het lidmaatschap van de coöperatie en het certificaathouderschap is immers ook de medezeggenschap van de Bright leden gewaarborgd. En het toekomstige ‘meedelen in de winst’ is eveneens gekoppeld aan het hebben van certificaten van aandelen. Waarbij uiteraard degenen die meer certificaten hebben, daar meer profijt van hebben.

Uitdagingen

Vanaf het moment dat we winstgevend waren stonden we voor de eerste belangrijke uitdaging.

1. Kopen en verkopen van certificaten van aandelen

Het initiële idee was om, vanaf het moment dat er geen extra aandelen meer mochten worden uitgegeven, Bright bestaande aandeelhouders zou kunnen ‘uitkopen’, als de financiële positie dit zou toelaten. Deze overgenomen certificaten zouden vervolgens aan nieuwe deelnemers kunnen worden uitgeven, voor een deel van het inschrijfgeld.

Dit bleek om meerdere redenen niet haalbaar. Bright was inmiddels weliswaar winstgevend, maar zolang de verliezen uit het verleden nog niet zijn goedgemaakt, is het inkopen van eigen aandelen juridisch niet toegestaan. Daarnaast bleken er ook geen aandeelhouders bereid deze te verkopen voor het bedrag dat Bright ervoor over had.

Daarom moest Bright op zoek naar een structuur die dit probleem zou oplossen, voor de lange termijn houdbaar zou blijven en waarmee we direct een aantal andere uitdagingen konden tackelen.

2. Meedelen in de winst

Een van de onderscheidende aspecten van Bright is, dat deelnemers bij winstdeling, gaan meedelen in de winst. Ook hier lopen we tegen een aantal beperkingen en uitdagingen aan.

 • Dividend uitkeren is niet toegestaan zolang de aanloopverliezen van de eerste jaren niet goedgemaakt zijn. Daardoor gaat het wel erg lang duren voordat we het ‘meedelen in de winst’ tot uiting kunnen laten komen. Zeker als we verder willen investeren in groei.
 • Bij tienduizenden deelnemers wegen de inspanningen en kosten die gemaakt moeten worden voor een kleine jaarlijkse winstdeling, niet op tegen de hoogte van die winstdeling zelf.
 • Ex-deelnemers die in het verleden een poosje lid zijn geweest van Bright en eenmalig 50,- inschrijfgeld betaald hebben, wil je niet voor onbepaalde tijd moeten blijven administreren en volgen.

3. Kopen en verkopen van certificaten van aandelen

Er zijn mensen die inmiddels hun (certificaten van) aandelen zouden willen verkopen. Met name crowdfunders en investeerders. Daarnaast zijn er mensen die certificaten van aandelen zouden willen (bij)kopen, dat zijn met name Bright-deelnemers. Niet vreemd, want de deelnemers zijn het meest betrokken.

Maar in de huidige structuur is het niet mogelijk om ‘vraag en aanbod bij elkaar te brengen’. Leden van de deelnemerscoöperatie en leden van de crowdfunderscoöperatie kunnen niet met elkaar ‘handelen’.

Crowdfundingplatform Symbid heeft uiteindelijk nooit de mogelijkheid geboden om certificaten te verhandelen. Symbid is inmiddels overgenomen door het Roemeense Seedblink. En ook Seedblink heeft geen professionele handelsfaciliteiten die we geschikt vinden om certificaten van BrightPensioen – een financiële instelling – op te verhandelen. Gelukkig bestaan er alternatieve mogelijkheden.

Bright wil voor een notering op een zogeheten MTF-platform te gaan. Dat staat voor multilaterale handelsfaciliteit. Een gemeenschappelijk handelsplatform dat alleen toegankelijk is voor geregistreerde deelnemers. Een alternatief voor een traditionele openbare beurs zoals de AEX. Hierop kunnen alle investeerders van BrightPensioen (crowdfunders, deelnemers en overige investeerders) worden gefaciliteerd bij het aan- en verkopen van hun aandelen/certificaten. En op deze manier kunnen alle Bright-leden de mogelijkheid krijgen om hun belang in Bright te vergroten.

