19 augustus 2019

De gemiddelde pensioenleeftijd is gestegen tot 65 jaar, viel afgelopen week in het nieuws te lezen. Hoger opgeleiden stoppen gemiddeld acht maanden eerder met werken dan lager of praktisch opgeleiden. Nu lijkt een verschil van acht maanden misschien niet zo groot. Maar als je het verschil in levensverwachting in ogenschouw neemt, komt de oneerlijkheid van ons pensioenstelsel duidelijker aan het licht.
Lager opgeleiden leven gemiddeld zes jaar korter dan hoger opgeleiden. Gemiddeld mogen we in Nederland 18,5 jaar van ons pensioen genieten. Een lager opgeleide komt dus tot twee derde van die periode, maar betaalt wel voor die 18,5 jaar. En dat alles onder het mom van solidariteit.
Lees hier het hele artikel in het FD