27 september 2022

Opiniestuk: Berekenmethodiek pensioensparen derde pijler deugt niet

Image

De derde pijler van ons pensioenstelsel was ooit bedoeld om werknemers – bovenop het pensioen dat ze via de werkgever opbouwden – extra te laten sparen voor hun pensioen. Inmiddels is de derde pijler voor een grote en snelgroeiende groep Nederlanders dé enige manier om fiscaal vriendelijk te sparen voor later. Er is immers sprake van een toename van het aantal zzp’ers, het pensioen in eigen beheer voor de DGA is afgeschaft en de oudedagsreserve is afgeschaft.

Berekenmethodiek klopt niet

Daarom is het heel vreemd dat voor de berekenmethodiek nog steeds uitgegaan wordt van mensen die bovenop hun pensioen in de tweede pijler wat extra’s willen doen. Er wordt voor het bepalen van de inleg gekeken naar het inkomen van het vorige jaar. Hoeveel pensioen is er in de tweede pijler opgebouwd en hoeveel kan via de derde pijler nog worden aangevuld.

Voor de groep zzp’ers en ondernemers die zijn aangewezen op de derde pijler van ons pensioenstelsel is dat buitengewoon onhandig. Je wilt immers in de jaren dat je goed verdient veel opzijzetten en in jaren dat je minder verdient juist niet. En laat dat fluctuerende inkomen nu juist vaak voorkomen bij ondernemers.

Jaar lang niet sparen

Bovendien zorgt het ervoor dat mensen die uit een loondienstsituatie mét pensioenregeling komen en in een situatie terechtkomen zonder pensioenregeling – bijvoorbeeld doordat ze zzp’er worden of gaan werken bij een werkgever zonder pensioenregeling – het eerste jaar niet of nauwelijks kunnen pensioensparen. Een buitengewoon oneerlijke en niet te rechtvaardigen situatie.

Probleem niet meegenomen in pensioenwet

Met de Wet toekomst pensioenen moet de weg geplaveid worden richting een arbeidsvormneutraal pensioen. Dan is het vreemd te merken dat dit probleem daarin helemaal niet meegenomen is. De berekeningen blijven op basis van het voorgaande jaar. Zeker nu de oudedagsreserve als pensioenmogelijkheid voor zzp’ers is afgeschaft – bij de oudedagsreserve wordt wél het inkomen van het huidig jaar als grondslag gehanteerd – moet dit worden aangepast. En wel in 2023, wanneer de oudedagsreserve niet meer gebruikt kan worden. Want de zzp’ers die tot dit jaar gebruikmaken van de oudedagsreserve, worden anders geconfronteerd met het feit dat ze in 2023 geen pensioen kunnen sparen, omdat ze geen jaarruimte hebben.

Het opiniestuk verscheen op AMweb.nl op dinsdag 27 september 2022.

Lees het artikel op AMweb