4. Nevenactiviteiten

In de loop der jaren is BrightPensioen meer diensten gaan verlenen dan uitsluitend een pensioenrekening, zoals een Box3 beleggingsrekening en een nabestaandenverzekering. En onze ambitie is deze diensten in de toekomst verder uit te breiden. Uiteraard alleen als hieraan behoefde bestaat bij bestaande deelnemers. Voor sommige financiële diensten en producten geldt echter dat we deze niet vanuit de huidige vergunninghouder BrightPensioen (officieel: Bright Pensions NV) mogen doen. Ook dit probleem willen we met een nieuwe structuur ondervangen. Dit was niet een belangrijke aanleiding voor de structuurwijziging, maar als we hem dan toch aanpassen is het goed om dit direct mee te nemen.

Huidige vs nieuwe structuur

In de huidige structuur heeft Bright Pensions NV negen aandeelhouders. Naast de drie oprichters (Karin, Annemieke en Sjaak), Allianz, drie ‘angel investors’, de crowdfunderscoöperatie en de deelnemerscoöperatie. Deze twee coöperaties zijn bijzondere aandeelhouders. Beide coöperaties hebben leden, en die leden hebben certificaten van aandelen.

In organogram ziet de huidige aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

Image

Aandelen en certificaten van aandelen geven eenzelfde economisch voordeel op het moment dat er winst (dividend) uitgekeerd wordt.

Maar, zoals eerder aangegeven, een certificaathouder mag niet zelf de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) bijwonen. Dus de zeggenschap – het kunnen stemmen op de AVA – gaat in de huidige structuur via het bestuur van de coöperaties. Het bestuur stemt namens alle leden van de coöperatie op de AVA.

Daarom worden er, voorafgaand aan de AVA, voor beide coöperaties jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Op deze ALV’s stemmen leden op dezelfde punten waarover op de AVA gestemd wordt. Zoals het goedkeuren van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan het bestuur en de resultaatbestemming. Het bestuur van de coöperatie stemt vervolgens namens de leden op de AVA, en neemt daarin de steminstructie van de leden over.

Ook kunnen leden desgewenst additionele punten inbrengen voor de AVA. Is er iets waarvan de leden willen dat het bestuur ter stemming brengt op de AVA, dan kan hierover eerst op de ALV gestemd worden.

Voor de komende ALV staat het stemmen voor deze structuurwijziging dus op de agenda.

Fusie coöperaties

In de nieuwe structuur fuseren we beide coöperaties in één nieuwe coöperatie, die we voor nu even de Bright Stakeholder Coöperatie noemen (maar we krijgen een nieuwe naam, die we nog even geheim houden).

Ook de overige investeerders worden lid van deze nieuwe coöperatie en alle investeerders brengen hun aandelen/certificaten in. In organogram ziet de nieuwe structuur er als volgt uit.

Image

In deze nieuwe coöperatie zijn alle leden rechtstreeks certificaathouder. Geen aandeelhouder want een coöperatie kan geen aandeelhouders hebben, vandaar certificaathouders. Iedereen heeft hierdoor directe zeggenschap en kan zelf bij de jaarlijkse vergadering zijn. Die heet geen algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) meer, maar algemene vergadering.

Bright is vanaf dat moment zelf een coöperatie. De vergunninghouder, de NV, ‘hangt onder’ de coöperatie. Het huidige dagelijks bestuur van BrightPensioen wordt ook het bestuur van de nieuwe coöperatie. De besturen van zowel de crowdfunderscoöperatie als de deelnemerscoöperatie verdwijnen als gevolg van deze fusie.

Nadat de fusie is afgerond kunnen gaan we werken aan de hiervoor besproken ‘listing’ op een MTF-platform. Hierop worden de aandelen en certificaten van de crowdfunders, deelnemers en andere investeerders ingebracht waarna deze certificaten via dit platform gekocht en verkocht kunnen worden en de prijs door vraag en aanbod bepaald wordt.

Winstcertificaten en deelnemerscertificaten

In de nieuwe structuur wordt een onderscheid gemaakt tussen winstcertificaten en deelnemerscertificaten. Alle deelnemers die voor 1 januari 2021 een bedrag van 100,- aan inschrijfgeld betaald hebben, krijgen een combinatie van winst- en deelnemerscertificaten.

Deelnemers die in het verleden € 100 hebben geïnvesteerd, krijgen zowel winstcertificaten als deelnemerscertificaten. Van de eerder toegekende certificaten worden er 100 omgezet naar deelnemerscertificaten; de overige worden winstcertificaten. Voorbeeld: een deelnemer die ooit 400 certificaten voor het inschrijfgeld kreeg, krijgt bij de overgang naar de nieuwe structuur 300 winstcertificaten en 100 deelnemerscertificaten. 

