24 januari 2018

Dit had de kop van de Telegraaf kunnen zijn. ‘Pensions at a glance‘, een twee-jaarlijks rapport van de OESO waarin de 35 pensioenstelsels van de OESO landen worden vergeleken, toonde aan dat Nederland het hoogste pensioen ter wereld uitkeert.

In Nederland gaan gepensioneerden erop vooruit als ze met pensioen gaan

De netto vervangingswaarde – wat houd je als gepensioneerde over ten opzichte van je inkomen in loondienst – lag in Nederland op… ruim 100%. Je leest het goed. Gemiddeld gaan Nederlanders er financieel op vooruit als ze met pensioen gaan. En voordat iemand roept: ‘Ja maar dat geldt niet voor alle inkomens’. Dat klopt. Dat geldt met name voor de laagste inkomens. Die gaan er naar verhouding het meest op vooruit volgens dit rapport. Ter vergelijking: het gemiddelde van alle OESO landen ligt op 63%.

De pensioenen waren nooit eerder zo hoog

Omdat de OESO elke twee jaar met dit rapport komt kunnen we terugkijken hoe het in het recente verleden was In 2013 was de vervangingswaarde voor een modaal inkomen nog 90,7%, in 2015 was dit 95,7% en inmiddels is deze gestegen tot boven de 100%. Dit zijn harde feiten. Nog nooit hadden we zulke hoge pensioenen in Nederland.

De berichtgeving in kranten

Van deze cijfers hebben we in de kranten niets mogen vernemen. Wel kopte de Telegraaf met chocoladeletters ‘Uw pensioen sukkelt achteruit’. En ja, dat klopt ook. Door het achterblijven van indexatie (de pensioenen aanpassen aan prijsstijging) gaat de koopkracht elk jaar ietsje achteruit. Dat raakt werkenden overigens minstens zo hard als gepensioneerden.

Maar laten we de zaken wel een beetje in perspectief plaatsen. Onze pensioenen zijn nog altijd de hoogste ter wereld en hoger dan ze ooit geweest zijn. Een beetje minder kan prima. Dat doen ze ook in de 34 andere OESO landen.