9 februari 2020

Opinie FD: Pensioenspaarders in de derde pijler worden flink benadeeld

Zowel de tweede als de derde pijler in ons pensioenstelsel hebben als doel: het fiscaal faciliteren van een oudedagsvoorziening. Daarom is het vreemd dat wie op de derde pijler is aangewezen – zoals zzp’ ers en ondernemers – fors wordt benadeeld. Waarom kun je als zzp’er met eenzelfde inkomen als iemand in loondienst niet tot een zelfde pensioen komen?

We schreven er dit opiniestuk over in het Financiële Dagblad.

Lees het FD artikel

Oplossing

We hebben ook een voorstel om dit op te lossen. Dit  heeft het artikel niet gehaald, maar minister Koolmees: doe er uw voordeel mee!

  • Hanteer één percentage (en franchise) voor beide pijlers.
  • Gebruik bij de derde pijler – net als bij de tweede pijler – het inkomen van het huidig jaar als grondslag voor de inleg.
  • Geef een ieder die geen pensioen opbouwt in de tweede pijler een toetsvrije ruimte voor lijfrente van € 5.000 per jaar. Dat komt – sinds de verruiming van de jaarruimte door de Wet toekomst pensioenen – overeen met de jaarruimte van iemand met een inkomen van € 30.300. Wie minder verdient gaat niet meer opzij te zetten. Bovendien hebben zzp’ ers daar geen voordeel aan. Over de eerste € 28.000 betalen ze immers geen belasting.
  • Haal de beperkingen op de reserveringsruimte weg. Laat wie dat wil in één keer de jaren gemiste pensioenopbouw goedmaken.
  • Geef werkgevers de mogelijkheid rechtstreeks een bedrag uit het bruto loon te storten op een lijfrente rekening van een medewerker. Met name kleinere werkgevers vinden een pensioenregeling in de tweede pijler te duur en te risicovol. De derde pijler is laagdrempeliger.
  • Maak het mogelijk (kleine) pensioenpotjes uit de tweede pijler – die vaak meer aan administratie kosten dan ze aan pensioen opleveren – naar derde pijler potjes over te hevelen.

Het kabinet heeft eerder zorgen geuit over de witte vlek: het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt. Den Haag vindt het belangrijk dat mensen een potje voor later opbouwen. Dat valt niet te rijmen met hoe lastig het gemaakt wordt als je daar zelf iets aan wilt doen. Is het kabinet bang dat deze mensen te weinig of teveel pensioen opbouwen?

Is het eerste het geval: bovengenoemde aanpassingen zullen de witte vlek zeker kleiner maken.