In onderstaande tabel zie je hoeveel certificaten een deelnemer kreeg op het moment van lid worden en hoe dit voor bestaande deelnemers in de nieuwe structuur zal zijn. W staat voor winstcertificaten en D staat voor deelnemerscertificaten.

Lid sinds Huidige structuur Nieuwe structuur
1/1/2015 500 C 400 W 100 D
1/7/2016 400 C 300 W 100 D
1/1/2018 300 C 200 W 100 D
1/1/2019 250 C 150 W 100 D
1/1/2020 200 C 100 W 100 D
1/1/2021 80 C 0 W 100 D
1/7/2021 ? 0 W 100 D

Certificaten die zijn verkregen via o.a. de deelnemercrowdfunding in 2017 of het member-get-member programma ‘Delen voor aandelen’, worden 1:1 omgezet in winstcertificaten.

Naast winstcertificaten komen er deelnemerscertificaten. Deelnemers die na 1 januari 2021 lid geworden zijn – en maar € 50 inschrijfgeld betaald hebben – krijgen elk 100 deelnemerscertificaten. Die deelnemerscertificaten geven geen recht op dividend. Deelnemers delen mee in de winst door middel van een korting op het lidmaatschap. Op deze manier kan meedelen in de winst via deelnemerscertificaten én op een fiscaal en operationeel efficiënte manier gedaan worden én er hoeft niet gewacht te worden totdat alle verliezen uit het verleden zijn goed gemaakt. Alleen deelnemers die lidmaatschap betalen krijgen deze korting.

Alleen winstcertificaten kunnen in de toekomst verhandeld worden op het MTF-platform, deelnemerscertificaten vervallen als een deelnemer stopt bij Bright.

Door deze nieuwe structuur:

 • kunnen we nieuwe deelnemers weer (deelnemers)certificaten geven;
 • kunnen we op een efficiënte manier sneller invulling geven aan ‘meedelen in de winst’;
 • kan Bright nieuwe diensten die door de toezichthouder als nevenactiviteit worden beschouwd – en om die reden niet door de vergunninghouder Bright Pensions NV mogen worden uitgevoerd – tocht aanbieden. Want voor die diensten kan dan in de nieuwe structuur een nieuwe vergunninghouder ‘onder de coöperatie worden gehangen’.

En vanaf het moment dat de hiervoor genoemde MTF-listing heeft plaatsgevonden:

 • kunnen mensen die (een deel van) hun belang in Bright willen verkopen dat doen;
 • kunnen Bright-leden die (meer) willen investeren in Bright hun belang vergroten;

Het ‘verdwijnen van de muren’ tussen beide coöperaties als gevolg van de fusie, zorgt er naar verwachting voor dat het gezamenlijke belang van de deelnemers zal groeien en dat van de crowdfunders en andere investeerders zal krimpen.

We hopen deze notering nog voor het einde van 2024 te realiseren. Maar omdat we hiervoor afhankelijk zijn van anderen, kunnen we dit niet garanderen.

Belangrijkste verschillen

Het belangrijkste verschil tussen de huidige en de nieuwe situatie is de zeggenschap en de manier waarop de deelnemers op de jaarlijkse vergadering vertegenwoordigd worden.

Alle certificaathouders – leden, crowdfunders en andere investeerders – mogen in de nieuwe structuur zelf de jaarlijkse algemene vergadering bijwonen en zelf hun stem uitbrengen. Dit zal naar verwachting vooral gewaardeerd worden door degenen die (extra) geïnvesteerd hebben in BrightPensioen.

De praktijk leert ook dat deelnemers die niet actief geïnvesteerd hebben en alleen certificaten hebben gekregen voor het inschrijfgeld, minder betrokkenheid tonen. De afgelopen jaren zagen we dat minder dan 5% van de deelnemers de ALV bijwoonde.

In de huidige situatie stemt het bestuur van de coöperatie namens alle deelnemers, ook namens degenen die geen actieve interesse tonen. Hierdoor werd altijd het totale deelnemersbelang (zo’n 12%) automatisch vertegenwoordigd op de AVA door het coöperatiebestuur.

In de nieuwe situatie worden de deelnemers die niet zelf de algemene vergadering bijwonen en geen volmacht aan een andere deelnemer afgeven, niet meer (automatisch) vertegenwoordigd door het coöperatiebestuur. Hierdoor kan de invloed ten opzichte van andere aandeelhouders afnemen.

Om dit nadeel zoveel mogelijk te beperken wordt er – naar suggestie van het huidige coöperatiebestuur – een deelnemersraad opgericht. Deze deelnemersraad kan als klankboard en stem van de deelnemers dienen. Deze deelnemersraad kan – voor wie dat wil – namens de deelnemers stemmen op de algemene vergadering.

We gaan het voor deelnemers zo eenvoudig mogelijk te maken zich tijdens de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door de deelnemersraad. We willen het mogelijk maken op een laagdrempelige manier leden van de deelnemersraad te machtigen om namens deelnemers die dat willen te stemmen tijdens de algemene vergadering.

Bijkomend voordeel is dat Bright de deelnemersraad ook over meer inhoudelijke zaken kan raadplegen en betrekken om Bright nog succesvoller te maken.

Hieronder lees je de reactie van het bestuur van de deelnemerscoöperatie.

Reactie bestuur deelnemerscoöperatie

In de afgelopen jaren is het bestuur van Bright Pensions NV tot de conclusie gekomen dat het huidige model van de organisatie haar limiet heeft bereikt. Daarom wil zij graag de organisatiestructuur aanpassen.

Afgelopen jaar (december 2022 t/m december 2023) hebben het dagelijks bestuur van BrightPensioen en het coöperatiebestuur van Bright daarom regelmatig contact gehad over het voorstel tot herstructurering. Hiertoe zijn verschillende overleggen geweest en zijn diverse documenten ter discussie voorgelegd. Ook is er een gezamenlijk gesprek geweest met de juridisch adviseur van Bright NV (Zuidbroek).

Om tot een gewogen advies te komen, heeft het coöperatiebestuur (als belangenbehartiger van de deelnemers in de aandeelhoudersvergadering) de volgende zaken in overweging genomen:

 1. het vertegenwoordigen van de belangen van de deelnemers;
 2. het in ere houden van de coöperatieve gedachte;
 3. het belang van de organisatie BrightPensioen.

Als coöperatiebestuur zien wij in dat de huidige organisatiestructuur complex is en het Bright weerhoudt van toekomstige groei en wendbaarheid. Samen met Bright hebben we ten behoeve van de deelnemers de verschillen tussen de oude en de nieuwe structuur in dit document benoemd.

Wij vinden dat elke deelnemer een eigen afweging dient te maken met betrekking tot de effecten van mogelijke voor- en nadelen op zijn/haar eigen situatie. Daarom vragen wij deelnemers om over deze voorgestelde structuur te stemmen in de komende algemene ledenvergadering in mei en zullen wij deze stemming namens de deelnemers overnemen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

De voorgelegde keuzes zijn:

 1. Ik ben akkoord met het voorstel;
 2. Ik ben niet akkoord met het voorstel;

We hopen dat zoveel mogelijk leden de moeite nemen om in mei te stemmen op de ALV.

Image

Maurice, Chris, Thijs en Ed

Informatiesessie & ALV

Op 10 en 23 april organiseerden we een tweetal informatiebijeenkomsten waarop we bovenstaande hebben toegelicht en waar iedereen de gelegenheid had zijn of haar vragen te stellen. De opname hiervan is hier terug te zien. NB: dit zal tijdens de ALV opnieuw uitgelegd worden, maar voor wie de ALV niet kan bijwonen en toch wil stemmen.

Op de ALV op 7 mei 2024, 20.00 uur vragen we de leden te stemmen voor juridische fusie van de deelnemerscoöperatie met de nieuwe Bright Stakeholdercoöperatie (BSC). Daarna zal het bestuur van de deelnemerscoöperatie op de aandeelhoudersvergadering stemmen zoals de leden gestemd hebben.

Die aandeelhoudersvergadering (AVA) vindt plaats op 29 mei en dan zal er worden gestemd op het besluit tot inbrengen NV aandelen in de BSC en akkoord op juridische fusies met beide coöperaties.

Na afloop van de bezwaartermijn van een maand moet er nogmaals gestemd worden. Daartoe moeten we nogmaals een ALV uitroepen en kan iedereen nogmaals stemmen. Dit is de definitieve stem die bepaalt of de fusie doorgaat.